Summary
English to Dutch:   more detail...
 1. moan:
 2. Wiktionary:


English

Detailed Translations for moan from English to Dutch

moan:

to moan verb (moans, moaned, moaning)

 1. to moan (groan)
  kreunen; steunen
  • kreunen verb (kreun, kreunt, kreunde, kreunden, gekreund)
  • steunen verb (steun, steunt, steunde, steunden, gesteund)
 2. to moan (cry; weep; groan)
  huilen; schreien
  • huilen verb (huil, huilt, huilde, huilden, gehuild)
  • schreien verb (schrei, schreit, schreide, schreiden, geschreid)

Conjugations for moan:

present
 1. moan
 2. moan
 3. moans
 4. moan
 5. moan
 6. moan
simple past
 1. moaned
 2. moaned
 3. moaned
 4. moaned
 5. moaned
 6. moaned
present perfect
 1. have moaned
 2. have moaned
 3. has moaned
 4. have moaned
 5. have moaned
 6. have moaned
past continuous
 1. was moaning
 2. were moaning
 3. was moaning
 4. were moaning
 5. were moaning
 6. were moaning
future
 1. shall moan
 2. will moan
 3. will moan
 4. shall moan
 5. will moan
 6. will moan
continuous present
 1. am moaning
 2. are moaning
 3. is moaning
 4. are moaning
 5. are moaning
 6. are moaning
subjunctive
 1. be moaned
 2. be moaned
 3. be moaned
 4. be moaned
 5. be moaned
 6. be moaned
diverse
 1. moan!
 2. let's moan!
 3. moaned
 4. moaning
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for moan:

NounRelated TranslationsOther Translations
kreunen moanings
steunen moanings; shores; struts
- groan
VerbRelated TranslationsOther Translations
huilen cry; groan; moan; weep blubber; cry; let on; shout; shriek; sniff; sniffle; snivel; sob; squeal; tear; tell tales; wail; water; weep; whimper; whine
kreunen groan; moan
schreien cry; groan; moan; weep
steunen groan; moan agree; approve; back up; carry; carry along; prop; prop up; shore; support
- groan
OtherRelated TranslationsOther Translations
- complain

Related Words for "moan":


Synonyms for "moan":


Related Definitions for "moan":

 1. an utterance expressing pain or disapproval1
 2. indicate pain, discomfort, or displeasure1

Wiktionary Translations for moan:

moan
verb
 1. to complain
 2. to make a moan or similar sound
noun
 1. a low cry of pain
moan
verb
 1. ongearticuleerde geluiden maken, vaak van pijn of ander leed
 2. van vermoeidheid of pijn een kreunend geluid maken

Cross Translation:
FromToVia
moan kermen; zuchten; kreunen gémirexprimer sa souffrance d’une voix plaintive et non articulée.
moan kankeren; mopperen; morren; sputteren râler — Faire en respirer un bruit rauque causé par l’embarras des bronches. Il se dit particulièrement des agonisants.