Dutch

Detailed Translations for zwakheid from Dutch to English

zwakheid:

zwakheid [de ~ (v)] noun

 1. de zwakheid (krachteloosheid; slapte)
  the weakness; the feebleness
 2. de zwakheid (slapheid; zwakte; sulligheid; )
  the weakness; the slackness; the feebleness; the frailty; the trivial
 3. de zwakheid (manco; gebrek)
  the flaw; the gap
  • flaw [the ~] noun
  • gap [the ~] noun
 4. de zwakheid (broosheid; teerheid)
  the frailty
 5. de zwakheid (zwak punt; zwakte)
  the weakness; the weak point

Translation Matrix for zwakheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
feebleness krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte
flaw gebrek; manco; zwakheid abuis; barst; blunder; breuk; domheid; dwaling; euvel; feil; flater; fout; giller; incorrectheid; krak; kwaaltje; mankement; misgreep; misslag; onjuistheid; onvolkomenheid; scheur; vergissing
frailty broosheid; krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; teerheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte
gap gebrek; manco; zwakheid barst; gaping; gat; gleuf; groef; hiaat; inkeping; interim; kier; kloof; lacune; leegte; leemte; onderbreking; opening; reet; scheur; sleuf; split; tussenpoos; tussentijd; uitsparing
slackness krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte slapte; weekte
trivial krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte
weak point zwak punt; zwakheid; zwakte
weakness krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; zachtheid; zwak punt; zwakheid; zwakte baisse; deflatie; flauwheid; prijsdaling; prijsverlaging; slapte; weekheid; weekte; zachtheid; zonder veel smaak
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
trivial banaal; futiel; grof; laag-bij-de-grond; lomp; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig; weinigzeggend

Related Words for "zwakheid":zwak:


Translation Matrix for zwak:

NounRelated TranslationsOther Translations
faint bedwelming; flauwte; versuffing; zwijm
inferior inferieur; mindere; ondergeschikte
tender aanbesteding; betalingsmethode; kolenkar; kolenwagen; tender
VerbRelated TranslationsOther Translations
faint flauwvallen; in katzwijm vallen; wegraken; zwijmelen
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
delicate breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; iel; kwetsbaar; teder; teer; tenger; zwak delicaat; dun; fijn; fijn van smaak; fijne; fijngebouwd; fijngevoelig; fijnzinnig; hachelijk; heerlijk van eten; kritiek; kwetsbaar; lastig; lichtgebouwd; netelig; niet schikkend; penibel; precair; rank; slank; slank en smal; storend; teer; teerbesnaard; teergevoelig; tenger
faint bleekjes; flauw; flauwtjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak; zwakjes afgedempt; bleek; flauw; flets; gedempt; halfluid; laf; mistig; nevelachtig; niet helder; onduidelijk; onhelder; schemerig; schimmig; slap; slapjes; vaag; vagelijk; verschoten; wazig; zonder zout; zoutloos
feeble bleekjes; matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak; zwakjes slap; slapjes; smakeloos; stijlloos
fragile breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; iel; kwetsbaar; slap; teder; teer; tenger; zwak kwetsbaar; teer
frail bleekjes; breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; iel; kwetsbaar; pips; slap; slapjes; teder; teer; tenger; wee; ziekelijk; zwak onsolide; slap; slapjes
inferior arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak bijkomstig; incapabel; incompetent; inferieur; klein; onbekwaam; ondergeschikt; onderhorig; ondermaats; onderworpen; ongeschikt; van geringe afmeting
mediocre matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes alledaagse; matig; middelmatig; middelmatige
pale bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak blank; bleek; bleek van gelaatskleur; flauw; flets; kleurloos; ongekleurd; pips; verschoten; wit; wit van huidskleur
poor arm; inferieur; matig; middelmatig; min; minderwaardig; niet al te best; onbeduidend; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak; zwakjes arm; armelijk; armetierig; armoedig; armzalig; bar; behoeftig; berooid; deerniswekkend; dor; ellendig; erbarmelijk; erg; flodderig; gebrekkig; haveloos; karig; klungelig; kommerlijk; krukkig; mager; minvermogend; misdeeld; noodlijdend; onbeholpen; onbemiddeld; ondeugdelijk; ongegoed; onhandig; onvermogend; pover; rampzalig; schamel; schraal; schutterig; sjofel; sjofeltjes; slap; slapjes; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; verlopen
ragged gammel; krakkemikkig; wankel; zwak armoedig; flodderig; haveloos; pover; schamel; sjofel; sjofeltjes; verlopen
ramshackle gammel; krakkemikkig; wankel; zwak wrak
rickety gammel; krakkemikkig; wankel; zwak los; onvast; rank; wankel; wankelbaar; wankelend; wrak
sick bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak beu; gruwelijk; misselijk; naar; onpasselijk; onwel; pathologisch; spuugmisselijk; spuugzat; ziekelijk
tender breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; iel; kwetsbaar; teder; teer; tenger; zwak fijngevoelig; fijnzinnig; mals; murw; teerbesnaard; teergevoelig
vulnerable breekbaar; broos; fragiel; kwetsbaar; teer; zwak
wan bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak
weak bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; week; ziekelijk; zwak karakterloos; krachteloos; slap; slapjes; zonder karakter
wobbly gammel; krakkemikkig; wankel; zwak schommelend
wonky gammel; krakkemikkig; wankel; zwak wrak
- slap; teer
ModifierRelated TranslationsOther Translations
dizy week; zwak
not bad matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes niet mis; niet slecht
not very good matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; zwak; zwakjes krukkig; onbeholpen; onhandig; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig

Related Words for "zwak":


Synonyms for "zwak":


Antonyms for "zwak":


Related Definitions for "zwak":

 1. breekbaar, snel stuk of ziek1
  • zij heeft een zwakke gezondheid1
 2. zonder veel kracht1
  • ze kan dat niet tillen, ze is nog erg zwak1
 3. klein tekort in iemands karakter1
  • het is een zwak van hem dat hij zo opschept1

Wiktionary Translations for zwak:

zwak
adjective
 1. tekortkomend in kracht of vaardigheid
zwak
adjective
 1. phony, obviously of flimsy credibility
 2. deficient in physical strength
 3. performed in a weak or feeble manner
 4. lacking distinctness
 5. wanting in courage
 6. lacking strength
 7. unsound
 8. lacking in force or ability
 9. grammar: regular in inflection

Cross Translation:
FromToVia
zwak bad schlecht — qualitativ nicht gut, nicht den Anforderungen oder Erwartungen entsprechend; unter Durchschnitt
zwak off schlechtschwach, unzulänglich
zwak weak; faint; light; feeble; frail; weedy faiblepersonne qui manquer de puissance, de ressources.