English

Detailed Translations for overcome from English to Dutch

overcome:

to overcome verb (overcomes, overcame, overcoming)

 1. to overcome (win over; conquer; win; master)
  winnen; overwinnen; te boven komen; verslaan
  • winnen verb (win, wint, won, wonnen, gewonnen)
  • overwinnen verb (overwin, overwint, overwon, overwonnen, overwonnen)
  • te boven komen verb (kom te boven, komt te boven, kwam te boven, kwamen te boven, te boven gekomen)
  • verslaan verb (versla, verslaat, versloeg, versloegen, verslagen)
 2. to overcome (stupify; daze)
  overdonderen; overbluffen
  • overdonderen verb (overdonder, overdondert, overdonderde, overdonderden, overdonderd)
  • overbluffen verb (overbluf, overbluft, overblufte, overbluften, overbluft)
 3. to overcome (overpower; overwhelm; take possession of something; tame)
  overweldigen; overmeesteren; zich meester maken van; overmannen
 4. to overcome

Conjugations for overcome:

present
 1. overcome
 2. overcome
 3. overcomes
 4. overcome
 5. overcome
 6. overcome
simple past
 1. overcame
 2. overcame
 3. overcame
 4. overcame
 5. overcame
 6. overcame
present perfect
 1. have overcome
 2. have overcome
 3. has overcome
 4. have overcome
 5. have overcome
 6. have overcome
past continuous
 1. was overcoming
 2. were overcoming
 3. was overcoming
 4. were overcoming
 5. were overcoming
 6. were overcoming
future
 1. shall overcome
 2. will overcome
 3. will overcome
 4. shall overcome
 5. will overcome
 6. will overcome
continuous present
 1. am overcoming
 2. are overcoming
 3. is overcoming
 4. are overcoming
 5. are overcoming
 6. are overcoming
subjunctive
 1. be overcome
 2. be overcome
 3. be overcome
 4. be overcome
 5. be overcome
 6. be overcome
diverse
 1. overcome!
 2. let's overcome!
 3. overcome
 4. overcoming
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

overcome adj

 1. overcome

Translation Matrix for overcome:

NounRelated TranslationsOther Translations
overdonderen overwhelming
overweldigen overwhelming
VerbRelated TranslationsOther Translations
bevangen overcome by; seize
onderkrijgen overcome
overbluffen daze; overcome; stupify
overdonderen daze; overcome; stupify dumbfound; stagger
overmannen overcome; overpower; overwhelm; take possession of something; tame
overmeesteren overcome; overpower; overwhelm; take possession of something; tame
overweldigen overcome; overpower; overwhelm; take possession of something; tame
overwinnen conquer; master; overcome; win; win over
te boven komen conquer; master; overcome; win; win over
verslaan conquer; master; overcome; win; win over
winnen conquer; master; overcome; win; win over gain; gain the day; gain the victory; win
zich meester maken van overcome; overpower; overwhelm; take possession of something; tame
- defeat; get over; get the best; get the better of; have the best; master; overpower; overtake; overwhelm; subdue; surmount; sweep over; whelm
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
bevangen overcome
OtherRelated TranslationsOther Translations
- master

Related Words for "overcome":

 • overcoming

Synonyms for "overcome":


Related Definitions for "overcome":

 1. overcome, usually through no fault or weakness of the person that is overcome1
 2. win a victory over1
  • You must overcome all difficulties1
  • He overcame his shyness1
  • He overcame his infirmity1
 3. get on top of; deal with successfully1
  • He overcame his shyness1
 4. overcome, as with emotions or perceptual stimuli1

Wiktionary Translations for overcome:

overcome
verb
 1. surmount, get the better of

Cross Translation:
FromToVia
overcome bevangen; overwinnen; verslaan; zegevieren; overgaan; oversteken; te boven gaan; overtreffen; uitblinken; uitmunten; voorbijstreven surmontermonter au-dessus.
overcome bevangen; overwinnen; verslaan; zegevieren vaincreremporter la victoire sur ses ennemis, dans la guerre.

Related Translations for overcome