Summary


Dutch

Detailed Translations for doeleinde from Dutch to English

doeleinde:

doeleinde [het ~] noun

  1. het doeleinde (doel; inzet; streven)
    the objective; the effort; the goal; the intention; the dedication; the target; the devotion; the exertion; the scheme

Translation Matrix for doeleinde:

NounRelated TranslationsOther Translations
dedication doel; doeleinde; inzet; streven aanhankelijkheid; affectie; devotie; gehechtheid; genegenheid; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; verknochtheid; zorgzaamheid
devotion doel; doeleinde; inzet; streven aanhankelijkheid; affectie; devotie; gehechtheid; genegenheid; godsdienstigheid; godvrezendheid; godvruchtigheid; heiliging; ijver; inzet; overgave; toegewijdheid; toewijding; trouw; verknochtheid; vroomheid; wijding; zegening; zorgzaamheid
effort doel; doeleinde; inzet; streven fysieke inspanning; inspanning; krachtsinspanning; poging; zware inspanning
exertion doel; doeleinde; inzet; streven aanwending; behandeling; fysieke inspanning; gebruik; hantering; inspanning; krachtsinspanning; poging
goal doel; doeleinde; inzet; streven doelpunt; doelstelling; doeltrap; goal; intentie; moedwil; oogmerk; toeleg; treffer; voornemen
intention doel; doeleinde; inzet; streven betekenis; doel; inhoud; intentie; moedwil; nut; oogmerk; opzet; plan; planning; toeleg; voornemen; zin
objective doel; doeleinde; inzet; streven bestemming; doel; doelstelling; einddoel; eindpunt; oogmerk; opzet; plan; planning; reisbestemming; toeleg
scheme doel; doeleinde; inzet; streven kleurenschema; opzet; plan; planning; schema; stelsel; systeem; toeleg
target doel; doeleinde; inzet; streven doel; doelschijf; doelstelling; doelwit; mikpunt; schietschijf; schijf
VerbRelated TranslationsOther Translations
scheme intrigeren; konkelen; kuipen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
objective objectief; onpartijdig

Related Words for "doeleinde":

  • doeleinden