Summary
French to Dutch:   more detail...
  1. prendre possession de qc:


French

Detailed Translations for prendre possession de qc from French to Dutch

prendre possession de qc:

prendre possession de qc verb

  1. prendre possession de qc (usurper; s'approprier)
    in bezit nemen; toeëigenen
    • in bezit nemen verb (neem in bezit, neemt in bezit, nam in bezit, namen in bezit, in bezit genomen)
    • toeëigenen verb (eigen toe, eigent toe, eigende toe, eigenden toe, toegeeigend)

Translation Matrix for prendre possession de qc:

VerbRelated TranslationsOther Translations
in bezit nemen prendre possession de qc; s'approprier; usurper
toeëigenen prendre possession de qc; s'approprier; usurper barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'arroger; s'attribuer; s'emparer; subtiliser; usurper; voler; ôter

Related Translations for prendre possession de qc