Most Recent Dutch Words:

geste ongeschikt ongeschiktheid vastleggen opleiden verhogen Latijn gerecht fabriek blauw interrumperen ander zilveruitje maakloon overspoelen binnenkomen organisatie karakter melding aanwezig aanbrengen soep kleding serie series uitvoering volgnummer verslaafd klasse aanwezigheid voorgerecht vertalen vaak verontschuldigen reeks soms som snackbar verwijderen door collega kabouter tegen wol verscheiden verscheidenheid credit herstelling tegelijk slijten samen moment momenten opvolgen graag toespraak dieptepunt envelop bedrijf bedrijven Bedrijf houden tekenen teken teek polder elkaar beogen twintig afbetaling boos laten laat inhouden dwaas vergankelijk partij opschuiven die vervanging knoop knopen rijden reden abonnement rollenspel volgen kwaad invaren invoeren fase liggen laag verzoeken stof stoffen arrogant toepassen loting agent tot beginnen begin huidig scharnier korset veel velen aanzienlijk afleveren bepalen werknemer zweren zweer adelijk wandelstok inconsequent van VAN vrijstelling nachtmerrie important dicht dichten affaire rouge identificeren rustig pertinent stamboom willen wil openen open onderdak overzicht Overzicht hoed hoeden goed rechtstreeks lief belangrijk ondersteuning Weergeven beschrijven handelen handel gunnen peilen peil vaststellen jas jassen vrolijk vaststelling föhn föhnen voorsprong baseren architectuur succes perikelen toevoegen Toevoegen inmiddels stuk gevoelig het opbouwen opbouw diefstal drogen beknopt integer droge waardoor blijven dame kenmerken pols vervaldatum polsen gevolg oprecht plaats plaatsen plaat gelukkig zijn opdrachtgever bril afstemming verlengen doordat perspectief hiermee vermindering aanvrager exact

Most Recent English Words:

great tough access have Alba series arousal group Boolean recovery spoil door competitive competitiveness either boss skill impetus Dutch proportionate envelop polder boos directory residual die assure exceed exceeding shade value arrogant agent agents tot seal sealed global Global inconsequential declaration bill van VAN important view lure View rouge inquire open propagate propagation solid velocity indent intersection supply supplier profile profiling leave leaves event redemption integer institution institute malfunction new newness appreciate appreciation cooperate cooperation co-operation reduce sphere dressing-gown request rating ratings ginger persecute persecution crack cracked guess frugal agile harass harassment Mrs Mrs. warranty ambiguous average commission gender plough blond dike mark scrub contingency cuddle chisel advocate embellish embellishment plead line liner respectively oscillate oscillation handle resolve transient condescending gain spoilt fee fees uncommon teller attach attached stove individuality reconcile harmonize rinse align pipe piping synchronize plant pop Pop pivot therefore eminent appraisal tamper tamp accurate accurately adequate endorse endorsement ducky ridiculous fulfillment select selective determine determined quite diverse term menu negligible double encounter claim claims defector satisfy satisfied violate hoe numb number lip present present! guideline neglect abortion yield accuracy reference cod C.O.D. COD tolerance pitch conciliation conciliate override test portrait portraits intimidate intimidation improve equate equation Equation