Summary
Swedish to Spanish:   more detail...
  1. liten by:
  2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for liten by from Swedish to Spanish

liten by:

liten by noun

  1. liten by
    el hueco; el caserío; el hoyo; el agujero; la apertura; la mancha; el destino; la aldea; la abertura; la tacha; el lugar; el pueblo; el bache; el boquete; la hendidura

Translation Matrix for liten by:

NounRelated TranslationsOther Translations
abertura liten by avslutning; bakgata; blick; början; frankhet; hål; kikhål; läcka; läckage; rakhet; redbarhet; reva; rämna; rättskaffenhet; skreva; skåra; slum; slut; slutkläm; slutstycke; spricka; springa; titt; titthål; uppriktighet; vrå; ärlighet; öppen tanke; öppenhet; öppenhjärtlighet
agujero liten by bakgata; hål; lekkage; läcka; läckage; slum; underkant
aldea liten by avtal; bosättning; by; hemgård; liten ort; liten stad; sättning
apertura liten by avslöjande; frankhet; förprogram; rakhet; redbarhet; rättskaffenhet; uppriktighet; yppande; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet; öppning
bache liten by avslutning; bakgata; deprimerad; hål; hålighet; kollaps; obehag; sammanbrott; slum; slut; slutkläm; slutstycke; underkant; öppning
boquete liten by bakgata; brytning; bräcka; bräsch; hål; lucka; läcka; läckage; rämna; slum; underkant
caserío liten by avtal; bosättning; hemgård; sättning
destino liten by adressat; destination; framtid; levnadslott; lycka; mål; målprovider; olycklig position; resmål; slutmål; vara glad; öde
hendidura liten by avgrund; dike; farväg; fåra; kanal; klyfta; reva; räffla; rämna; skreva; skåra; spricka; springa; vrå
hoyo liten by alkov; begravningsställe; brunn; grav; gravplats; grift; hål; hålighet; kista; krypta; läcka; läckage; nisch; skrymsle; underjordgång; viloplats; vrå; öppning
hueco liten by alkov; binge; bräcka; djupgång; gap; hiatus; hål; lucka; läcka; läckage; niche; nisch; skaft; skrymsle; skål; spricka; vrå
lugar liten by distrikt; ort; plats
mancha liten by bit; droppe; fel; fläck; golvmopp; klapp; klick; klimp; klump; plask; skuld; skvätt; slag med öppen hand; smäll; stor klick; stycke
pueblo liten by by; folk; liten ort; liten stad; människor; nation
tacha liten by fläck; litet fel; skönhetsfel; skönhetsfläck; smutsfleck
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
destino mål
ModifierRelated TranslationsOther Translations
hueco betydelselöst; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; meningslös; meningslöst; tomt

Wiktionary Translations for liten by:


Cross Translation:
FromToVia
liten by caserío Dörfchen — das kleine Dorf

Related Translations for liten by