Most Recent Dutch Words:

uiterst uiterste voorshands vermelden besluitvorming achterlaten kennismaken missen mist vooreerst aandraaien geheimhouding domein respect verpakken overeenkomen overeenkomend jicht verwachten weinig samentellen samenstel welgemeend beroep beroeps beperking raadplegen ontevreden ontevredenheid goedbedoeld hoogwerker overgang mikken mik verslag vakkenvuller intonatie planning Planning hemelvaart voorkant diversificatie vanwege mobiliteit draaien draai inladen toxisch verschijnen perfect afvaardigen losdraaien foto deelneming deelnemingen afgeleide verstandig groeten groet vastleggen sulky beslissen beslist omlijsting vrachtwagen hemelvaartsdag Hemelvaartsdag verhouding via chemicaliën loipe tempo wenselijk inhoud inhouden Inhoud interview interviewen uitvoeren uitgevoerd eveneens bazaar stroming overbodig onduidelijk dom DOM kinderledikantje arbeider arbeiders bedienen bedienden flippen onverzoenlijk coherent afstemming verbetering lui ledikant ingang weerhouden buitenlands buitenlandse oorzaak onderneming beleven beleefd bestemming samenvallen vervolgens werking zeuren zeur gevoelig voorstander beoordelen afwezig Afwezig meestal gang stinkdier juridisch vanaf slim impact verwerpen e-mailbericht voorwaarde voorwaarden politiek bezien Showcase vacature bestek kosten verzamelen kost verzameld splinter splinteren aanvulling teruggave boerderij ongeveer inlichten buitenland opstellen opstel vloeroppervlakte bijzonder verbeteren meten mat matten hier speciaal afwerken vrijwillig smeerolie verstrooid fauteuil formulier uitdoven beleid misbruik misbruiken doorgifte blauw diegene feest feesten argument verschillen economisch daarbij binnenkomen pulp defect investeren sociaal plannen plan gelaagd maatschappelijk leiden restauranthouder ontslag rond ronden collega's Collega's aanschaffen corrigeren kruk krukken benoeming bedenken bedacht verzoeken verzoek

Most Recent English Words:

dance xxxii base based bright exit Exit execute respect skill skills proclaim noxious amortisation distort prolong prolonged state plan cutlery hinder diversification stipulate perfect sensible sulky justify justification speed fang tempo definite definitely grade bazaar DOM concise flip diverse inert aim patriotism gang slim impact spray courtesy extensive showcase sludge gather haze gathered contingency Ustí curtseys smoke confidence functionality curtsy overview Overview mat plaque especially freeze freezing anxious constitute reason account accounts purposeful dense dissect argument variety pulp precipitation description directory align agenda subsidies slither mendable warm impediment improve improvable secure treacle decade regardful proposition trencher unbiased pear inscrutable according tremble trembling twitch respectful pause pausing nothing heart limp stanza human unprofitable thoughtless humane incentive gutter associate association resolution resolute sham weld welder detain detained exquisite integer agility reinforce move moving tractor risk beneficial secrecy check maturity lament border assembly conceal deflation inflate evoke partner try trying refer passer-by passers-by price resilience viscose manpower adversity incumbent document bin need brochure strip medium Medium consideration considerate below exceed exceeding invite Invite build barrel concern evaluate hose hoses file File concerns burden crack cracked faggot parking-lot detention detente negotiate delivery contribute contribution mirror Mirror concept share rear default flow bribe undertake Monday