Spanish

Detailed Translations for revelar from Spanish to Swedish

revelar:

revelar verb

 1. revelar (desarrollar; elaborar; desplegar; )
 2. revelar (traicionar; delatar)
  förråda; ange; skvallra på
  • förråda verb (förråder, förrådde, förrått)
  • ange verb (anger, angav, angivit)
  • skvallra på verb (skvallrar på, skvallrade på, skvallrat på)
 3. revelar (exhibir; mostrar; enseñar; )
  förevisa; visa
  • förevisa verb (förevisar, förevisade, förevisat)
  • visa verb (visar, visade, visat)
 4. revelar (levantar el velo)
  avslöja; avtäcka
  • avslöja verb (avslöjer, avslöjde, avslöjt)
  • avtäcka verb (avtäcker, avtäckte, avtäckt)
 5. revelar (alterar; cambiar; modificar; )
  förändra; byta ut; ändra
  • förändra verb (förändrar, förändrade, förändrat)
  • byta ut verb (bytar ut, bytade ut, bytat ut)
  • ändra verb (ändrar, ändrade, ändrat)
 6. revelar (descubrir)
  avslöja; uppenbara
  • avslöja verb (avslöjer, avslöjde, avslöjt)
  • uppenbara verb (uppenbarar, uppenbarade, uppenbarat)
 7. revelar (proclamar; difundir; divulgar; )
  förkunna; proklamera
  • förkunna verb (förkunnar, förkunnade, förkunnat)
  • proklamera verb (proklamerar, proklamerade, proklamerat)
 8. revelar (chivarse; descubrir; denunciar; )
  avslöja; blotta; yppa
  • avslöja verb (avslöjer, avslöjde, avslöjt)
  • blotta verb (blottar, blottade, blottat)
  • yppa verb (yppar, yppade, yppat)

Conjugations for revelar:

presente
 1. revelo
 2. revelas
 3. revela
 4. revelamos
 5. reveláis
 6. revelan
imperfecto
 1. revelaba
 2. revelabas
 3. revelaba
 4. revelábamos
 5. revelabais
 6. revelaban
indefinido
 1. revelé
 2. revelaste
 3. reveló
 4. revelamos
 5. revelasteis
 6. revelaron
fut. de ind.
 1. revelaré
 2. revelarás
 3. revelará
 4. revelaremos
 5. revelaréis
 6. revelarán
condic.
 1. revelaría
 2. revelarías
 3. revelaría
 4. revelaríamos
 5. revelaríais
 6. revelarían
pres. de subj.
 1. que revele
 2. que reveles
 3. que revele
 4. que revelemos
 5. que reveléis
 6. que revelen
imp. de subj.
 1. que revelara
 2. que revelaras
 3. que revelara
 4. que reveláramos
 5. que revelarais
 6. que revelaran
miscelánea
 1. ¡revela!
 2. ¡revelad!
 3. ¡no reveles!
 4. ¡no reveléis!
 5. revelado
 6. revelando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Translation Matrix for revelar:

NounRelated TranslationsOther Translations
visa aire; demostración; exhibición; manifestación; melodía; muestra; tonadilla
VerbRelated TranslationsOther Translations
ange delatar; revelar; traicionar chismorrear; chivar; chivarse; denunciar; desertar; difundir; escribir; introducir; traicionar
avslöja chivar; chivarse; delatar; denunciar; descubrir; desertar; levantar el velo; manifestarse; revelar; revelarse abrir; abrirse; abrirse paso; chismorrear; chivar; chivarse; denunciar; desarrollar; descubrir; desenmascarar; desertar; destapar; difundir; exhibir; exponer; hacer público; presentar; revelarse como; sacar en claro; solucionar; traicionar
avtäcka levantar el velo; revelar
blotta chivar; chivarse; delatar; denunciar; descubrir; desertar; manifestarse; revelar; revelarse descubrir; desenmascarar; destapar; exhibir; exponer; presentar; someter a
byta ut alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar
förevisa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer postura; mostrar; presentar
förkunna anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar abrir; anunciar; arrancar; comunicar; hacer publicidad; inaugurar; informar de; mencionar; pasar lista; poner un anuncio; presentar
förråda delatar; revelar; traicionar
förändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar actualizar; hacer de nuevo; innovar; modernizar; modificar; reformar; refrescar; rehacer; renovar; repetir
proklamera anunciar; avisar; comunicar; declarar; difundir; divulgar; emitir; informar de; proclamar; promulgar; publicar; revelar abrir; arrancar; decretar; inaugurar; ordenar; proclamar; promulgar
skvallra på delatar; revelar; traicionar
uppenbara descubrir; revelar sacar en claro; solucionar
utveckla cultivar; desarrollar; desplegar; educar; elaborar; evolucionar; explotar; revelar; roturar; seguir desarrollando abrirse de golpe; convertirse en; crecer; desarrollar; desarrollarse; evolucionar; explotar; hacer edificable; hacerse mayor; madurar
visa demostrar; enseñar; exhibir; exponer; hacer la presentación de; lucir; manifestar; mostrar; ostentar; poner; presentar; representar; revelar aparecer; argumentar; asignar; demostrar; emitir; enseñar; exhibir; expandir; exponer; expresar; hacer aparecer; hacer la presentación de; hacer postura; hacer una manifestación; indicar; lanzar; manifestar; manifestarse; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; sacar; sacar una cosa; señalar; someter a; traer a colación; ver; visualizar
yppa chivar; chivarse; delatar; denunciar; descubrir; desertar; manifestarse; revelar; revelarse dar con; descrubir; encontrar; encontrarse; revelarse como; sacar en claro; solucionar
ändra alterar; alternar; cambiar; cambiar por; convertir; convertirse en; desarrollar; desarrollarse; desplegar; elaborar; evolucionar; extraer; fabricar; instruir; modificar; reformar; remendar; reparar; revelar; transformar; variar alterar; cambiar; cambiar de velocidad; convertir; enmendar; modificar; reformar; rever; revisar

Synonyms for "revelar":


Wiktionary Translations for revelar:


Cross Translation:
FromToVia
revelar framkalla develop — to bring out photographic images
revelar uppenbara reveal — to uncover
revelar avmaskera unmask — to expose the true character of someone
revelar röja; avslöja onthullen — openbaren van onbekende feiten
revelar uppenbara; avslöja offenbaren — jemandem etwas sagen, das vorher geheim war
revelar förråda verraten — etw. verraten: jemandem ein Geheimnis oder eine vertrauliche Nachricht preisgeben

Related Translations for revelar