Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. auktoritet:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for auktoritet from Swedish to English

auktoritet:

auktoritet [-en] noun

 1. auktoritet (härskare)
  the authority; the ruler
 2. auktoritet (myndighet; makt)
  the authority; the power; the rule
 3. auktoritet (makthavare)
  the authorities; the establishment; the power
 4. auktoritet (statlig institution; överhet)

Translation Matrix for auktoritet:

NounRelated TranslationsOther Translations
authorities auktoritet; makthavare makthavare; myndigheter; myndighetspersoner; staten
authority auktoritet; härskare; makt; myndighet auktorisation; befogenhet; befullmäktigande; bemyndigande; expert; fullmakt; ha befogenhet; herravälde; makt; mandat; mandera; myndighet; sakkunnig; specialist; styrka; övervälde
establishment auktoritet; makthavare definition; determination; determinering; etablering (företag); grundande; grundläggning; införande; ordning; rådande ordning; sinnesorgan; upprättande
power auktoritet; makt; makthavare; myndighet auktorisation; bemyndigande; elektrisk ström; elkraft; energi; fullmakt; färdighet; förmåga; ha befogenhet; herravälde; kraft; makt; myndighet; ork; spänstighet; ström; styrka; övervälde
rule auktoritet; makt; myndighet bestämmelse; dominans; filter; föreskrift; förtryck; grundregel; maxim; naturlig lag; officiell föreskrift; princip; regel; regering; regim; styrelse; välde
ruler auktoritet; härskare furste; härskare; kommandant; kung; lineal; linjal; monark; regent; regerande; styresman
state institution auktoritet; statlig institution; överhet statsinrättning; statsväsen
VerbRelated TranslationsOther Translations
rule ge uppdrag; kommandera; kungöra; påbjuda; sprida en sjukdom
OtherRelated TranslationsOther Translations
authority behörighet; maktbefogenhet; pondus; översåte
establishment anstalt; etablissemang; fastslående; inrättning; konstaterande; stat; stiftelse
power våld
rule regera
ruler drott; linjal; makthavande

Synonyms for "auktoritet":


Wiktionary Translations for auktoritet:

auktoritet
noun
 1. power to enforce rules or give orders

Cross Translation:
FromToVia
auktoritet authority Autoritätohne Plural: maßgebender Einfluss, Geltung, Ansehen

Related Translations for auktoritet