Dutch

Detailed Translations for direct from Dutch to German

direct:


Translation Matrix for direct:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- dadelijk; gelijk; onmiddellijk; vlak
AdverbRelated TranslationsOther Translations
- meteen
ModifierRelated TranslationsOther Translations
auf der Stelle dadelijk; direct; gauw; gezwind; zo meteen bijna; frontaal; haast; klassikaal; momenteel; nagenoeg; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; schier; tegenwoordig; welhaast
augenblicklich dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond; zo meteen hedendaags; huidig; momenteel; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; op dit ogenblik; prompt; tegenwoordig; van nu; van vandaag; vooralsnog; vooreerst; voorlopig; voorshands
deutlich direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; doorgrond; doorzien; duidelijk; flagrant; helder; herkenbaar; inzichtelijk; klaar als een klontje; onmiskenbaar; op heterdaad; overduidelijk; overzichtelijk; verhelderend; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
direkt dadelijk; direct; gauw; gelijk; gezwind; linea recta; meteen; ongezouten; onmiddellijk; rechtstreeks; regelrecht; terstond; zo meteen acuut; bijna; contemplatief; frontaal; haast; in een tel; in een wip; klassikaal; nagenoeg; onverwijld; openlijk; prompt; ronduit; schier; welhaast
flink direct; gauw; gezwind adrem; bijdehand; clever; enorm; gevat; gigantisch; immens; in zeer hoge mate; kien; pienter; raak; rap; reusachtig; schrander; slim; snedig; snel; snugger; uitgeslapen; vingervlug; vlot; vlug
geradlinig direct; duidelijk; linea recta; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht kaarsrecht; lijnrecht; lineair; loodrecht; recht; rechtlijnig
geschwind direct; gauw; gezwind gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; ijlings; jachtig; rap; snel; vingervlug; vlot; vlug
gleich direct; zo; zo meteen eender; eenvormig; effen; egaal; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkvormig; geslepen; glad; hetzelfde; identiek; net zo; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; plat; strak; vlak; vlakuit
hastig direct; gauw; gezwind gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; ijlings; inderhaast; jachtig; rap; snel; vlot; vlug
kerzengerade direct; duidelijk; linea recta; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht kaarsrecht; lijnrecht; loodrecht; overeind; recht; rechtop; rechtopstaand; zeer recht
klar direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht aanschouwelijk; af; afgedaan; afgelopen; begrijpelijk; bereidvaardig; doorgrond; doorzien; duidelijk; eenduidig; flagrant; gekookt; gereed; gewillig; geëindigd; helder; herkenbaar; klaar; klare; lichtgevend; lumineus; onbewolkt; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; op heterdaad; over; overduidelijk; paraat; uit; verhelderend; verstaanbaar; voltooid; voorbij; zo klaar als een klontje; zonneklaar
noch einen Moment direct; zo; zo meteen
offensichtlich direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht begrijpelijk; blijkbaar; doorgrond; doorzien; duidelijk; eenduidig; flagrant; helder; herkenbaar; klaarblijkelijk; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; op heterdaad; overduidelijk; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
rasch direct; gauw; gezwind dra; eerstdaags; gauw; grif; grifweg; haastig; ijlings; met gemak; rap; snel; spoedig; vingervlug; vlot; vlug; weldra
schleunig direct; gauw; gezwind dra; eerstdaags; gauw; rap; snel; spoedig; vlot; vlug; weldra
schnell direct; gauw; gezwind dra; eerstdaags; frontaal; gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; hard; hardop; ijlings; jachtig; klassikaal; luid; rap; snel; spoedig; vlot; vlug; weldra
schnurgerade direct; duidelijk; linea recta; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht frontaal; kaarsrecht; klassikaal; lijnrecht; loodrecht; openlijk; recht; ronduit
sofort aanstonds; dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond; zo; zo meteen acuut; met onmiddellijk effect; met onmiddellijke ingang; per direct; subiet
sofortig dadelijk; direct; gauw; gezwind; zo meteen bijna; frontaal; haast; klassikaal; nagenoeg; onverwijld; schier; welhaast
sogleich aanstonds; direct; terstond; zo; zo meteen in een tel; in een wip
sonnenklar direct; duidelijk; recht door zee; regelrecht begrijpelijk; doorgrond; doorzien; duidelijk; eenduidig; flagrant; helder; herkenbaar; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; op heterdaad; overduidelijk; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
ungeschminkt direct; ongezouten onopgemaakt; onopgesmukt
unmittelbar dadelijk; direct; linea recta; ongezouten; rechtstreeks; regelrecht; zo meteen bijna; frontaal; haast; klassikaal; nagenoeg; onverwijld; schier; welhaast
unverblümt direct; ongezouten cru; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechttoe rechtaan; ronduit; ruiterlijk; vrij; vrijelijk; vrijuit

Related Words for "direct":


Synonyms for "direct":


Antonyms for "direct":


Related Definitions for "direct":

 1. zonder te wachten1
  • wil je direct komen?1
 2. waar niets tussen zit1
  • zij woont in de directe omgeving van de binnenstad1
 3. zonder omweg1
  • hij gaat direct van huis naar school1

Wiktionary Translations for direct:

direct
adjective
 1. zonder te wachten, zonder iets daartussen
adverb
 1. zonder te wachten, zonder omweg
direct
adjective
 1. nicht verzögert; ohne Verzögerung stattfindend

Cross Translation:
FromToVia
direct sofort at once — immediately
direct direkt; gerade directly — in a direct manner
direct unmittelbar directly — in a straightforward way
direct sofortig immediate — without delay
direct sofort immediately — in an immediate manner
direct aufrecht; direkt; gerade; gradlinig; unmittelbar; recht direct — Qui est droit, qui ne taire aucun détour.
direct rechts; gerade; aufrecht; direkt; gradlinig; unmittelbar; rechtwinklig; bieder; loyal; rechter; geradeaus droit — Qui est du côté opposé à celui de son cœur (en supposant que son cœur est du même côté que pour la majorité des être humain), ou encore du côté de celui de la main qui sert à écrire chez la majorité (dans le cas où on parle de soi, car on utilise cet adjectif en adoptant le point de vue de la
direct sofortig; unverzüglich immédiat — Qui agir, qui produire sans intermédiaire.

Related Translations for direct