Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. instructie geven:


Dutch

Detailed Translations for instructie geven from Dutch to Spanish

instructie geven:

instructie geven verb

  1. instructie geven (opdracht geven; instrueren; opdragen)

Translation Matrix for instructie geven:

VerbRelated TranslationsOther Translations
dar un encargo instructie geven; instrueren; opdracht geven; opdragen
encargar instructie geven; instrueren; opdracht geven; opdragen aanbesteden; belasten; bestellen; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdracht geven; opdragen; orderen; uitbesteden; verordenen; verordonneren; voorbestellen; vooruitbestellen
encomendar instructie geven; instrueren; opdracht geven; opdragen bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren
instruir instructie geven; instrueren; opdracht geven; opdragen afwisselen; bijbrengen; doceren; herzien; inlichten; lesgeven; onderrichten; onderwijzen; opleiden; scholen; veranderen; verwisselen; voorlichten; wijzigen
mandar instructie geven; instrueren; opdracht geven; opdragen aanvoeren; afgeven; afleveren; beheersen; belasten; bestellen; besturen; bevel voeren over; bevelen; bezorgen; brengen; capituleren; commanderen; de overhand hebben; decreteren; dicteren; doen toekomen; doordrijven; gebieden; gelasten; heerschappij voeren; heersen; heersen over; iem. iets sturen; insturen; inzenden; leiden; leiding geven; leidinggeven; machtiger zijn; majoreren; managen; onderwerpen; ontheffen; ontslaan; opdragen; opgeven; opsturen; overgeven; overhandigen; overheersen; overmaken; posten; sturen; thuisbezorgen; toezenden; uitleveren; uitsturen; verordenen; verordonneren; versturen; verzenden; voorschrijven; voorzitten; wegsturen; wegzenden; zenden; zich overgeven
ordenar instructie geven; instrueren; opdracht geven; opdragen aanvoeren; afdoen; afhandelen; afkondigen; arrangeren; belasten; bergen; beslechten; bevel voeren over; bevelen; classificeren; commanderen; decreteren; dicteren; dwingen; ficheren; forceren; gebieden; gelasten; groeperen; indelen; klusje opknappen; klussen; leiden; leidinggeven; op orde brengen; opdragen; opknappen; opruimen; ordenen; ordonneren; rangeren; rangordenen; rangschikken; renoveren; restaureren; schiften; sorteren; systematiseren; twist uit de weg ruimen; uitzoeken; verordenen; verordineren; verordonneren; voorschrijven

Related Translations for instructie geven