Spanish

Detailed Translations for emitir from Spanish to Swedish

emitir:

emitir verb

 1. emitir (irradiar; radiar)
  sända; stråla ut
  • sända verb (sänder, sändde, sänt)
  • stråla ut verb (strålar ut, strålade ut, strålat ut)
 2. emitir (enviar; mandar; despedir; )
  skicka; sända
  • skicka verb (skickar, skickade, skickat)
  • sända verb (sänder, sändde, sänt)
 3. emitir (desembarazarse de; verter; deshacerse de; echar)
  tömma; avleda; låta avrinna; uttappa
  • tömma verb (tömmer, tömmde, tömmt)
  • avleda verb (avleder, avledde, avlett)
  • låta avrinna verb (låter avrinna, låt avrinna, låtit avrinna)
  • uttappa verb (uttappar, uttappade, uttappat)
 4. emitir (transmitir; televisar; difundir; retransmitir)
  sända ut
  • sända ut verb (sänder ut, sändde ut, sänt ut)
 5. emitir (mandar; enviar; remitir; )
  skicka; sända; avsända
  • skicka verb (skickar, skickade, skickat)
  • sända verb (sänder, sändde, sänt)
  • avsända verb (avsänder, avsände, avsänt)
 6. emitir (lanzar; sacar; mostrar)
  visa; visa fram
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • visa fram verb (visar fram, visade fram, visat fram)
 7. emitir
  utsända; emittera
  • utsända verb (utsänder, utsändde, utsänt)
  • emittera verb (emitterar, emitterade, emitterat)
 8. emitir
 9. emitir (proclamar; difundir; divulgar; )
  förkunna; proklamera
  • förkunna verb (förkunnar, förkunnade, förkunnat)
  • proklamera verb (proklamerar, proklamerade, proklamerat)
 10. emitir (sacar; lanzar)
  visa; ta fram
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • ta fram verb (tar fram, tog fram, tagit fram)

Conjugations for emitir:

presente
 1. emito
 2. emites
 3. emite
 4. emitimos
 5. emitís
 6. emiten
imperfecto
 1. emitía
 2. emitías
 3. emitía
 4. emitíamos
 5. emitíais
 6. emitían
indefinido
 1. emití
 2. emitiste
 3. emitió
 4. emitimos
 5. emitisteis
 6. emitieron
fut. de ind.
 1. emitiré
 2. emitirás
 3. emitirá
 4. emitiremos
 5. emitiréis
 6. emitirán
condic.
 1. emitiría
 2. emitirías
 3. emitiría
 4. emitiríamos
 5. emitiríais
 6. emitirían
pres. de subj.
 1. que emita
 2. que emitas
 3. que emita
 4. que emitamos
 5. que emitáis
 6. que emitan
imp. de subj.
 1. que emitiera
 2. que emitieras
 3. que emitiera
 4. que emitiéramos
 5. que emitierais
 6. que emitieran
miscelánea
 1. ¡emite!
 2. ¡emitid!
 3. ¡no emitas!
 4. ¡no emitáis!
 5. emitido
 6. emitiendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for emitir:

NounRelated TranslationsOther Translations
komma coma; coma decimal; signo de puntuación decimal; signo decimal
skicka enviar
visa aire; demostración; exhibición; manifestación; melodía; muestra; tonadilla
VerbRelated TranslationsOther Translations
avleda desembarazarse de; deshacerse de; echar; emitir; verter
avsända echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; mandar; rechazar; remitir; retransmitir; soltar enviar; expedir; mandar; remitir; repartir; retransmitir; suministrar
emittera emitir
förkunna anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar abrir; anunciar; arrancar; comunicar; hacer publicidad; inaugurar; informar de; mencionar; pasar lista; poner un anuncio; presentar
komma acercarse andando a pie; acudir; ejacular; venir
låta avrinna desembarazarse de; deshacerse de; echar; emitir; verter
proklamera anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar abrir; arrancar; decretar; inaugurar; ordenar; proclamar; promulgar
skicka apartar; deponer; despedir; destituir; echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; expulsar; mandar; rechazar; remitir; retransmitir; soltar alcanzar; dar; entregar; entregar a domicilio; enviar; expedir; llevar; mandar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar una petición; remitir; repartir; repartir a domicilio; retransmitir; suministrar; traer
stråla ut emitir; irradiar; radiar
strömma ut arrojar a presión
sända apartar; deponer; despedir; destituir; echar; echar al correo; emitir; enviar; excarcelar; expedir; expulsar; irradiar; mandar; radiar; rechazar; remitir; retransmitir; soltar difundir; enviar; expedir; mandar; remitir; repartir; retransmitir; suministrar
sända ut difundir; emitir; retransmitir; televisar; transmitir
ta fram emitir; lanzar; sacar demostrar; enseñar; hacer aparecer; llevar hacia adelante; mostrar; sacar; sacar una cosa; traer a colación
tömma desembarazarse de; deshacerse de; echar; emitir; verter beberse; bombear; dejar vacío; desocupar; despejar; extirpar; pillar; quitar; quitar de en medio; sacar de; sacudir; saquear; terminar; vaciar; vaciar a bomba; verter; zarandear
utleverera emitir
utsända emitir
uttappa desembarazarse de; deshacerse de; echar; emitir; verter
visa emitir; lanzar; mostrar; sacar aparecer; argumentar; asignar; demostrar; enseñar; exhibir; expandir; exponer; expresar; hacer aparecer; hacer la presentación de; hacer postura; hacer una manifestación; indicar; lucir; manifestar; manifestarse; mostrar; ofertar; ofrecer; ostentar; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; revelar; sacar; sacar una cosa; señalar; someter a; traer a colación; ver; visualizar
visa fram emitir; lanzar; mostrar; sacar
OtherRelated TranslationsOther Translations
komma emitir; salir
strömma ut emitir; salir

Synonyms for "emitir":


Wiktionary Translations for emitir:


Cross Translation:
FromToVia
emitir emittera emittierenBörse: ein Wertpapier in Umlauf bringen
emitir släppa ut; emittera emittieren — in die Luft abgeben
emitir emittera emittierenPhysik: aussenden
emitir utstöta utter — use the voice
emitir ge till utter — make a noise

Related Translations for emitir