Spanish

Detailed Translations for disminuir from Spanish to Swedish

disminuir:

disminuir verb

 1. disminuir (reducirse)
  minska; sjunka; förfalla; avta; gå ner
  • minska verb (minskar, minskade, minskat)
  • sjunka verb (sjunker, sjönk, sjunkit)
  • förfalla verb (förfaller, förföll, förfallit)
  • avta verb (avtar, avtog, avtagit)
  • gå ner verb (går ner, gick ner, gått ner)
 2. disminuir (abreviar; bajar; regresar; )
  förgå; krympa; blekna; minska; avta
  • förgå verb (förgår, förgick, förgått)
  • krympa verb (krymper, krympte, krympt)
  • blekna verb (bleknar, bleknade, bleknat)
  • minska verb (minskar, minskade, minskat)
  • avta verb (avtar, avtog, avtagit)
 3. disminuir (reducir; decrecer; restringir; )
  minska; sjunka; sänka; gå utför
  • minska verb (minskar, minskade, minskat)
  • sjunka verb (sjunker, sjönk, sjunkit)
  • sänka verb (sänker, sänkte, sänkt)
  • gå utför verb (går utför, gick utför, gått utför)
 4. disminuir (reducir; aminorar; empequeñecer; )
  minska; göra mindre
  • minska verb (minskar, minskade, minskat)
  • göra mindre verb (gör mindre, gjorde mindre, gjort mindre)
 5. disminuir (girar en sentido contrario; reducir; anular; aflojar; moderar)
  minska; släppa på; slakna; slappa
  • minska verb (minskar, minskade, minskat)
  • släppa på verb (släpper på, släppte på, släppt på)
  • slakna verb (slaknar, slaknade, slaknat)
  • slappa verb (slappar, slappade, slappat)
 6. disminuir (hacer menos; reducir)
  reducera; korta in; göra mindre
  • reducera verb (reducerar, reducerade, reducerat)
  • korta in verb (kortar in, kortade in, kortat in)
  • göra mindre verb (gör mindre, gjorde mindre, gjort mindre)
 7. disminuir (bajar; caer; suspender; )
  slänga; kasta
  • slänga verb (slänger, slängde, slängt)
  • kasta verb (kastar, kastade, kastat)
 8. disminuir (tranquilizarse; hundirse; calmarse; )
  lugna ned
  • lugna ned verb (lugnar ned, lugnade ned, lugnat ned)
 9. disminuir
  minska; krympa; skrinna
  • minska verb (minskar, minskade, minskat)
  • krympa verb (krymper, krympte, krympt)
  • skrinna verb (skrinnar, skrinnade, skrinnat)

Conjugations for disminuir:

presente
 1. disminuyo
 2. disminuyes
 3. disminuye
 4. disminuimos
 5. disminuís
 6. disminuyen
imperfecto
 1. disminuía
 2. disminuías
 3. disminuía
 4. disminuíamos
 5. disminuíais
 6. disminuían
indefinido
 1. disminuí
 2. disminuiste
 3. disminuyó
 4. disminuimos
 5. disminuisteis
 6. disminuyeron
fut. de ind.
 1. disminuiré
 2. disminuirás
 3. disminuirá
 4. disminuiremos
 5. disminuiréis
 6. disminuirán
condic.
 1. disminuiría
 2. disminuirías
 3. disminuiría
 4. disminuiríamos
 5. disminuiríais
 6. disminuirían
pres. de subj.
 1. que disminuya
 2. que disminuyas
 3. que disminuya
 4. que disminuyamos
 5. que disminuyáis
 6. que disminuyan
imp. de subj.
 1. que disminuyera
 2. que disminuyeras
 3. que disminuyera
 4. que disminuyéramos
 5. que disminuyerais
 6. que disminuyeran
miscelánea
 1. ¡disminuye!
 2. ¡disminuid!
 3. ¡no disminuyas!
 4. ¡no disminuyáis!
 5. disminuido
 6. disminuyendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

disminuir [el ~] noun

 1. el disminuir (debilitarse)

Translation Matrix for disminuir:

NounRelated TranslationsOther Translations
bli svagare debilitarse; disminuir
kasta arrojar; lanzamiento; lanzar; tiro
sjunka amodorrarse; hundirse
VerbRelated TranslationsOther Translations
avta abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; reducirse; regresar; remover; robar; vencer gandulear; gastarse; holgazanear; pasar; podrirse
blekna abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; regresar; remover; robar; vencer aflojar; borrar; debilitarse; descolorarse; descolorirse; desdibujar; desteñirse; desvanecerse; disipar; emblanquecerse; empalidecer; entibiar; palidecer; ponerse pálido; volverse blanco
förfalla disminuir; reducirse atrofiarse; caducar; caer en ruina; carcomerse; consumirse; corroerse; corromperse; decaer; declinar; degenerar; derrumbarse; descomponerse; deshacerse; desintegrarse; desmedrar; desmenuzar; desmoronarse; desplomarse; digerirse; estropearse; fragmentarse; hundirse; podrirse; pudrirse; quedar en ruina
förgå abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; regresar; remover; robar; vencer avanzar; declinar; expirar; pasar; transcurrir
gå ner disminuir; reducirse bajar; descender
gå utför aminorar; atenuar; decrecer; disminuir; menguar; mermar; reducir; restringir gastarse; pasar; podrirse
göra mindre achicar; aminorar; disminuir; empequeñecer; hacer menos; rebajar; recortar; reducir atenuar; diminuir; reducir; reducirse
kasta bajar; caer; catear; derrumbarse; descender; disminuir; echar a pique; embodegar; encovar; hundir; hundirse; ir a pique; sumergirse; sumirse; suspender arrojar; arrojar al suelo; caer; dar bandazos; dejar tirado; derribar; derrocar; desembarazar de; deshacerse de; despeñar; desprenderse de; echar; escorar; estar tirado; irse de trompa; joder; lanzar; pegarse un porrazo; precipitar; tambalearse; tirar; tirar abajo; tirar al suelo; venirse abajo
korta in disminuir; hacer menos; reducir abreviar; atenuar; encogerse; reducir; reducirse
krympa abreviar; ahorrar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; llevarse; menguar; rebajar; recortar; reducir; regresar; remover; robar; vencer contraerse; decrecer; disminuirse; encogerse; menguarse; mermar; mermarse; reducir; reducirse
lugna ned adormilarse; amodorrarse; calmarse; disminuir; helarse; hundirse; tranquilizarse desarmar; desarmarse; desmilitarizar; pacificar; renunciar a las armas
minska abreviar; achicar; aflojar; ahorrar; aminorar; anular; atenuar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; disminuir; empequeñecer; girar en sentido contrario; llevarse; menguar; mermar; moderar; rebajar; recortar; reducir; reducirse; regresar; remover; restringir; robar; vencer ablandar; abreviar; aminorar; bajar el precio; denigrar; diminuir; humillar; menospreciar; rebajar; reducir; suavizar; templar; tratar con menosprecio
reducera disminuir; hacer menos; reducir abreviar; ahorrar; aminorar; bajar el precio; economizar; rebajar; reducir; reducirse
sjunka aminorar; atenuar; decrecer; disminuir; menguar; mermar; reducir; reducirse; restringir bajar; desaparecer bajo u.c.; descender; hundir; rebajarse; sucumbir
skrinna disminuir
slakna aflojar; anular; disminuir; girar en sentido contrario; moderar; reducir gandulear; holgazanear; ponerse menos rígido; ponerse menos tieso
slappa aflojar; anular; disminuir; girar en sentido contrario; moderar; reducir no dar golpe; tocarse la barriga
slänga bajar; caer; catear; derrumbarse; descender; disminuir; echar a pique; embodegar; encovar; hundir; hundirse; ir a pique; sumergirse; sumirse; suspender arrastrar; arrojar; arrojar al suelo; atraer; caer; dar bandazos; derribar; desembarazar de; deshacerse de; desprenderse de; echar; escorar; hacerle la vida imposible a una; irse de trompa; joder; lanzar; pegarse un porrazo; tambalearse; tirar; tirar abajo; tirar al suelo; venirse abajo
släppa på aflojar; anular; disminuir; girar en sentido contrario; moderar; reducir desabrochar; desatar
sänka aminorar; atenuar; decrecer; disminuir; menguar; mermar; reducir; restringir abreviar; aminorar; bajar; bajar el precio; doblar hacia abajo; rebajar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
minska disminución; disminución del inventario
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bli svagare debilitando

Synonyms for "disminuir":


Wiktionary Translations for disminuir:


Cross Translation:
FromToVia
disminuir minska decrease — become smaller
disminuir minska decrease — make smaller
disminuir minska diminish — To make smaller
disminuir minska lessen — to make less
disminuir minska lessen — to become less
disminuir sänka; dämpa turn down — reduce amount
disminuir reducera; avveckla abbauen — (vor allem auch übertragen) verringern, beseitigen; mindern von Hindernissen, die Prozesse behindern
disminuir avta; vara i nedan; minska; banta; bli magrare; gå ned i vikt; ta ihop abnehmen — kleiner oder weniger werden
disminuir hämma; inkräkta på beeinträchtigen — durch ein Hindernis die Beweglichkeit stören
disminuir förminska; sänka; förringa erniedrigen — einen Wert herabsetzen

Related Translations for disminuir