German

Detailed Translations for behutsam from German to Dutch

behutsam:


Translation Matrix for behutsam:

NounRelated TranslationsOther Translations
hoede Administration; Beaufsichtigung; Bewachung; Kontrolle; Verwaltung
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
alert aufmerksam; bedacht; bedachtsam; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig; wachsam aufgeweckt; lebendig; lebhaft; munter; quick; wach; wacker
bedachtzaam bedachtsam; bedächtig; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig einsichtsvoll; gescheit; geschickt; sachverständig; vernünftig
behoedzaam bedachtsam; bedächtig; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig
bezonnen bedachtsam; bedächtig; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig
omzichtig bedachtsam; bedächtig; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig
paraat aufmerksam; bedacht; bedachtsam; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig; wachsam bereit; einsatzbereit; fertig; klar; parat
voorzichtig aufmerksam; bedacht; bedachtsam; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig; wachsam akkurat; bedachtsam; sorgfältig; vorsichtig
waaks aufmerksam; bedacht; bedachtsam; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig; wachsam
waakzaam aufmerksam; bedacht; bedachtsam; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig; wachsam
wakend aufmerksam; bedacht; bedachtsam; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig; wachsam
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
alert Benachrichtigung; Warnung
ModifierRelated TranslationsOther Translations
hoede aufmerksam; bedacht; bedachtsam; behutsam; besonnen; umsichtig; vorsichtig; wachsam

Synonyms for "behutsam":


Wiktionary Translations for behutsam:


Cross Translation:
FromToVia
behutsam voorzichtig; behoedzaam; omzichtig; prudent careful — cautious
behutsam voorzichtig cautious — careful
behutsam delicaat; fijn; gevoelig; iel; kies; kieskeurig; tactvol; teder; teer délicat — Qui est d’une très grande finesse, très délié.