Most Recent Dutch Words:

vrijen kachel zeker zekeren pantservoertuig proficiat pinnen pin hamer hameren meenemen meter dof daar goal weergeven Weergeven verhouding horeca varken adreswijziging tang vinden monarch veld schoonmaken schoonmaak verkeersreglement meid respecteren adviseren mensen mens frequentie e-mailadres goudklomp allereerst realistisch Engeland manager uitzonderlijk vertellen divers beeld beelden jaar voornamelijk klompje hechten buitenlander afsluiten Afsluiten dank danken buitenland nietsbetekenend dragen verdoven ambitie rolstoel minstens vliegen vlieg patio Estland richtlijn dagelijks opperen vriend stage hanteren mombakkes gillen gil slagen slag tocht tochten geloven toen solide reëel lus tijdsindeling smelten smelt meerderheid hitte parkeerterrein versie hebben kwast pedant liggen examen aandacht enig zonder redelijk uitladen inperken overeenstemming hoi ongetwijfeld kreukherstellend weergave wijn eisen eis schuld krijgen wijsmaken opletten eigenmaken karamel vroeger vroeg caramel leren leer haard boekweit oppompen huurder praktijk pluim duivel duiveltje theorie bonbon les lessen toeval toevallen rapporteren bonbons wetenschappelijk opensnijden inhoud inhouden Inhoud afgelopen aflopen aanstellen camera Camera aansteller opleggen opgelegd opdracht onderwerp onderwerpen vangen vang afwisselen gevangen inherent inleiding vet misschien keelontsteking redden vermits wisselwerking omdat onaangekondigd bijtijds intrinsiek pacemaker bedriegen bedenken gunnen meerdere bewijzen bewijs opleiding bouwkunde tweestrijd lasser hulp redding oprekken mogelijk flat flats angina omstander daarom toezicht toezichthouder weerskanten gelden bezwaren bezwaard voorbereiden ruimte vloerverwarming hangen hang beschikken

Most Recent English Words:

spam ferret fuse attach attached minute pig CV already prominent expropriate hog cypher root monarch condition conditions true-to-nature diverse good mention mentioned eyesight taxonomy circumscription punctuation God god abroad atmosphere conflicting ugly rotund feature skate skates write pledge depiction glory solid draught-proof suspend suspended renounce desire desired trunk atrocity baby rough roughly stage suffice plume praise shrewd less lessen vibrant niggle PDF prefer nepotism dashboard ail burdensome veneer veneered assign assignment hereditary personality betray enjoy inherent rat barley Brazil fierce lapel rejection rejections reckon school-hours treadmill decease deceased reefer jacket fray frayed fantastic cheer cheers gas flare flares examination flat flats start thick bushy prosody under bob bead valet tangible life wrist guardianship deuced destiny occasionally zip wig sturdy white-shoe beige wreath require required yarn Flemish sleeve increase decrease deprive lade seam jaw sudden suddenly dismay dismayed slouch abide wire pretest leech elector dictate dictation coal bright loud propositions line lining overlap overlapping lace talent exploitation understand understanding wreckage principal grasp lay-out layout Layout weed resilient bake baker gimlet servant consolidate consolidation fart uncomfortable place-mat delegation legend aforementioned hire hiring restrict gross sleeves cooperate cooperative hesitant agree agreeable blunt co-driver hobby obedient bloated firm pogrom contemporary rake swollen acquaintance familiarity patch