Spanish

Detailed Translations for encargar from Spanish to Dutch

encargar:

encargar verb

 1. encargar (entregar; pedir; repartir)
  bestellen; orderen
 2. encargar (adjudicar)
  uitbesteden; aanbesteden
  • uitbesteden verb (besteed uit, besteedt uit, besteedde uit, besteedden uit, uitbesteed)
  • aanbesteden verb (besteed aan, besteedt aan, besteedde aan, besteedden aan, aanbesteed)
 3. encargar (ordenar; agobiar; gravar; )
  belasten; opdragen
  • belasten verb (belast, belastte, belastten, belast)
  • opdragen verb (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
 4. encargar (decretar; mandar; encomendar; )
  opdragen; decreteren; bevelen; verordenen; verordonneren; gelasten; gebieden; commanderen
  • opdragen verb (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
  • decreteren verb (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • bevelen verb (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)
  • verordenen verb (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • verordonneren verb (verordonneer, verordonneert, verordonneerde, verordonneerden, verordonneerd)
  • gelasten verb (gelast, gelastte, gelastten, gelast)
  • gebieden verb (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)
  • commanderen verb (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
 5. encargar (mandar; encomendar; instruir; dar un encargo; ordenar)
  opdracht geven; instrueren; opdragen; instructie geven
  • opdracht geven verb (geef opdracht, geeft opdracht, gaf opdracht, gaven opdracht, opdracht gegeven)
  • instrueren verb (instrueer, instrueert, instrueerde, instrueerden, geïnstrueerd)
  • opdragen verb (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
 6. encargar
  opdracht geven
  • opdracht geven verb (geef opdracht, geeft opdracht, gaf opdracht, gaven opdracht, opdracht gegeven)
 7. encargar (pedir con antelación; pedir con anticipación)
  voorbestellen; vooruitbestellen

Conjugations for encargar:

presente
 1. encargo
 2. encargas
 3. encarga
 4. encargamos
 5. encargáis
 6. encargan
imperfecto
 1. encargaba
 2. encargabas
 3. encargaba
 4. encargábamos
 5. encargabais
 6. encargaban
indefinido
 1. encargué
 2. encargaste
 3. encargó
 4. encargamos
 5. encargasteis
 6. encargaron
fut. de ind.
 1. encargaré
 2. encargarás
 3. encargará
 4. encargaremos
 5. encargaréis
 6. encargarán
condic.
 1. encargaría
 2. encargarías
 3. encargaría
 4. encargaríamos
 5. encargaríais
 6. encargarían
pres. de subj.
 1. que encargue
 2. que encargues
 3. que encargue
 4. que encarguemos
 5. que encarguéis
 6. que encarguen
imp. de subj.
 1. que encargara
 2. que encargaras
 3. que encargara
 4. que encargáramos
 5. que encargarais
 6. que encargaran
miscelánea
 1. ¡encarga!
 2. ¡encargad!
 3. ¡no encargues!
 4. ¡no encarguéis!
 5. encargado
 6. encargando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for encargar:

NounRelated TranslationsOther Translations
bestellen pedir
verordenen declaración; determinación; imposición
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanbesteden adjudicar; encargar
belasten agobiar; cargar; encargar; gravar; mandar; ordenar; pesar sobre
bestellen encargar; entregar; pedir; repartir acompañar; entregar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; mandar; repartir; suministrar; traer
bevelen dar orden de; decretar; encargar; encomendar; mandar; obligar; ordenar dar orden de; decretar; dictar; disponer; mandar; obligar; ordenar; prescribir
commanderen dar orden de; decretar; encargar; encomendar; mandar; obligar; ordenar conducir; dar orden de; decretar; dirigir; encabezar; estar en cabeza; gobernar; guiar; ir a la cabeza; ir delante; liderar; llevar; mandar; ordenar; pilotar; preceder; presidir; ser primero
decreteren dar orden de; decretar; encargar; encomendar; mandar; obligar; ordenar anunciar; dar orden de; declarar; decretar; mandar; notificar; ordenar; proclamar; promulgar
gebieden dar orden de; decretar; encargar; encomendar; mandar; obligar; ordenar dar orden de; decretar; dictar; disponer; estipular; fijar; mandar; obligar; ordenar; prescribir
gelasten dar orden de; decretar; encargar; encomendar; mandar; obligar; ordenar dar orden de; decretar; dictar; disponer; estipular; fijar; mandar; obligar; ordenar; prescribir
instructie geven dar un encargo; encargar; encomendar; instruir; mandar; ordenar
instrueren dar un encargo; encargar; encomendar; instruir; mandar; ordenar
opdracht geven dar un encargo; encargar; encomendar; instruir; mandar; ordenar
opdragen agobiar; cargar; dar orden de; dar un encargo; decretar; encargar; encomendar; gravar; instruir; mandar; obligar; ordenar; pesar sobre dar orden de; decretar; mandar; ordenar
orderen encargar; entregar; pedir; repartir
uitbesteden adjudicar; encargar
verordenen dar orden de; decretar; encargar; encomendar; mandar; obligar; ordenar dar orden de; decretar; mandar; ordenar; proclamar; promulgar
verordonneren dar orden de; decretar; encargar; encomendar; mandar; obligar; ordenar
voorbestellen encargar; pedir con antelación; pedir con anticipación
vooruitbestellen encargar; pedir con antelación; pedir con anticipación

Synonyms for "encargar":


Wiktionary Translations for encargar:


Cross Translation:
FromToVia
encargar laden; belasten met; opdracht geven; opdragen chargergarnir d’une charge.
encargar bevelen; gelasten; sommeren; verordenen; voorschrijven; aanvragen; bestellen commander — Ordonner, enjoindre quelque chose à quelqu’un. (Sens général).