French

Detailed Translations for inciter à from French to Dutch

inciter à:

inciter à verb

 1. inciter à (susciter; provoquer)
  aanleiding geven tot; provoceren; uitlokken; ophitsen; uitdagen
  • aanleiding geven tot verb (geef aanleiding tot, geeft aanleiding tot, gaf aanleiding tot, gaven aanleiding tot, aanleiding gegeven tot)
  • provoceren verb (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • uitlokken verb (lok uit, lokt uit, lokte uit, lokten uit, uitgelokt)
  • ophitsen verb (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)
  • uitdagen verb (daag uit, daagt uit, daagde uit, daagden uit, uitgedaagd)
 2. inciter à (inciter; motiver; encourager; )
  motiveren
  • motiveren verb (motiveer, motiveert, motiveerde, motiveerden, gemotiveerd)
 3. inciter à (causer; provoquer; commettre; )
  veroorzaken; aandoen; aanstichten; aanrichten
  • veroorzaken verb (veroorzaak, veroorzaakt, veroorzaakte, veroorzaakten, veroorzaakt)
  • aandoen verb (doe aan, doet aan, deed aan, deden aan, aangedaan)
  • aanstichten verb (sticht aan, stichtte aan, stichtten aan, aangesticht)
  • aanrichten verb (richt aan, richtte aan, richtten aan, aangericht)
 4. inciter à (attiser; aviver; énerver; )
  stoken; opstoken; poken; aanblazen; aanstoken; oppoken; aanwakkeren
  • stoken verb (stook, stookt, stookte, stookten, gestookt)
  • opstoken verb (stook op, stookt op, stookte op, stookten op, opgestookt)
  • poken verb
  • aanblazen verb (blaas aan, blaast aan, blies aan, bliezen aan, aangeblazen)
  • aanstoken verb (stook aan, stookt aan, stookte aan, stookten aan, aangestookt)
  • oppoken verb (pook op, pookt op, pookte op, pookten op, opgepookt)
  • aanwakkeren verb (wakker aan, wakkert aan, wakkerde aan, wakkerden aan, aangewakkerd)
 5. inciter à (exhorter; inciter; éperonner; )
  aansporen; aanjagen; opjutten; porren
  • aansporen verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • aanjagen verb (jaag aan, jaagt aan, joeg aan, joegen aan, aangejaagd)
  • opjutten verb (jut op, jutte op, jutten op, opgejut)
  • porren verb (por, port, porde, porden, gepord)
 6. inciter à (stimuler; animer; encourager; )
  stimuleren; aanzetten; aansporen; animeren
  • stimuleren verb (stimuleer, stimuleert, stimuleerde, stimuleerden, gestimuleerd)
  • aanzetten verb (zet aan, zette aan, zetten aan, aangezet)
  • aansporen verb (spoor aan, spoort aan, spoorde aan, spoorden aan, aangespoord)
  • animeren verb (animeer, animeert, animeerde, animeerden, geanimeerd)
 7. inciter à (donner lieu à; susciter; amener à; )
  veroorzaken; teweegbrengen
  • veroorzaken verb (veroorzaak, veroorzaakt, veroorzaakte, veroorzaakten, veroorzaakt)
  • teweegbrengen verb (breng teweeg, brengt teweeg, bracht teweeg, brachten teweeg, teweeggebracht)
 8. inciter à (provoquer; stimuler; encourager; )
  aanzetten tot; provoceren; instigeren
  • provoceren verb (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • instigeren verb (instigeer, instigeert, instigeerde, instigeerden, geïnstigeerd)
 9. inciter à (attiser; alimenter; exciter; )
 10. inciter à (provoquer; arracher)
  ontlokken
  • ontlokken verb (ontlok, ontlokt, ontlokte, ontlokten, ontlokt)

Translation Matrix for inciter à:

NounRelated TranslationsOther Translations
aandoen habillement
aanjagen propulsion
aanrichten organiser; provocer
aansporen activation; aiguillon; allumage; encouragement; excitation; incitation; mise en marche; propulsion; réconfort; soutien; stimulant; stimulation; support
aanstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
aanzetten aiguillon; encouragement; incitation; stimulant; stimulation
instigeren excitation; instigation
ophitsen attisement; excitation; provocation; tisonnement
opstoken attisement; excitation; provocation; tisonnement
poken fourgons; tisonniers
porren bourrade
provoceren provocation
stimuleren aiguillon; avancements; encouragement; exciter; incitation; inciter; promotions; stimulant; stimulation; stimulations; stimuler
teweegbrengen provocation
uitlokken provocation
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanblazen activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; attiser; faire monter; ranimer; souffler sur; stimuler; tisonner
aandoen causer; commettre; faire; inciter à; mettre; occasionner; provoquer allumer; brancher sur; causer; enclencher; faire; faire du mal; faire fonctionner; faire marcher; habiller; mettre; mettre en circuit; mettre en marche; porter; s'habiller; se couvrir; se vêtir; établir le contact
aanjagen activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner
aanleiding geven tot inciter à; provoquer; susciter
aanrichten causer; commettre; faire; inciter à; mettre; occasionner; provoquer
aansporen activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; provoquer; stimuler; tisonner; éperonner; être l'instigateur de actionner; aguillonner; convier; encourager à; exciter; inciter; inviter; mettre en marche; pousser; presser; s'empresser; stimuler
aanstichten causer; commettre; faire; inciter à; mettre; occasionner; provoquer
aanstoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; allumer; ameuter; attiser; exciter; exciter à; inciter; semer la discorde; énerver
aanwakkeren activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; aiguillonner; allumer; ameuter; attiser; aviver; exciter; faire monter; inciter; ranimer; semer la discorde; souffler sur; stimuler; tisonner; énerver
aanzetten activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de affiler; affûter; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; brancher sur; convier; encourager à; exciter; faire fonctionner; faire marcher; inciter; inviter; limer; mettre en circuit; mettre en marche; polir; pousser en avant; presser; propulser; s'empresser; semer la discorde; stimuler; tailler; énerver; établir le contact
aanzetten tot activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
animeren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
iets aanstoken alimenter; attiser; aviver; entrainer à; exciter; exciter à; inciter à; pousser à
instigeren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de
motiveren activer; aiguillonner; animer; aviver; encourager; exciter; inciter; inciter à; motiver; stimuler
ontlokken arracher; inciter à; provoquer
ophitsen inciter à; provoquer; susciter allumer; ameuter; chasser; exciter; inciter; presser; semer la discorde; énerver
opjutten activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner allumer; ameuter; animer quelqu'un; exciter; inciter; monter la tête à quelqu'un; semer la discorde; énerver
oppoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; agiter; aiguillonner; attiser; aviver; bouger; exciter; exciter à; inciter; mettre en émoi; pousser; ranimer; remuer; stimuler; tisonner
opstoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver activer; agiter; allumer; ameuter; attiser; bouger; exciter; exciter à; inciter; mettre en émoi; pousser; remuer; semer la discorde; énerver
poken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver allumer; ameuter; exciter; inciter; semer la discorde; énerver
porren activer; animer; attiser; exciter; exhorter; inciter; inciter à; presser; tisonner; éperonner donner un bourrade à; donner un coup de coude à
provoceren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; susciter; éperonner; être l'instigateur de
stimuleren activer; aiguillonner; aiguiser; animer; attiser; encourager; exciter; inciter; inciter à; provoquer; stimuler; éperonner; être l'instigateur de acclamer; actionner; activer; aggraver; aguillonner; aiguillonner; aiguiser; allumer; ameuter; animer; applaudir; attiser; aviver; encourager; enflammer; exciter; exciter à; inciter; mettre en marche; motiver; ovationner; picoter; piquer; pousser; ranimer; raviver; stimuler; tisonner; vivifier; éperonner
stoken activer; agacer; ameuter; attiser; aviver; encourager; exciter; exciter à; inciter à; ranimer; semer la discorde; tisonner; énerver distiller
teweegbrengen amener à; donner lieu à; inciter a; inciter quelqu'un à; inciter à; occasionner; provoquer; susciter; être l'instigateur de amener; causer
uitdagen inciter à; provoquer; susciter agacer; asticoter; enquiquiner; harceler; irriter; taquiner
uitlokken inciter à; provoquer; susciter
veroorzaken amener à; causer; commettre; donner lieu à; faire; inciter a; inciter quelqu'un à; inciter à; mettre; occasionner; provoquer; susciter; être l'instigateur de causer; faire; porter

Related Translations for inciter à