French

Detailed Translations for niveau from French to Dutch

niveau:

niveau [le ~] noun

 1. le niveau (couche; plan; degré; )
  het niveau; de plan; de laag; het peil; de stand
 2. le niveau (degré; échelon; grade; )
  het niveau; het peil; de graad
 3. le niveau (étage)
  de verdieping; de etage; de woonlaag
 4. le niveau (échelon; section)
  de echelon; de geleding; de laag
 5. le niveau (gradation; degré; mesure; rang)
  de graad; de gradatie; de mate
 6. le niveau
  de waterpas
 7. le niveau
  pijlhoogte
 8. le niveau
  de klasse
 9. le niveau (ordre de préséance; hiérarchie; ordre; )
  de hiërarchie; de rangorde; de volgorde; de rang
 10. le niveau (phase de développement; phase; étape; )
  de fase; het ontwikkelingsstadium; het stadium
 11. le niveau (niveau de dimension)

Translation Matrix for niveau:

NounRelated TranslationsOther Translations
echelon niveau; section; échelon
etage niveau; étage
fase cycle; degré; niveau; phase; phase de développement; période; stade; temps; époque; étape phase; phase d'évolution; phase de développement; phase de workflow; stade
geleding niveau; section; échelon articulation; jointure
graad degré; gradation; grade; mesure; niveau; ordre; rang; titre; échelon degré; degré de thermomètre; grade; grade militaire; grade scientifique; rang; titre
gradatie degré; gradation; mesure; niveau; rang
hiërarchie arrangement; classement; degré; gradation; grade; hiérarchie; mise en ordre; niveau; ordonnance; ordre; ordre de préséance; position; rang; titre; échelle; échelon hiérarchie
klasse niveau catégorie; classe; classe d'objets; classe sociale; espèce; genre; groupe social; ordre; rang; sorte; subdivision; type
laag couche; degré; gradation; mesure; niveau; norme; plan; section; échelon couche; couche de protection; enduit
mate degré; gradation; mesure; niveau; rang circonférence; degrée; dimension; format; mensuration; mesure; pointure; quantité; sens; signification; taille; étendue
niveau couche; degré; gradation; grade; mesure; niveau; niveau de dimension; norme; ordre; plan; rang; titre; échelon considération; notoriété; prestige; renommée; réputation
ontwikkelingsstadium cycle; degré; niveau; phase; phase de développement; période; stade; temps; époque; étape
peil couche; degré; gradation; grade; mesure; niveau; norme; ordre; plan; rang; titre; échelon
pijlhoogte niveau
plan couche; degré; gradation; mesure; niveau; norme; plan comportement; conduite; dessein; intention; plan; planification; projet; propos; résolution
rang arrangement; classement; degré; gradation; grade; hiérarchie; mise en ordre; niveau; ordonnance; ordre; ordre de préséance; position; rang; titre; échelle; échelon classe; classe sociale; grade; groupe social; ordre; position; rang; sorte; échelon
rangorde arrangement; classement; degré; gradation; grade; hiérarchie; mise en ordre; niveau; ordonnance; ordre; ordre de préséance; position; rang; titre; échelle; échelon grade; ordre; position; rang; échelon
stadium cycle; degré; niveau; phase; phase de développement; période; stade; temps; époque; étape phase d'évolution; phase de développement; stade
stand couche; degré; gradation; mesure; niveau; norme; plan attitude; boutique de foire; classe; classe sociale; groupe social; ordre; posture; rang; sorte; stand; tenue; étal
verdieping niveau; étage intensification
volgorde arrangement; classement; degré; gradation; grade; hiérarchie; mise en ordre; niveau; ordonnance; ordre; ordre de préséance; position; rang; titre; échelle; échelon
waterpas niveau
woonlaag niveau; étage
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
laag abject; avec mépris; bas; basse; bassement; courant; d'un air méprisant; d'un ton méprisant; d'usage; dédaigneusement; dédaigneux; déshonorant; généralement admis; habituel; honteusement; ignoble; ignoblement; indigne; indignement; infect; infâme; mauvais; méchant; méprisable; méprisant; normal; odieusement; odieux; ordinaire; ordinairement; pas haut; peu élevé; profond; quotidien; sans scrupules; situé bas; sous le vent; sur un ton méprisant; usuel; vachement; vil
waterpas de niveau
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
dimensieniveau niveau; niveau de dimension
plan plan
ModifierRelated TranslationsOther Translations
klasse classe

Synonyms for "niveau":


Wiktionary Translations for niveau:

niveau
noun
 1. Outil servant à vérifier la planéité d’une surface
 2. Étage
niveau
noun
 1. de rang in een hiërarchie, stadium van ontwikkeling, enzovoort
 2. niveau of stand van bijvoorbeeld water

Cross Translation:
FromToVia
niveau waterpas level — tool for finding whether a surface is level
niveau hoogte; niveau level — distance relative to a given reference elevation
niveau verdieping; niveau EbeneBauwesen: Geschoss, Etage in einem Gebäude

Related Translations for niveauDutch

Detailed Translations for niveau from Dutch to French

niveau:

niveau [het ~] noun

 1. het niveau (plan; laag; peil; stand)
  le niveau; la couche; le plan; le degré; la mesure; la norme; la gradation
 2. het niveau (peil; graad)
  le niveau; le degré; l'échelon; le grade; la gradation; l'ordre; le rang; le titre
 3. het niveau (aanzien; achting)
  la réputation; la notoriété; la considération; la renommée; le prestige
 4. het niveau (dimensieniveau)

Translation Matrix for niveau:

NounRelated TranslationsOther Translations
considération aanzien; achting; niveau aanbidden; aanzien; achtbaarheid; achting; afwegen; afweging; beraad; bespiegeling; eerbied; eerbiedigen; eerbiediging; gepeins; hoogachting; inachtneming; meditatie; ontzag; ontzien; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; overwegen; overweging; prestige; respect; status; verering; verheerlijking; verheffen; waardering
couche laag; niveau; peil; plan; stand bedding; broeibak; eerste laag verf; filmpje; grondlaag; grondverf; huidje; kweekbed; laag; laagje; ligbed; luier; omhulling; rivierbedding; schaal; schelp; schilletje; sponde; velletje
degré graad; laag; niveau; peil; plan; stand fase; graad; gradatie; hiërarchie; mate; ontwikkelingsstadium; rang; rangorde; stadium; volgorde
gradation graad; laag; niveau; peil; plan; stand graad; gradatie; hiërarchie; mate; rang; rangorde; volgorde
grade graad; niveau; peil gelid; graad; hiërarchie; rang; rangorde; volgorde; wetenschappelijke graad
mesure laag; niveau; peil; plan; stand Metrics; afmeten; afmeting; dimensie; duimstok; formaat; graad; gradatie; grootte; maat; maateenheid; maatregel; maatstaf; maatstok; mate; omvang; schikking; toetssteen; voorziening
niveau dimensieniveau; graad; laag; niveau; peil; plan; stand echelon; etage; fase; geleding; graad; gradatie; hiërarchie; klasse; laag; mate; ontwikkelingsstadium; pijlhoogte; rang; rangorde; stadium; verdieping; volgorde; waterpas; woonlaag
norme laag; niveau; peil; plan; stand maatstaf; norm; standaard; toetssteen
notoriété aanzien; achting; niveau faam; naam; reputatie; roep; ruchtbaarheid
ordre graad; niveau; peil aaneenschakeling; aanwijzing; arrangement; betamelijkheid; bevel; bevelschrift; commando; consigne; dwangbevel; fatsoen; fatsoenlijkheid; gebod; gelid; hiërarchie; indeling; instructie; keurigheid; klasse; maatschappelijke klasse; netheid; onberispelijkheid; opbouw; opdracht; opeenvolging; opgeruimdheid; opstelling; orde; ordelijkheid; ordening; order; organisatie; properheid; rang; rangorde; rangschikking; regelmaat; samenstelling; schikking; slag; smetteloosheid; specialisatie; specialisme; stand; structuur; systeem; taak; vakgebied; volgorde; voorschrift; welgemanierdheid; welvoeglijkheid
plan laag; niveau; peil; plan; stand grondplan; kaart; landkaart; overzicht; plan; plattegrond; project; situatieschets; situatietekening; stadskaart; toewijzing; vlak
prestige aanzien; achting; niveau aanzien; achtbaarheid; faam; grandeur; grootsheid; indrukwekkendheid; naam; prestige; reputatie; roep; status
rang graad; niveau; peil gelid; graad; gradatie; hiërarchie; klasse; maatschappelijke klasse; mate; orde; rang; rangorde; rij; rij manschappen; rijtje; slag; stand; volgorde; wetenschappelijke graad
renommée aanzien; achting; niveau befaamdheid; beroemdheid; naamsbekendheid; roem
réputation aanzien; achting; niveau bekendheid; eer; eergevoel; faam; naam; reputatie; reputaties; roep; trots
titre graad; niveau; peil aanduiding; aanhef; aanstellerij; basisbestanddeel; benaming; benoeming; bestanddeel; component; deel; element; fractie; goudgehalte; graad; hiërarchie; hoofd; ingrediënt; kop; kopzin; krantenkop; naam; onderdeel; opschrift; rang; rangorde; stuk; term; titel; toneel; vennootsaandeel; volgorde; waardigheidstitel; wetenschappelijke graad
échelon graad; niveau; peil echelon; geleding; gelid; hiërarchie; klimijzer; klimspoor; laag; rang; rangorde; sport; trede van een ladder; volgorde
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
couche laag
niveau de dimension dimensieniveau; niveau

Related Words for "niveau":


Synonyms for "niveau":


Related Definitions for "niveau":

 1. hoogte van vloeistof1
  • het niveau van het water in de rivier stijgt1
 2. kwaliteit of waarde1
  • het niveau van de toneelspelers daalt1

Wiktionary Translations for niveau:

niveau
noun
 1. de rang in een hiërarchie, stadium van ontwikkeling, enzovoort
niveau
noun
 1. Outil servant à vérifier la planéité d’une surface

Cross Translation:
FromToVia
niveau niveau level — distance relative to a given reference elevation
niveau plaine EbeneGeographie: lang ausgestreckte, flache, hügelfreie Landschaft unabhängig von ihrer Höhe über dem Meer
niveau niveau; étage EbeneBauwesen: Geschoss, Etage in einem Gebäude
niveau médiocre niveaulos — kein Niveau habend; keine geistige Höhe aufweisend

Related Translations for niveau