Summary
Dutch to German:   more detail...
  1. smartelijk:
  2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for smartelijk from Dutch to German

smartelijk:


Translation Matrix for smartelijk:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
schwer groots; grootschalig; reuze
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bedauerlich smartelijk; verdrietig makend helaas; jammer; jammer genoeg; tot mijn spijt
bedauernswert smartelijk; verdrietig makend beklagenswaardig; erbarmelijk; helaas; jammer genoeg; jammerlijk; stakkerig; tot mijn spijt; zielig
beißend nijpend; smartelijk bijtend; bitter teleurgesteld; doordringend; fel; gemeen; inbijtend; invretend; inwerkend; meedogenloos; messcherp; met sarcasme; sarcastisch; scherp; verbitterd; vlijmscherp; wreed
drückend beklemmend; knellend; nijpend; smartelijk benauwd; broeierig; klemmend; klemzittend; knellend; zwoel
empfindlich nijpend; smartelijk aangebrand; angstig voor pijn; armzalig; berooid; breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; gammel; gevoelig; humeurig; iel; karig; kies; kleinzerig; korzelig; krakkemikkig; kwetsbaar; lichtgeraakt; mager; met veel tact; pover; schamel; schraal; sensitief; slap; tactvol; teder; teer; teergevoelig; teerhartig; tenger; vatbaar; wankel; weekhartig; zwak
nagend nijpend; smartelijk
schmerzlich smartelijk; verdrietig makend grievend; krenkend; kwetsend; pijnlijk; zeer doend
schwer beklemmend; knellend; nijpend; smartelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; afgezaagd; agressief; beduidend; behoorlijk; delicaat; dikwijls; ellendig; enorm; flink; fors; frequent; geducht; gewelddadig; grof; grofgebouwd; hachelijk; hinderlijk; in hoge mate; kritiek; langdraadig; langwijlig; lastig; lomp; machtig; massief; meermaals; melig; menigmaal; met een groot gewicht; moeilijk verteerbaar; naar; netelig; niet hol; onaangenaam; ongelegen; onplezierig; onverkwikkelijk; penibel; precair; regelmatig; rot; ruw; saai; slecht verteerbaar; storend; vaak; veelvuldig; vervelend; zwaar

Related Words for "smartelijk":

  • smartelijkst, smartelijkste, smartelijke

Wiktionary Translations for smartelijk:

smartelijk
adjective
  1. lijden veroorzakend

Cross Translation:
FromToVia
smartelijk schmerzhaft painful — causing pain