Summary
Dutch to English:   more detail...
 1. vooruitgang:
 2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for vooruitgang from Dutch to English

vooruitgang:

vooruitgang [de ~ (m)] noun

 1. de vooruitgang (geestelijke vorming; ontwikkeling; vorming; ontplooiing)
  the development; the evolvement; the cultivation; the education
 2. de vooruitgang (voortgang; verloop; progressie; ontwikkelingsgang; vordering)
  the progress; the progression; the ascent; the increase
 3. de vooruitgang (vordering; toename)
  the progression; the increase; the ascent; the upturn; the uplift; the rise; the boom

Translation Matrix for vooruitgang:

NounRelated TranslationsOther Translations
ascent ontwikkelingsgang; progressie; toename; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering beklimming; bestijging; klim; klimmen; omhoogkomen; opklimmen; opstijgen; stijgen; stijging
boom toename; vooruitgang; vordering bam; bloei; dreun; explosie; hausse; hoogconjunctuur; klap; knal; kwak; ontlading; ontploffing; plof; plotselinge uitbarsting; rijzing; smak
cultivation geestelijke vorming; ontplooiing; ontwikkeling; vooruitgang; vorming aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; begroeiing; cultuur; fok; fokkerij; gewas; grondbewerking; kweek; kweken; reproductie; teelt; verbouw; voortbrenging; voortplanting
development geestelijke vorming; ontplooiing; ontwikkeling; vooruitgang; vorming bloei; groei; groeien; groeiproces; nieuwbouw; nieuwbouwwijk; nog te bouwen; ontplooiing; ontwikkeling; wasdom
education geestelijke vorming; ontplooiing; ontwikkeling; vooruitgang; vorming bekwaming; cursus; educatie; kundig maken; les; onderricht; onderrichting; onderwijs; onderwijswezen; opleiding; opvoeding; scholing; schoolopleiding; vorming
evolvement geestelijke vorming; ontplooiing; ontwikkeling; vooruitgang; vorming
increase ontwikkelingsgang; progressie; toename; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering aangroei; aangroeiing; aanvulling; aanwas; aanwinst; expansie; groei; groter worden; het groter worden; klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging; toename; toename voorraad; toeneming; uitbreiding; uitzetten; uitzetting; vergroting; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; vermenigvuldiging; versterking; verveelvoudiging; wijd worden
progress ontwikkelingsgang; progressie; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering
progression ontwikkelingsgang; progressie; toename; verloop; voortgang; vooruitgang; vordering
rise toename; vooruitgang; vordering aangroei; aangroeiing; aanwas; aanwinst; bult; expansie; groei; groter worden; heuvel; klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging; toename; toeneming; uitbreiding; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking
uplift toename; vooruitgang; vordering klimmen; omhoogkomen; opstijgen; stijgen; stijging
upturn toename; vooruitgang; vordering
VerbRelated TranslationsOther Translations
ascent aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gaan staan; gedijen; groeien; groter worden; omhooggaan; omhoogrijzen; opstaan; opzetten; rijzen; stijgen; toenemen; vermeerderen
boom blaffen; bloeien; brullen; bulderen; daveren; knallen; schreeuwen; tot hoogconjunctuur komen
increase aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; de hoogte ingaan; gedijen; groeien; groter worden; hoger worden; omhooggaan; omhoogkomen; opstijgen; opvliegen; opzetten; stijgen; talrijker maken; toenemen; uitbreiden; vergroten; vermeerderen; volgroeien; volwassen worden; zich vermeerderen
progress beter worden; progressie maken; verbeteren; verder komen; vooruitgang boeken; vooruitkomen; vorderen
rise aangroeien; aanwassen; aanwinnen; aanzwellen; bevorderd worden; de hoogte ingaan; gaan staan; gedijen; groeien; groot worden; groter worden; hoger worden; hogerop komen; in de lucht omhoogstijgen; naar boven gaan; omhoog komen; omhoog rijzen; omhooggaan; omhoogkomen; omhoogrijzen; omhoogstijgen; opborrelen; opgroeien; opstaan; opstijgen; opvliegen; opwellen; opzetten; rijzen; stijgen; toenemen; uitrijzen; uittorenen; verheffen; vermeerderen; zich opwerken

Wiktionary Translations for vooruitgang:

vooruitgang
noun
 1. het proces van technologische en economische groei van een samenleving
 2. een proces van verbeteringen
vooruitgang
noun
 1. state of being advanced
 2. forward move
 1. a moving forward
 2. advance or growth of civilization

Cross Translation:
FromToVia
vooruitgang progress Fortschrittpersönliche, positive Entwicklung
vooruitgang progress Fortschrittgesellschaftliche, positive Entwicklung
vooruitgang progress progrèsavancement, mouvement en avant.

Related Translations for vooruitgang