Summary


Swedish

Detailed Translations for belägg from Swedish to English

belägg:

belägg [-ett] noun

 1. belägg (bevismaterial; bevis)
  the evidence; the proof; the piece of evidence

Translation Matrix for belägg:

NounRelated TranslationsOther Translations
evidence belägg; bevis; bevismaterial bevis; bevismaterial; bevismedel; indikation; symptom; tecken; vittnesmål
piece of evidence belägg; bevis; bevismaterial bevis
proof belägg; bevis; bevismaterial bevis; bevismedel; korrektur; provtryck
VerbRelated TranslationsOther Translations
proof pröva; testa
OtherRelated TranslationsOther Translations
evidence vittnesberättelse

Synonyms for "belägg":


Wiktionary Translations for belägg:

belägg
noun
 1. linguistics: appearance in records

Cross Translation:
FromToVia
belägg proof; record; evidence Belegallgemein: ein Beweis, ein Nachweis
belägg reference BelegLexikografie: (schriftliche Überlieferung) eine Textstelle, die eine Bedeutung oder Verwendung eines Wortes belegt
belägg proof Nachweis — ein Beleg, eine Bestätigung für eine Behauptung oder Theorie

belägg form of belägga:

belägga verb (belägger, belade, belagt)

 1. belägga (lägga beslag på; lyckas få tag på; ta i besittning)
  to seize; take possession of; get hold of something; to secure; to lay one's hands on
 2. belägga (bevisa; demonstrera; verifiera)
  to prove; to verify; to demonstrate; to justify
  • prove verb (proves, proved, proving)
  • verify verb (verifies, verified, verifying)
  • demonstrate verb (demonstrates, demonstrated, demonstrating)
  • justify verb (justifies, justified, justifying)

Conjugations for belägga:

presens
 1. belägger
 2. belägger
 3. belägger
 4. belägger
 5. belägger
 6. belägger
imperfekt
 1. belade
 2. belade
 3. belade
 4. belade
 5. belade
 6. belade
framtid 1
 1. kommer att belägga
 2. kommer att belägga
 3. kommer att belägga
 4. kommer att belägga
 5. kommer att belägga
 6. kommer att belägga
framtid 2
 1. skall belägga
 2. skall belägga
 3. skall belägga
 4. skall belägga
 5. skall belägga
 6. skall belägga
conditional
 1. skulle belägga
 2. skulle belägga
 3. skulle belägga
 4. skulle belägga
 5. skulle belägga
 6. skulle belägga
perfekt particip
 1. har belagt
 2. har belagt
 3. har belagt
 4. har belagt
 5. har belagt
 6. har belagt
imperfekt particip
 1. hade belagt
 2. hade belagt
 3. hade belagt
 4. hade belagt
 5. hade belagt
 6. hade belagt
blandad
 1. belägg!
 2. belägg!
 3. belagd
 4. beläggande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

belägga

 1. belägga

Translation Matrix for belägga:

NounRelated TranslationsOther Translations
fur beläggning; päls; pälskappa; pälskrage; skinn
secure beskydd; skydd
VerbRelated TranslationsOther Translations
demonstrate belägga; bevisa; demonstrera; verifiera demonstera; demonstrera; förklara; medge; tillstå; visa; visa vad du menar
get hold of something belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning
justify belägga; bevisa; demonstrera; verifiera berättiga; bortförklara; justera; rättfärdiga; svara för
lay one's hands on belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; fatta; få tag i; få tag på; gripa; lägga vantarna på; ta fasta på
prove belägga; bevisa; demonstrera; verifiera bestyrka; bevisa; verifiera
secure belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning alarmera; besanna; bevara; fastbinda; fastknyta; fästa; fästa vid; förse med alarmsystem; häfta ihop; intyga; lagra; säkra; sätta fast
seize belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning angripa; arrestera; beslagta; ertappa; fatta; fånga; förvärva; förövra; greppa; gripa; gripa om; hålla fast; hålla i; knycka bort; konfiskera; kärva; servera sig själv; ta; ta fast; ta fasta på; ta ifrån; överväldigad av
take possession of belägga; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta i besittning acceptera; ta emot
verify belägga; bevisa; demonstrera; verifiera besiktiga; bestyrka; bevisa; förhöra; höra; inspektera; kolla; kontrolera; kontrollera; pröva; slå upp; testa; titta på; undersöka; verifiera
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
secure säker; säkert
OtherRelated TranslationsOther Translations
demonstrate bevisa
fur belägga pälsverk; teddy
prove befinnas; bevisa
secure inhämta; tillvinna; trygg; trygga; utverka
seize beslagtaga; mät; uppbringa
take possession of omhänderta; tillvarata
verify besannas

Synonyms for "belägga":


Wiktionary Translations for belägga:

belägga
verb
 1. to cover with a coat of some material

Cross Translation:
FromToVia
belägga cover belegenetwas belegen: etwas auf etwas legen
belägga document; back; source; prove; substantiate; vouch; support belegenetwas belegen: den Beweis für etwas erbringen