English

Detailed Translations for dispute from English to Dutch

dispute:

to dispute verb (disputes, disputed, disputing)

 1. to dispute (contest; challenge; question)
  betwisten; aanvechten; bestrijden
  • betwisten verb (betwist, betwistte, betwistten, betwist)
  • aanvechten verb (vecht aan, vocht aan, vochten aan, aangevochten)
  • bestrijden verb (bestrijd, bestrijdt, bestreed, bestreden, bestreden)
 2. to dispute (argue)
  twisten; disputeren; argumenteren; redetwisten
  • twisten verb (twist, twistte, twistten, getwist)
  • disputeren verb (disputeer, disputeert, disputeerde, disputeerden, gedisputeerd)
  • argumenteren verb (argumenteer, argumenteert, argumenteerde, argumenteerden, geargumenteerd)
  • redetwisten verb (redetwist, redetwistte, redetwistten, geredetwist)
 3. to dispute (wrangle; argue; quarrel; )
  ruzieën; bekvechten; twisten; hakketakken; bakkeleien
  • ruzieën verb (ruzie, ruziet, ruziede, ruzieden, geruzied)
  • bekvechten verb (bekvecht, bekvechtte, bekvechtten, gebekvecht)
  • twisten verb (twist, twistte, twistten, getwist)
  • hakketakken verb (hakketak, hakketakt, hakketakte, hakketakten, gehakketakt)
  • bakkeleien verb (bakkelei, bakkeleit, bakkeleide, bakkeleiden, gebakkeleid)

Conjugations for dispute:

present
 1. dispute
 2. dispute
 3. disputes
 4. dispute
 5. dispute
 6. dispute
simple past
 1. disputed
 2. disputed
 3. disputed
 4. disputed
 5. disputed
 6. disputed
present perfect
 1. have disputed
 2. have disputed
 3. has disputed
 4. have disputed
 5. have disputed
 6. have disputed
past continuous
 1. was disputing
 2. were disputing
 3. was disputing
 4. were disputing
 5. were disputing
 6. were disputing
future
 1. shall dispute
 2. will dispute
 3. will dispute
 4. shall dispute
 5. will dispute
 6. will dispute
continuous present
 1. am disputing
 2. are disputing
 3. is disputing
 4. are disputing
 5. are disputing
 6. are disputing
subjunctive
 1. be disputed
 2. be disputed
 3. be disputed
 4. be disputed
 5. be disputed
 6. be disputed
diverse
 1. dispute!
 2. let's dispute!
 3. disputed
 4. disputing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

dispute [the ~] noun

 1. the dispute (difference of opinion; twist; quarrel; row)
  het meningsverschil; het dispuut; de onenigheid; de woordenwisseling
 2. the dispute (disagreement; conflict; argument; )
  het conflict; de onenigheid; de ruzie; de botsing; de twist
 3. the dispute (disagreement; controversy; quarrel)
  de onenigheid; het geschil; de twist
 4. the dispute (argument; battle of words; disputation; )
  het dispuut; de debat; de woordenwisseling; het geschil; redestrijd; de ruzie; het twistgesprek; de woordenstrijd; de twist; de redetwist

Translation Matrix for dispute:

NounRelated TranslationsOther Translations
aanvechten challenge; contest; dispute; impugn
bestrijden challenge; contest; dispute; impugn
betwisten challenge; contest; dispute; impugn
botsing argument; conflict; difference of opinion; disagreement; discord; dispute; quarrel; row bumping into; colliding with; collision; crash; crashing into; hit; smash
conflict argument; conflict; difference of opinion; disagreement; discord; dispute; quarrel; row collision; conflict; discord; dissension; disunity; division
debat argument; battle of words; debate; disagreement; disputation; dispute; quarrel; squabble; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play debate; discussion
dispuut argument; battle of words; debate; difference of opinion; disagreement; disputation; dispute; quarrel; row; squabble; twist; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play association; debating society; society
geschil argument; battle of words; controversy; debate; disagreement; disputation; dispute; quarrel; squabble; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play quarrel; squabble; wrangle
meningsverschil difference of opinion; dispute; quarrel; row; twist
onenigheid argument; conflict; controversy; difference of opinion; disagreement; discord; dispute; quarrel; row; twist argument; conflict; disagreement; discord; dissension; disunity; division; unease about
redestrijd argument; battle of words; debate; disagreement; disputation; dispute; quarrel; squabble; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play
redetwist argument; battle of words; debate; disagreement; disputation; dispute; quarrel; squabble; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play
ruzie argument; battle of words; conflict; debate; difference of opinion; disagreement; discord; disputation; dispute; quarrel; row; squabble; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play quarrel; squabble; wrangle
twist argument; battle of words; conflict; controversy; debate; difference of opinion; disagreement; discord; disputation; dispute; quarrel; row; squabble; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play conflict; discord; dissension; disunity; division; perversion; quarrel; squabble; twisting; wrangle
twistgesprek argument; battle of words; debate; disagreement; disputation; dispute; quarrel; squabble; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play
woordenstrijd argument; battle of words; debate; disagreement; disputation; dispute; quarrel; squabble; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play
woordenwisseling argument; battle of words; debate; difference of opinion; disagreement; disputation; dispute; quarrel; row; squabble; twist; verbal dispute; verbal duel; verbal sword-play
- conflict; contravention; difference; difference of opinion
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanvechten challenge; contest; dispute; question
argumenteren argue; dispute argue; reason
bakkeleien altercate; argue; debate; dispute; quarrel; twist; wrangle fight; scrap; scuffle
bekvechten altercate; argue; debate; dispute; quarrel; twist; wrangle
bestrijden challenge; contest; dispute; question battle with; combat; contest; fight; quarrel
betwisten challenge; contest; dispute; question
disputeren argue; dispute
hakketakken altercate; argue; debate; dispute; quarrel; twist; wrangle
redetwisten argue; dispute
ruzieën altercate; argue; debate; dispute; quarrel; twist; wrangle
twisten altercate; argue; debate; dispute; quarrel; twist; wrangle altercate; bending repeatedly; bicker; make trouble; quarrel; wrangle
- altercate; argufy; challenge; gainsay; quarrel; scrap
OtherRelated TranslationsOther Translations
botsing impact
- altercation; argue; be taken; conflict; debate

Related Words for "dispute":


Synonyms for "dispute":


Related Definitions for "dispute":

 1. coming into conflict with1
 2. a disagreement or argument about something important1
  • he had a dispute with his wife1
 3. have a disagreement over something1
 4. take exception to1

Wiktionary Translations for dispute:

dispute
verb
 1. iemand iets ~ iemand het recht ergens toe trachten te ontzeggen
 2. intr|nld (wetenschappelijk) redetwisten
 3. intr|nld luidruchtig ruzie maken
 4. een discussie voeren
noun
 1. geweldloos conflict
 2. een handgemeen

Cross Translation:
FromToVia
dispute discussie Auseinandersetzung — heftig und kontrovers geführtes Gespräch, mit Worten ausgetragener heftiger Streit
dispute aanvechten; bestrijden; betwisten; tegenspreken contester — Mettre en discussion ce que quelqu’un revendique.
dispute aanvechten; bestrijden; betwisten; tegenspreken disputer — Être en discussion plus ou moins vif à propos d’opinions, d’intérêts.
dispute ruzie; mot noise — (vieilli) & litt|fr querelle, dispute sur un sujet de peu d’importance.
dispute heibel; herrie; ruzie querellecontestation, démêlé, dispute mêlée d’aigreur et d’animosité.

Related Translations for dispute