Summary


Dutch

Detailed Translations for ingrijpen from Dutch to English

ingrijpen:

ingrijpen verb (grijp in, grijpt in, greep in, grepen in, ingegrepen)

 1. ingrijpen (tussenbeide komen; interfereren; interveniëren; )
  to interfere; to intervene; to intercede; to interrupt; to step in; to come between; to butt in
  • interfere verb (interferes, interfered, interfering)
  • intervene verb (intervenes, intervened, intervening)
  • intercede verb (intercedes, interceded, interceding)
  • interrupt verb (interrupts, interrupted, interrupting)
  • step in verb (steps in, stepped in, stepping in)
  • come between verb (comes between, came between, coming between)
  • butt in verb (butts in, butted in, butting in)
  to mediate
  – act between parties with a view to reconciling differences 1
  • mediate verb (mediates, mediated, mediating)
   • He mediated a settlement1
 2. ingrijpen (toetasten; toegrijpen; zich bedienen; grijpen; aanpakken)
  to seize; to serve oneself; to take; to fall to; to dive in
  • seize verb (seizes, seized, seizing)
  • serve oneself verb (serves oneself, served oneself, serving oneself)
  • take verb (takes, took, taking)
  • fall to verb (falls to, fell to, falling to)
  • dive in verb (dives in, dived in, diving in)

Conjugations for ingrijpen:

o.t.t.
 1. grijp in
 2. grijpt in
 3. grijpt in
 4. grijpen in
 5. grijpen in
 6. grijpen in
o.v.t.
 1. greep in
 2. greep in
 3. greep in
 4. grepen in
 5. grepen in
 6. grepen in
v.t.t.
 1. heb ingegrepen
 2. hebt ingegrepen
 3. heeft ingegrepen
 4. hebben ingegrepen
 5. hebben ingegrepen
 6. hebben ingegrepen
v.v.t.
 1. had ingegrepen
 2. had ingegrepen
 3. had ingegrepen
 4. hadden ingegrepen
 5. hadden ingegrepen
 6. hadden ingegrepen
o.t.t.t.
 1. zal ingrijpen
 2. zult ingrijpen
 3. zal ingrijpen
 4. zullen ingrijpen
 5. zullen ingrijpen
 6. zullen ingrijpen
o.v.t.t.
 1. zou ingrijpen
 2. zou ingrijpen
 3. zou ingrijpen
 4. zouden ingrijpen
 5. zouden ingrijpen
 6. zouden ingrijpen
diversen
 1. grijp in!
 2. grijpt in!
 3. ingegrepen
 4. ingrijpend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Translation Matrix for ingrijpen:

NounRelated TranslationsOther Translations
interrupt IRQ; interrupt; interruptaanvraag
take baat; gewin; profijt; winst
VerbRelated TranslationsOther Translations
butt in bemiddelen; ingrijpen; interfereren; interrumperen; interveniëren; tussenbeide komen; tussenkomen in de rede vallen; interrumperen; onderbreken
come between bemiddelen; ingrijpen; interfereren; interrumperen; interveniëren; tussenbeide komen; tussenkomen
dive in aanpakken; grijpen; ingrijpen; toegrijpen; toetasten; zich bedienen induiken
fall to aanpakken; grijpen; ingrijpen; toegrijpen; toetasten; zich bedienen behoren; ten deel vallen; toebehoren; toekomen; toevallen
intercede bemiddelen; ingrijpen; interfereren; interrumperen; interveniëren; tussenbeide komen; tussenkomen in de rede vallen; interrumperen; onderbreken
interfere bemiddelen; ingrijpen; interfereren; interrumperen; interveniëren; tussenbeide komen; tussenkomen bemoeien; inmengen; mengen
interrupt bemiddelen; ingrijpen; interfereren; interrumperen; interveniëren; tussenbeide komen; tussenkomen in de rede vallen; interrumperen; onderbreken; storen
intervene bemiddelen; ingrijpen; interfereren; interrumperen; interveniëren; tussenbeide komen; tussenkomen bemoeien; inmengen; mengen
mediate bemiddelen; ingrijpen; interfereren; interrumperen; interveniëren; tussenbeide komen; tussenkomen afdingen; afpingelen; bemiddelen; marchanderen; middelen; onderhandelen; pingelen; sjacheren; tegengestelden verenigen; tussenkomen; zinnen op
seize aanpakken; grijpen; ingrijpen; toegrijpen; toetasten; zich bedienen aanhouden; aanklampen; arresteren; beetgrijpen; beetpakken; bemachtigen; betrappen; bevangen; buitmaken; confisqueren; eigen maken; gevangennemen; graaien; grijpen; grissen; iets bemachtigen; in beslag nemen; inrekenen; jatten; klauwen; klemmen; knellen; kopen; omklemmen; oppakken; pakken; pikken; snaaien; snappen; te pakken krijgen; vangen; vastklampen; vastpakken; vatten; verbeurdverklaren; verkrijgen; veroveren; verstrikken; verwerven; wegkapen
serve oneself aanpakken; grijpen; ingrijpen; toegrijpen; toetasten; zich bedienen
step in bemiddelen; ingrijpen; interfereren; interrumperen; interveniëren; tussenbeide komen; tussenkomen bemoeien; inmengen; mengen
take aanpakken; grijpen; ingrijpen; toegrijpen; toetasten; zich bedienen aangrijpen; aannemen; aanvaarden; aanwenden; accepteren; achteroverdrukken; afhalen; afnemen; benemen; benutten; bezetten; bezigen; cadeau aannemen; gappen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; innemen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; medicijn innemen; meenemen; naartoe brengen; nemen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; ophalen; pakken; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toepassen; toeëigenen; utiliseren; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; verstouwen; verstuwen; vervreemden; weghalen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken

Wiktionary Translations for ingrijpen:

ingrijpen
verb
 1. zich beslissend mengen in het verloop van iets
ingrijpen
verb
 1. to come between, or to be between, persons or things

Related Translations for ingrijpen