English

Detailed Translations for exert power from English to Dutch

exert power:

to exert power verb (exerts power, exerted power, exerting power)

 1. to exert power (exercise authority; reign; rule; order)
  overheersen; regeren; heersen; gezaghebben; macht uitoefenen
  • overheersen verb (overheers, overheerst, overheerste, overheersten, overheerst)
  • regeren verb (regeer, regeert, regeerde, regeerden, geregeerd)
  • heersen verb (heers, heerst, heerste, heersten, geheerst)
  • macht uitoefenen verb (oefen macht uit, oefent macht uit, oefende macht uit, oefenden macht uit, macht uitgeoefend)
 2. to exert power (decree; dedicate; commission; )
  opdragen; decreteren; bevelen; verordenen; verordonneren; gelasten; gebieden; commanderen
  • opdragen verb (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
  • decreteren verb (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • bevelen verb (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)
  • verordenen verb (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • verordonneren verb (verordonneer, verordonneert, verordonneerde, verordonneerden, verordonneerd)
  • gelasten verb (gelast, gelastte, gelastten, gelast)
  • gebieden verb (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)
  • commanderen verb (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)

Conjugations for exert power:

present
 1. exert power
 2. exert power
 3. exerts power
 4. exert power
 5. exert power
 6. exert power
simple past
 1. exerted power
 2. exerted power
 3. exerted power
 4. exerted power
 5. exerted power
 6. exerted power
present perfect
 1. have exerted power
 2. have exerted power
 3. has exerted power
 4. have exerted power
 5. have exerted power
 6. have exerted power
past continuous
 1. was exerting power
 2. were exerting power
 3. was exerting power
 4. were exerting power
 5. were exerting power
 6. were exerting power
future
 1. shall exert power
 2. will exert power
 3. will exert power
 4. shall exert power
 5. will exert power
 6. will exert power
continuous present
 1. am exerting power
 2. are exerting power
 3. is exerting power
 4. are exerting power
 5. are exerting power
 6. are exerting power
subjunctive
 1. be exerted power
 2. be exerted power
 3. be exerted power
 4. be exerted power
 5. be exerted power
 6. be exerted power
diverse
 1. exert power!
 2. let's exert power!
 3. exerted power
 4. exerting power
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Translation Matrix for exert power:

NounRelated TranslationsOther Translations
regeren governing; ruling
verordenen declaring; decreeing; determine; dictating; ordering; prescribe; requiring
VerbRelated TranslationsOther Translations
bevelen charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; order; rule charge; command; ordain; order
commanderen charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; order; rule be in command of; charge; command; order; preside; take the lead
decreteren charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; order; rule call; charge; command; decree; give notice of; ordain; order; proclaim; to declare; to decree; to ordain
gebieden charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; order; rule bid; charge; command; dictate; direct; instruct; ordain; order
gelasten charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; order; rule bid; charge; command; dictate; direct; instruct; ordain; order
gezaghebben exercise authority; exert power; order; reign; rule
heersen exercise authority; exert power; order; reign; rule have the upper hand; prevail; reign; rule; spread a disease
macht uitoefenen exercise authority; exert power; order; reign; rule
opdragen charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; order; rule aggravate; assign to; burden; charge; command; give an order; instruct; order
overheersen exercise authority; exert power; order; reign; rule be the one in control; dominate; have the upper hand; predominate; prevail
regeren exercise authority; exert power; order; reign; rule
verordenen charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; order; rule call; charge; command; give notice of; order; proclaim
verordonneren charge; command; commission; decree; dedicate; devote; dictate; exert power; force; order; rule

Related Translations for exert power