Most Recent Dutch Words:

schuin hoewel arm inclusief helder uitdrukkelijk gestreept evenaren evenaar party bank reeds vervallen psycholoog diagnose net netjes moordenaar aandringen interest cadeau eerstdaags integendeel heuvel beddengoed zwoegen tuinbank ervaren slachtoffer poort weten wet wetten puinhoop samenhang procent maar verdienen terwijl feed helft voorval voorvallen verkopen verkoop Verkoop ingang geldelijk lunch lunchen broek broekje zakken voorzitter hetzelfde zelfde verwijten immers factuur verdelen nut verschillende hemd wat stad stads gebouw afstandsbediening Afstandsbediening begrijpen tegenover behandeling mengen verlichten tegen beschuldigen vanille consigne minder minderen kennis namens afruimen sinaasappel aantonen ellende tegenoverliggend lasplaat advocaat kwaliteit waarschijnlijk community voorschot exemplaar oplegger aanmerken omvang BTW B.T.W. btw handtekening ongerust verwijdering commercieel veroordelen veroordeeld vliegtuig zogenaamd House inschatten bekijken ontwikkeling verwachten ontstaan ontbreken veroorzaken onverwacht aangezien aanzien mislukken nakijken doorbladeren bladeren roomboter verbeteren jenever weergave vertegenwoordiging eredivisie pinnen pin Congo Afrika aanwinst blijken blijk rundvlees bezoeken bezoek tin TIN vest engels Engels kleverig verkeren verkeer onplezierig substantie sifon bevatten op ouderwets plakkaat wijzer tegelijkertijd aanvullingen eerder autistisch klusjesman klusje gebrek laser anders goedemorgen werkelijk werkelijkheid tenzij verschillen artikel assembly opruimen gas beursgenoteerd uitvegen missen mis rekening vermissen fair nuttig nuttigen tip tekort onderweg verwennen iedereen Iedereen park tarten erkennen erkend plattegrond gebruikelijk tas kraanvogel minnen omschrijving bestuurder spannend

Most Recent French Words:

résoudre abordable voir pédiatre lire lit ainsi hausse hausser classement chauffage déprimer dèprimer consigner consigne foyer commander commande commandé exploiter exploité effondrement écouter écoutez autographe cacher front sève tablier coquin voleter hirondelle souvent quelquefois Congo pur-sang interpeller interpellé régler règle regle réglé obtention mur mûr muré débarrasser bagage injustice feuille feuillée indispensable parc quand-même paresse paresser matières tuyau signer signe matériel derrière marge bientôt frotter contrôler contrôle hollandais Hollandais errer percement brasser couler écouler n/a N/A tempête tempêter acheter présider président DAT léger ouf sauf dodo France site bavarder métro veste salop réfectoire festival routes bête exceptionnel vacances capital agriculteurs péage désapprendre préférer hebdomadaire sans-patrie parenthèses cotation bibliothèque Bibliothèque aucun chinois Chinois maître vie cul locataire accoster clôturer clôture papillons voyager voyage sélectionné rejeter son bitumer présentatrice Occupé(e) entraîner chimères centurion buveurs renoncer renonçant ressembler TUI dallage précipiter précipité félicitations entassement table étable tablée réputation souhaiter souhaité envoyer isoler prénom Prénom gamme appointer réagir télécharger chantonner caractère dune ventilation déplacer déprimé diriger sembler sauteuse parvenir ambulancier chiquer Didier carrelet ambroisie eau éclore vagabond diablesse connard revenir revenant bâche banque lundi dogue huîtrière chéri chérir poivre poivrer sabotier bougon poêle poêler sarigue être muscat boeuf tournesol sexe téton chicaner chicane houppe