Most Recent English Words:

want prioritize promenade haughty summit deteriorate deterioration farm farming testify ricochet heinous cheerful shelter chatty felicitous lout screech merry contact roster force traitor nasty consultation Tao deem porch draft Draft lady rise rose rosé prevail woman depict squash indicate principal embrace business busy ubiquitous husbandry magazine magazines innate bad worse pioneer authority head laud lauded recursion auntie rear dull minister SLA gloomy dim princess terror Terror boardinghouse jump straightforward tummy heel calamity gang transient lock locked disturbance rare rarely seldom narrow occasionally name breed bred affect sometimes condescending stumble stumbling spar clever often frequent frequently happy incline inclined usual usually community shallow two pig-farmer nanus lever trigger convince ombudsman complement write junior bark remunerate marsh marshes daycare cowshed government govern Settings ability receive aphorism pending Pending harness schism surprise surprised subtle jumble jumbled fee discover valuable bruise polarization curb trunk alter altered frizz being inspire inspiring grasp degree unstable malleable mobile Mobile pursuit target depiction fuss provoke brimful suppress suppressed bike translate prescribe axiom brisk bigot bigoted instinct instinctive ancestor ancestors before associate associated get equilibrium oppose towards tall man big meagre hard drop nudge Nudge shatter shattered graduate great scale scales visionary greeting greet semicircular semi-circular schnitzel lifeblood elicit

Most Recent Dutch Words:

verblijven aanduiding griesmeel afwasmiddel vertegenwoordiger ruiken aandringen surfen leuk leuke verzinnen volkstelling gegil zeggen afrekenen hoeveelheid hoeveel humor uitschakelen gehalte gelijktijdig zij paljas overschrijving algemeen Algemeen uitspringen inleveren staan staat betalen contact rijtochtje alreeds voorziening begrafenis vozen afleggen verstandelijk want nemen tandarts bezienswaardigheid bandje bandjes boekomslag voorblad pensioen maken gemaakt over overheid titelblad motief genieten inschrijving ondersteunen ondersteunend kinderbed groeien groei rose rosé flauw elk goed derde voorwoord bon opmerken triest principal zonet loket techniek bankbiljet bankbiljetten waarschuwen ouderlijk ervaren epidemie penningmeester scheet betaling ressort ondervoorzitter schuld schulden deuropening muzieknoot achterkant schuin terugbetalen scheetje vinden voorkant verdelen verdeeld docente bestuursrecht meteen overeenkomst les lessen docent komen kom financieren financier minister slaan sla SLA opleiding liggen mooi noodtoestand verzorging lenen leen gezellig handdoek Terror beslaan oppervlakte troosteloos fenomeen tel telen merci ravage tellen uitzaaien duur heel helen gemeenschappelijk gang springen vijver produceren producer beginnen ijdel verschillen verschillend meten mat matten enkelvoudig hennep sluiten gesloten gezin uiten gestommel nog spar clever lening leningen leunen stofwisseling neigen geneigd verpakking postcode Postcode daarmee trainer filiaal klacht opschepper intrekken community korting kraakbeen garantie tevreden tevredenheid weigering levering inschatten ruimte kalkoen lievelings verwerken weigeren lusteloos arrondissement ombudsman terugbetaling zin zinnen leeftijd gieten vertrouwen bijvoorbeeld volledig man