Summary


Dutch

Detailed Translations for aanzetten tot from Dutch to Spanish

aanzetten tot:


Translation Matrix for aanzetten tot:

NounRelated TranslationsOther Translations
animar aanmoedigen; aansporen; aanvuren; aanzetten; prikkel; stimuleren; toejuichen
engendrar provoceren; uitlokken
estimular aanmoedigen; aansporen; aanvuren; aanzetten; instigeren; opwekken; prikkel; stimuleren; toejuichen
incitar aanslingeren; aanzwengelen
incitar a aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren
instigar instigeren; opwekken
provocar aanrichten; provoceren; treiteren; uitlokken
VerbRelated TranslationsOther Translations
animar aanzetten tot; instigeren; provoceren aanblazen; aandrijven; aanjagen; aanleiding geven tot; aanmoedigen; aansporen; aanstoken; aanvuren; aanwakkeren; aanzetten; activeren; animeren; bemoedigen; bezielen; blij maken; doen opvlammen; een inspirerende werking hebben; fleurig maken; iemand motiveren; iemand opstoken; inspireren; motiveren; opbeuren; opfleuren; opfokken; ophitsen; opjutten; opkalefateren; opknappen; opkrikken; oplappen; opleven; opmonteren; oppeppen; opruien; opstoken; opvijzelen; opvrolijken; opwekken; opzetten; poken; porren; prikkelen; provoceren; reanimeren; stimuleren; toejuichen; toemoedigen; tot leven wekken; uitdagen; uitlokken; verkwikken; verlevendigen; vrolijker worden
avivar aanzetten tot; instigeren; provoceren aanblazen; aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanstoken; aanvuren; aanwakkeren; aanzetten; activeren; animeren; bezielen; motiveren; opfokken; ophitsen; opjutten; oppeppen; oppoken; oprakelen; opruien; opstoken; opwekken; poken; porren; stimuleren; stoken; ter sprake brengen; toejuichen
caldear aanzetten tot; instigeren; provoceren eten opwarmen; opwarmen; verhitten; verwarmen; warm maken; zich warmen
desafiar aanzetten tot; instigeren; provoceren aanleiding geven tot; ontlokken; ophitsen; provoceren; uitdagen; uitlokken
encender aanzetten tot; instigeren; provoceren aandoen; aandraaien; aanleren; aanmaken; aanmoedigen; aansteken; aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; doen branden; eigen maken; iemand motiveren; in de fik steken; inschakelen; leren; licht aansteken; motiveren; ontsteken; opfokken; ophitsen; opjutten; oppikken; opruien; opsteken; opstoken; poken; prikkelen; stimuleren; verwerven; vuur maken; vuurmaken
engendrar aanzetten tot; instigeren; provoceren aanjagen; aankweken; aanmoedigen; aanplanten; aansporen; broeden; fokken; genereren; iemand motiveren; kweken; motiveren; opjutten; opkweken; planten; porren; prikkelen; procreëren; stimuleren; telen; uitbroeden; verbouwen; verwekken; voortbrengen; warmhouden
espolear aanzetten tot; instigeren; provoceren aansporen; aanzetten; animeren; motiveren; opzwepen; sterk prikkelen; stimuleren
estimular aanzetten tot; instigeren; provoceren aandrijven; aanjagen; aanleiding geven tot; aanmoedigen; aansporen; aanstoken; aanvuren; aanwakkeren; aanzetten; animeren; bemoedigen; bezielen; iemand motiveren; motiveren; opfokken; ophitsen; opjutten; opkrikken; oppoken; opporren; opruien; opstoken; opwekken; opwinden; poken; porren; prikkelen; provoceren; stimuleren; toejuichen; toemoedigen; uitdagen; uitlokken; vooruitschoppen
excitar aanzetten tot; instigeren; provoceren aanmoedigen; aanroeren; aansporen; aanstippen; aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; activeren; animeren; bezielen; even aanraken; ontlokken; opfokken; ophitsen; opjutten; opleven; oppeppen; opruien; opstoken; opvrijen; opwekken; opwinden; opzwepen; poken; prikkelen; reanimeren; sterk prikkelen; stimuleren; tot leven wekken; verlevendigen
incentivar aanzetten tot; instigeren; provoceren aandrijven; aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanzetten; animeren; iemand motiveren; motiveren; opjutten; opkrikken; opwekken; porren; prikkelen; stimuleren; vooruitschoppen
incitar aanzetten tot; instigeren; provoceren aanblazen; aandrijven; aanjagen; aanleiding geven tot; aanmoedigen; aanpoten; aansporen; aanstoken; aanvuren; aanwakkeren; aanzetten; animeren; bemoedigen; haast maken; haasten; iemand motiveren; iemand opstoken; iets aanstoken; ijlen; jagen; motiveren; opfokken; ophitsen; opjutten; opkrikken; oppoken; opporren; opruien; opstoken; opwekken; opwinden; opzetten; overhaasten; poken; porren; prikkelen; provoceren; spoeden; stimuleren; stoken; toemoedigen; uitdagen; uitlokken; voortmaken; zich spoeden
incitar a aanzetten tot; instigeren; provoceren aanjagen; aansporen; aanstoken; aanwakkeren; aanzetten; motiveren; opfokken; ophitsen; opjutten; opruien; opstoken; poken; porren
instigar aanzetten tot; instigeren; provoceren aanblazen; aanjagen; aanleiding geven tot; aanmoedigen; aanpoten; aansporen; aanstoken; aanvuren; aanwakkeren; aanzetten; animeren; bemoedigen; haast maken; haasten; herinneren; iets aanstoken; ijlen; in herinnering brengen; jachten; jagen; jakkeren; manen; memoreren; met aandrang herinneren; motiveren; opfokken; ophitsen; opjutten; oppoken; opporren; opruien; opschieten; opstoken; overhaasten; poken; porren; provoceren; rappelleren; reppen; snellen; spoeden; stimuleren; stoken; toemoedigen; uitdagen; uitlokken; vliegen; voortmaken; zich haasten; zich spoeden
motivar aanzetten tot; instigeren; provoceren aandrijven; aanjagen; aanmoedigen; aansporen; aanzetten; animeren; iemand motiveren; losmaken; motiveren; opjutten; opkrikken; opwekken; porren; prikkelen; stimuleren; teweegbrengen; tot iets bewegen; verleiden tot
provocar aanzetten tot; instigeren; provoceren aandoen; aanjagen; aanleiding geven tot; aanmoedigen; aanrichten; aansporen; aanstichten; aanvuren; aanwakkeren; activeren; adviseren; bemoedigen; berokkenen; bezielen; iets aanraden; influisteren; ingeven; jennen; koeioneren; kwellen; motiveren; narren; ontlokken; ophitsen; opjutten; oppeppen; oppoken; opporren; opwekken; pesten; plagen; porren; provoceren; raden; sarren; souffleren; stangen; stimuleren; suggereren; tarten; tergen; teweegbrengen; toemoedigen; treiteren; uitdagen; uitklokken; uitlokken; veroorzaken; verwekken; wegpesten; zieken
resucitar aanzetten tot; instigeren; provoceren motiveren; ontspinnen; opdoemen; oprijzen; rijzen; verrijzen
suscitar aanzetten tot; instigeren; provoceren aanjagen; aanleiding geven tot; aansporen; motiveren; ontlokken; ophitsen; opjutten; porren; provoceren; uitdagen; uitlokken

Wiktionary Translations for aanzetten tot:


Cross Translation:
FromToVia
aanzetten tot activar activer — Activer

Related Translations for aanzetten tot