Dutch

Detailed Translations for elementair from Dutch to German

elementair:


Translation Matrix for elementair:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
elementar basis; elementair
erforderlich cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist benodigd; door de behoefte vereist; essentieel; nodig; noodzakelijk; obligaat; obligatoir; onmisbaar; onontbeerlijk; vereist; verplicht; wezenlijk
essentiell basis; cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist belangrijk; daadwerkelijk; door de behoefte vereist; essentieel; feitelijk; fundamenteel; gewenst; gewild; in feite; in werkelijkheid; nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; van belang; verlangd; wenselijk; werkelijk; wezenlijk
fundamental basis; elementair fundamenteel; gefundeerd; in principe; onderbouwd; wezenlijk
grundlegend basis; elementair daadwerkelijk; degelijk; diepgaand; diepgravend; feitelijk; fundamenteel; grondig; helemaal; in feite; in principe; in werkelijkheid; niet oppervlakkig; principieel; tot grondslag dienend; totaal; volkomen; werkelijk
grundsätzlich basis; elementair als regel; daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in het algemeen; in werkelijkheid; werkelijk
notwendig basis; cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist afdoend; benodigd; broodnodig; door de behoefte vereist; dringend; essentieel; gewenst; gewild; hoognodig; klemmend; met spoed; nodig; noodzakelijk; onafwendbaar; onherroepelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; onontkoombaar; onvermijdelijk; overtuigend; spoedeisend; urgent; verlangd; wenselijk; wezenlijk
nötig cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist benodigd; door de behoefte vereist; gewenst; gewild; nodig; noodzakelijk; verlangd; wenselijk
unentbehrlich cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist broodnodig; essentieel; hard nodig; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk
wesentlich basis; cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; belangrijk; daadwerkelijk; essentieel; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; substantieel; van belang; werkelijk; wezenlijk
wichtig cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist belangrijk; eerbiedwekkend; indrukwekkend; van belang
zentral cruciaal; elementair; essentieel; noodzakelijk; vereist centraal; cruciaal; in het centrum; kardinaal; voornaamst

Related Words for "elementair":

  • elementairst, elementairste, elementaire

Wiktionary Translations for elementair:


Cross Translation:
FromToVia
elementair elementar; grundlegend; Grund-; Elementar-; Anfangs- primaire — Qui est du premier degré ; qui est au premier degré.