Summary


Dutch

Detailed Translations for bijeen voegen from Dutch to English

bijeen voegen:

bijeen voegen verb

 1. bijeen voegen (samenvoegen; combineren)
  to merge; to combine; to join together; to unite; to connect; to link; to bridge
  • merge verb (merges, merge, merging)
  • combine verb (combines, combined, combining)
  • join together verb (joins together, joined together, joining together)
  • unite verb (unites, united, uniting)
  • connect verb (connects, connected, connecting)
  • link verb (links, linked, linking)
  • bridge verb (bridges, bridged, bridging)

bijeen voegen [znw.] noun

 1. bijeen voegen
  the uniting; the joining together

Translation Matrix for bijeen voegen:

NounRelated TranslationsOther Translations
bridge brug; commandobrug; netwerkbrug
combine maaidorser; oogstmachine
joining together bijeen voegen las; samenvoeging; verbinding
link OLE/DDE-koppeling; aansluiting; band; binding; connectie; gebondenheid; het gebonden zijn; hyperlink; koppeling; liaison; lijnverbinding; link; onderling verband; relatie; samenhang; schakel; schalm; verband; verbinding
merge fusie; samensmelting; samenvoegen
uniting bijeen voegen
VerbRelated TranslationsOther Translations
bridge bijeen voegen; combineren; samenvoegen onderling verbinden; overbruggen; van verband voorzien; verbinden
combine bijeen voegen; combineren; samenvoegen aaneenschakelen; combineren; een combinatie maken; groeperen; koppelen; samenkoppelen; samenschikken; samenvoegen; verbinden
connect bijeen voegen; combineren; samenvoegen aan elkaar bevestigen; aan elkaar knopen; aandoen; aaneenschakelen; aanhaken; aankoppelen; aanmaken; aansluiten; aanzetten; bevestigen; doorverbinden; ergens aan bevestigen; ineensluiten; inschakelen; knopen; koppelen; onderling verbinden; paren; relateren; samenkoppelen; samenvoegen; starten; van verband voorzien; vasthaken; vastkoppelen; vastmaken; vastzetten; verbinden; verbinding maken
join together bijeen voegen; combineren; samenvoegen
link bijeen voegen; combineren; samenvoegen aansluiten; koppelen; onderling verbinden; paren; samenkoppelen; van verband voorzien; verbinden
merge bijeen voegen; combineren; samenvoegen een fusie aangaan; fuseren; ineensmelten; samengaan; samensmelten; samenvloeien; versmelten
unite bijeen voegen; combineren; samenvoegen aansluiten; bij elkaar brengen; bijeenbrengen; bijvoegen; bundelen; combineren; concentreren; een combinatie maken; koppelen; samenbrengen; samenbundelen; samenkoppelen; samenstromen; verbinden

Related Translations for bijeen voegen