Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. gedragen:
 2. dragen:
 3. Wiktionary:
 4. User Contributed Translations for gedragen:
  • borne


Dutch

Detailed Translations for gedragen from Dutch to English

gedragen:

gedragen verb (gedraag, gedraagt, gedroeg, gedroegen, gedragen)

 1. gedragen
  to behave
  • behave verb (behaves, behaved, behaving)

Conjugations for gedragen:

o.t.t.
 1. gedraag
 2. gedraagt
 3. gedraagt
 4. gedragen
 5. gedragen
 6. gedragen
o.v.t.
 1. gedroeg
 2. gedroeg
 3. gedroeg
 4. gedroegen
 5. gedroegen
 6. gedroegen
v.t.t.
 1. heb gedragen
 2. hebt gedragen
 3. heeft gedragen
 4. hebben gedragen
 5. hebben gedragen
 6. hebben gedragen
v.v.t.
 1. had gedragen
 2. had gedragen
 3. had gedragen
 4. hadden gedragen
 5. hadden gedragen
 6. hadden gedragen
o.t.t.t.
 1. zal gedragen
 2. zult gedragen
 3. zal gedragen
 4. zullen gedragen
 5. zullen gedragen
 6. zullen gedragen
o.v.t.t.
 1. zou gedragen
 2. zou gedragen
 3. zou gedragen
 4. zouden gedragen
 5. zouden gedragen
 6. zouden gedragen
diversen
 1. gedraag!
 2. gedraagt!
 3. gedragen
 4. gedragend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for gedragen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
behave gedragen

Related Definitions for "gedragen":

 1. hoe je doet1
  • Jan gedraagt zich altijd beleefd1

Wiktionary Translations for gedragen:

gedragen
verb
 1. zich ~: de manieren die iemand meest in de omgang met anderen aan de dag legt
gedragen
verb
 1. To manage; to conduct; to treat.
 2. to behave in a certain way
adjective
 1. carried, supported
 1. past participle of wear

gedragen form of dragen:

dragen verb (draag, draagt, droeg, droegen, gedragen)

 1. dragen (aan hebben)
  to wear; to have on
  • wear verb (wears, wore, wearing)
  • have on verb (has on, had on, having on)
 2. dragen (uithouden; volhouden; verdragen; )
  to bear; to persist; to endure; to stand; to tolerate
  • bear verb (bears, bearing)
  • persist verb (persists, persisted, persisting)
  • endure verb (endures, endured, enduring)
  • stand verb (stands, stood, standing)
  • tolerate verb (tolerates, tolerated, tolerating)
 3. dragen (stutten; ondersteunen; steunen; schoren; schragen)
  to support; to shore; to prop up; to prop
  • support verb (supports, supported, supporting)
  • shore verb (shores, shored, shoring)
  • prop up verb (props up, propped up, propping up)
  • prop verb (props, propped, propping)

Conjugations for dragen:

o.t.t.
 1. draag
 2. draagt
 3. draagt
 4. dragen
 5. dragen
 6. dragen
o.v.t.
 1. droeg
 2. droeg
 3. droeg
 4. droegen
 5. droegen
 6. droegen
v.t.t.
 1. heb gedragen
 2. hebt gedragen
 3. heeft gedragen
 4. hebben gedragen
 5. hebben gedragen
 6. hebben gedragen
v.v.t.
 1. had gedragen
 2. had gedragen
 3. had gedragen
 4. hadden gedragen
 5. hadden gedragen
 6. hadden gedragen
o.t.t.t.
 1. zal dragen
 2. zult dragen
 3. zal dragen
 4. zullen dragen
 5. zullen dragen
 6. zullen dragen
o.v.t.t.
 1. zou dragen
 2. zou dragen
 3. zou dragen
 4. zouden dragen
 5. zouden dragen
 6. zouden dragen
en verder
 1. ben gedragen
 2. bent gedragen
 3. is gedragen
 4. zijn gedragen
 5. zijn gedragen
 6. zijn gedragen
diversen
 1. draag!
 2. draagt!
 3. gedragen
 4. dragend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for dragen:

NounRelated TranslationsOther Translations
bear beer
prop schoor; schoorbalk; schraag; schuinse steunbalk; steunbalk; stutbalk
shore kaai; kade; oever; schoor; schraag; vaste grond; wal; waterkant
stand bewering; denkbeeld; driepoot; getuigenbank; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; kraam; kraampje; lezing; mat; matje; mening; onderlegger; onderstel; onderzetter; oordeel; opinie; opvatting; placemat; poot; positie; sokkel; staander; stalletje; stand; stand op jaarbeurs; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; tafelmatje; thema; visie; voet; voetstuk; zienswijze; zuilvoet
support aanhangen; aanmoedigen; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanvuren; assistentie; bijstand; dienst; dienstbetoon; driepoot; gunst; houvast; hulpbetoon; kost; medewerking; onderbouwing; onderhoud; onderhoudsgeld; onderstel; ondersteuning; opwekking; poot; rugsteun; schoorbalk; schraagpijler; schuinse steunbalk; sokkel; staander; steun; steunbalk; stimulans; stimuleren; stut; stutbalk; support; toejuichen; voedsel; voet; voetstuk; zuilvoet
wear dracht; uitdossing; verwachting; zwangerschap
VerbRelated TranslationsOther Translations
bear doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden doorleven; doorstaan; dulden; gebukt gaan onder; iets verduren; incasseren; opvangen; torsen; velen; verdragen; verduren; verstouwen; verstuwen; verteren
endure doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden doorleven; doormaken; doorstaan; dulden; duren; velen; verdragen; verduren; verteren
have on aan hebben; dragen ophebben
persist doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aandringen; aanhouden; continueren; doordouwen; doorgaan; doorzetten; op iets aandringen; standhouden; verdergaan; vervolgen; volharden; volhouden; voortbestaan; voortduren; voortgaan; voortzetten
prop dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten
prop up dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten assisteren; bijspringen; bijstaan; helpen; ondersteunen; seconderen; weldoen
shore dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten bijvallen; instemmen; ondersteunen; rugsteunen; steunen
stand doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden doorleven; doorstaan; dulden; staan; velen; verdragen; verduren; verteren
support dragen; ondersteunen; schoren; schragen; steunen; stutten aanmoedigen; activeren; behouden; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; bezielen; bijspringen; bijvallen; financieel steunen; financieren; goedkeuren; homologeren; in stand houden; instemmen; meehelpen; met palen stutten; onderhouden; ondersteunen; oppeppen; opwekken; rugsteunen; schragen; steunen; stimuleren; stutten; van mening zijn; voorstaan
tolerate doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden autoriseren; dulden; duren; gedogen; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen
wear aan hebben; dragen

Related Definitions for "dragen":

 1. het aan je lichaam hebben1
  • Jan draagt wel eens een jurk1
 2. zo meenemen dat het de grond niet raakt1
  • ik draag die doos wel voor je1

Wiktionary Translations for dragen:

dragen
verb
 1. al van de vloer houdend vervoeren
 2. (overgankelijk) al van de vloer houdend vervoeren
dragen
noun
 1. condition of bearing fruit
verb
 1. to transmit or travel
 2. to transport by lifting
 3. to produce, bear as fruit
 4. produce
 5. be equipped with
 6. carry
 7. To give support to
 8. to have on (clothes)

Cross Translation:
FromToVia
dragen carry tragen — etwas mit den Armen oder auf dem Rücken von einem Ort zu einem anderen Ort transportieren
dragen wear tragen — Kleidung oder Schmuck am Körper haben
dragen support; sustain; countenance; espouse; maintain; uphold; second; back; stand by; lean; bolster; buttress; prop; underpin; rest appuyerplacer contre quelque chose.
dragen maintain; support; sustain; countenance; espouse; uphold; second; back; stand by; conserve; keep; preserve; cache; save; store; continue; go on; proceed with maintenirtenir ferme et fixe.

Related Translations for gedragen