Spanish

Detailed Translations for expresar from Spanish to Swedish

expresar:

expresar verb

 1. expresar (apagar; decir; pronunciarse; )
  tolka; ge uttryck åt
  • tolka verb (tolkar, tolkade, tolkat)
  • ge uttryck åt verb (ger uttryck åt, gav uttryck åt, givit uttryck åt)
 2. expresar (describir; reflejar; interpretar; reproducir; hacerse eco de)
  beskriva
  • beskriva verb (beskriver, beskrev, beskrivit)
 3. expresar (dar voz a)
  yttra; trycka ut
  • yttra verb (yttrar, yttrade, yttrat)
  • trycka ut verb (trycker ut, tryckte ut, tryckt ut)
 4. expresar (manifestar; mostrar)
  förklara; tillkännagiva; betyga
  • förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)
  • tillkännagiva verb (tillkännagiver, tillkännagav, tillkännagivet)
  • betyga verb (betygar, betygade, betygat)
 5. expresar (traducir; interpretar; hacerse eco de; reproducir; reflejar)
  översätta
  • översätta verb (översätter, översatte, översatt)
 6. expresar (formular; dar cierta forma a; frasear; expresarse; redactar)
  frasa
  • frasa verb (frasar, frasade, frasat)
 7. expresar (demostrar; enseñar; mostrar; )
  visa; presentera; förevisa; utställa
  • visa verb (visar, visade, visat)
  • presentera verb (presenterar, presenterade, presenterat)
  • förevisa verb (förevisar, förevisade, förevisat)
  • utställa verb (utställer, utställde, utställt)
 8. expresar (formular; redactar; frasear; expresarse)
  verbalisera; uttrycka; formulera i ord; ge röst åt
  • verbalisera verb (verbaliserar, verbaliserade, verbaliserat)
  • uttrycka verb (uttrycker, uttryckte, uttryckt)
  • formulera i ord verb (formulerar i ord, formulerade i ord, formulerat i ord)
  • ge röst åt verb (ger röst åt, gav röst åt, givit röst åt)
 9. expresar (frasear; redactar; formular; expresarse)
  uttrycka; formulera
  • uttrycka verb (uttrycker, uttryckte, uttryckt)
  • formulera verb (formulerar, formulerade, formulerat)
 10. expresar (personificar; encarnar; interpretar; )
  representera; personifiera; tolka; porträttera; förkroppsliga
  • representera verb (representerar, representerade, representerat)
  • personifiera verb (personifierar, personifierade, personifierat)
  • tolka verb (tolkar, tolkade, tolkat)
  • porträttera verb (porträtterar, porträtterade, porträtterat)
  • förkroppsliga verb (förkroppsligar, förkroppsligade, förkroppsligat)

Conjugations for expresar:

presente
 1. expreso
 2. expresas
 3. expresa
 4. expresamos
 5. expresáis
 6. expresan
imperfecto
 1. expresaba
 2. expresabas
 3. expresaba
 4. expresábamos
 5. expresabais
 6. expresaban
indefinido
 1. expresé
 2. expresaste
 3. expresó
 4. expresamos
 5. expresasteis
 6. expresaron
fut. de ind.
 1. expresaré
 2. expresarás
 3. expresará
 4. expresaremos
 5. expresaréis
 6. expresarán
condic.
 1. expresaría
 2. expresarías
 3. expresaría
 4. expresaríamos
 5. expresaríais
 6. expresarían
pres. de subj.
 1. que exprese
 2. que expreses
 3. que exprese
 4. que expresemos
 5. que expreséis
 6. que expresen
imp. de subj.
 1. que expresara
 2. que expresaras
 3. que expresara
 4. que expresáramos
 5. que expresarais
 6. que expresaran
miscelánea
 1. ¡expresa!
 2. ¡expresad!
 3. ¡no expreses!
 4. ¡no expreséis!
 5. expresado
 6. expresando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for expresar:

NounRelated TranslationsOther Translations
formulera redactarse
visa aire; demostración; exhibición; manifestación; melodía; muestra; tonadilla
VerbRelated TranslationsOther Translations
beskriva describir; expresar; hacerse eco de; interpretar; reflejar; reproducir caracterizar; contar; definir; describir; detallar; escribir en; explicar; exponer; hacer un boceto; narrar
betyga expresar; manifestar; mostrar
formulera expresar; expresarse; formular; frasear; redactar formular; frasear; redactar
formulera i ord expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
frasa dar cierta forma a; expresar; expresarse; formular; frasear; redactar cotorrear; crujir; murmurar; silbar; susurrar; zumbar
förevisa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar
förklara expresar; manifestar; mostrar aclarar; aclararse; argumentar; avisar; certificar; comunicar; contar; declarar; denotar; desdoblar; despejarse; desplegar; detallar; elucidar; especificar; explicar; explicarse mejor; exponer; hacer una manifestación; iluminarse; ilustrar; indicar; interpretar; manifestar; manifestarse; narrar; parafrasear; poner en claro; precisar
förkroppsliga caracterizar; encarnar; expresar; imitar; interpretar; personificar; pintar encarnar; personificar
ge röst åt expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
ge uttryck åt apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; escoger; expresar; hablar; parlar; pronunciarse formular; frasear; redactar
personifiera caracterizar; encarnar; expresar; imitar; interpretar; personificar; pintar encarnar; interpretar un papel; personificar
porträttera caracterizar; encarnar; expresar; imitar; interpretar; personificar; pintar dibujar; pintar; retratar
presentera demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar abrir; comenzar; empezar; inaugurar; iniciar; proponer; sugerir
representera caracterizar; encarnar; expresar; imitar; interpretar; personificar; pintar representar
tillkännagiva expresar; manifestar; mostrar
tolka apagar; caracterizar; decir; desembrollar; desenmarañar; desentrañar; deshilarse; dictar; encarnar; escoger; expresar; hablar; imitar; interpretar; parlar; personificar; pintar; pronunciarse concebir; entender; interpretar; tomarse; traducir
trycka ut dar voz a; expresar empujar afuera; exprimir
utställa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar descubrir; desenmascarar; destapar; exhibir; exponer; presentar
uttrycka expresar; expresarse; formular; frasear; redactar formular; frasear; manifestar; redactar
verbalisera expresar; expresarse; formular; frasear; redactar
visa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar aparecer; argumentar; asignar; demostrar; emitir; enseñar; exhibir; expandir; exponer; hacer aparecer; hacer la presentación de; hacer una manifestación; indicar; lanzar; lucir; manifestar; manifestarse; mostrar; ofertar; ofrecer; ostentar; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; revelar; sacar; sacar una cosa; señalar; someter a; traer a colación; ver; visualizar
yttra dar voz a; expresar administrar justicia; formarse un juicio; juzgar; sentenciar
översätta expresar; hacerse eco de; interpretar; reflejar; reproducir; traducir interpretar; parafrasear; traducir

Synonyms for "expresar":


Wiktionary Translations for expresar:


Cross Translation:
FromToVia
expresar förmedla convey — to communicate
expresar uttrycka express — to convey meaning
expresar benämna; beteckna; formulera; ge; uttryck; åt; uttrycka phrase — to express by means of words
expresar uttrycka ausdrücken — sich verbal in Wort oder Schrift mitteilen
expresar uttala sig; yttra sig auslassen — (reflexiv) sich über eine Sache ausführlich äußern
expresar säga; utsäga; uttrycka aussagen — Einen Sachverhalt ausdrücken; eine Bedeutung haben
expresar yttra sig; uttala äußernsich (zu etwas) äußern: etwas zu einer Sache sagen
expresar yttra; uttala äußernetwas äußern: mitteilen
expresar beskriva; leka; spela; uttrycka représenterprésenter de nouveau.

Related Translations for expresar