Most Recent Dutch Words:

aardig verkeren verkeerd zintuig bereiken verblijven verblijf krachtig hoi daarnaast onderwerp onderwerpen riem regelen regel aandragen afpakken ongeveer geregeld referent verwijderen Verwijderen keel kelen gebruiken sturen gebruik toelaatbaar bijlage Bijlage zwaailicht ruw pil groeten groet vroegtijdig ontwikkelen voorkomen bepaald rapporteur wasserette ontwrichten overboeking informant eigenschap beheren beheer Beheer horloge opbouwen verrassen verspreiden verspreid eveneens zonnewijzer van VAN genaamd relais terwijl borrel borrelen aannemen aangenomen liggen dorp vrijgeven verbazen twee pakket tevreden tevredenheid gratis leiden hallo vastleggen stempel stempelen in invaren innen actueel tas paskamer naheffing inrichting zandloper opbrengst loon lonen persoon schoolgebouw passant passanten inmiddels melder licht huis huizen roltrap afwezig afwezigheid sindsdien actualiteit maïs sleur sleuren enveloppe gevaarlijk voorbijganger respectievelijk betreffen allemaal gemeente- gemeente benaderen toezicht onderscheiden onderscheid behalve staking maar genoeg school school- begroeting weerstand beide willen wil korstdeeg volstaan stappen stap opmerken ratelen bijvoegen toevoegen opmaken Toevoegen maken genieten materieel voorkeur sport sporten reep reepjes reepje espressobar edelsteen uitrusten halen garantie beweegreden beweegredenen tegemoetkomen terugvorderen tegemoetgekomen rest resten opzoeken Opzoeken namens voorbij men vacature referentie bereik februari verdeling gebod vacatures verkrachting december evenwicht katern definitief ruimte tegengaan werkstuk afstoten aanzienlijk werving opstellen opstel door slee sleeën pre verzamelen verzameld hazelnoot gelijken schaar scharen Schaar boerderij autoritair geweldig

Most Recent English Words:

deny dusky utility keelhaul keel stay develop obligation informer task notify notification consistency continuity scatter scattered tempt tempting manual superstition relay risk accept alias deposit hallo value gain lead discussion obsolete yield report reporter point parallel susceptible perhaps assume hoard provide haggard determine determined whim man-child warm notice which timetable curriculum establish technical lie rest supervisor October man men evade discomfort correspond attend attender December porter patronize perfect perceive modernity diffuse diffusion exacerbate faggot feast optimize coercion alleviate bare calamity unprecedented seal top bother appeal file File camera conviction admission buckle yet cluster stand civilize civilized diploma install reimburse reimbursement rapid hereby improve improvement impress gather shear burden urgent elevate elevated hardship bundle elicit customer embark client punt acquire process Process love blatant palm snow dun disposition exclaim prop Belastingdienst props mediate stock horde enjoy burn merit shallow engagement perch omit omitted agility deployment shed sheds consider thrive thriving outstanding plant void pest cold Cold stress parsimony meter seahorse stationery surname pull pulls include accountant settler patient thaw bad classicism coarse discern discernment sensitive glide gliding gulp gulps assign swift swiftly sensible naprapath observe previous introduction penchant philistine compatibility capitalization relationship Relationship purpose will xxx XXX outcome artificial barrier glow