Dutch

Detailed Translations for gevoeligheid from Dutch to Spanish

gevoeligheid:

gevoeligheid [de ~ (v)] noun

 1. de gevoeligheid (aandoenlijkheid)
  la sensitividad; la ternura
 2. de gevoeligheid (kwetsbaarheid)
  la sensibilidad; la vulnerabilidad; la debilidad; la susceptibilidad
 3. de gevoeligheid (vatbaarheid; zwakte)
  la sensibilidad; la predisposición; la propensión; la vulnerabilidad
 4. de gevoeligheid (fijngevoeligheid; teergevoeligheid)
  la sensibilidad; la sensitividad; la delicadeza
 5. de gevoeligheid (emotionaliteit)
  la consideración; la delicadeza
 6. de gevoeligheid (tederheid; zachtheid; liefkozing; innigheid; hartelijkheid)
  la suavidad; la ternura; la dulzura; el cariño; la afición; el amor; el apasionamiento

Translation Matrix for gevoeligheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
afición gevoeligheid; hartelijkheid; innigheid; liefkozing; tederheid; zachtheid dilettantisme; genegenheid; innigheid; liefde; liefhebberij; tijdverdrijf
amor gevoeligheid; hartelijkheid; innigheid; liefkozing; tederheid; zachtheid aandrift; beminde; drift; duifje; geliefde; genegenheid; gezel; hartje; hartsvriendin; innigheid; instinct; kameraadje; liefde; liefje; liefste; lieve; maatje; minnares; poepje; scharreltje; schat; schatje; schattebout; scheetje; snoes; vriendin; vriendinnetje
apasionamiento gevoeligheid; hartelijkheid; innigheid; liefkozing; tederheid; zachtheid aandrift; drift; enthousiasme; gedrevenheid; instinct
cariño gevoeligheid; hartelijkheid; innigheid; liefkozing; tederheid; zachtheid beminde; dot; duifje; geliefde; genegenheid; gezelschapsdier; innigheid; kindlief; lekkertje; liefde; liefje; liefste; lieve; poepje; scharreltje; schat; schatje; schattebout; schatteboutje; schattig kind; scheetje; snoes; snoezepoes; toegenegenheid; troetel; vriendin; vriendinnetje; vrouwlief
consideración emotionaliteit; gevoeligheid afwegen; afweging; barmhartigheid; beschouwing; bespiegeling; clementie; compassie; consideratie; eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; gepastheid; gevoeligheid mbt het betamelijke; goedertierenheid; inschikkelijkheid; keurigheid; kiesheid; mededogen; mildheid; netheid; observatie; overdenking; overdenking met commentaar; overwegen; overweging; toegeeflijkheid; toegevendheid; welwillendheid
debilidad gevoeligheid; kwetsbaarheid broosheid; gebrek; geen kracht hebben; impotentie; krachteloosheid; laksheid; machteloosheid; manco; onmacht; onvermogen; slapheid; slapte; sulligheid; teerheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte
delicadeza emotionaliteit; fijngevoeligheid; gevoeligheid; teergevoeligheid eerbaarheid; fatsoen; fatsoenlijkheid; fijnzinnigheid; gepastheid; gevoeligheid mbt het betamelijke; keurigheid; kiesheid; kleinzerigheid; lichtgeraaktheid; netheid; overgevoeligheid; tact
dulzura gevoeligheid; hartelijkheid; innigheid; liefkozing; tederheid; zachtheid clementie; compassie; goedaardigheid; goedertierenheid; goedheid; goedigheid; goedmoedigheid; lekkers; liefheid; mildheid; snoepgoed; snoepjes; toegevendheid; tolerantie; verdraagzaamheid; welwillendheid; zachtaardigheid; zoetheid; zoetigheid
predisposición gevoeligheid; vatbaarheid; zwakte beperktheid; eenzijdigheid; partijdigheid; vooringenomenheid; vooroordeel
propensión gevoeligheid; vatbaarheid; zwakte aard; geaardheid; inborst; karakter; tendentie; vooroordeel
sensibilidad fijngevoeligheid; gevoeligheid; kwetsbaarheid; teergevoeligheid; vatbaarheid; zwakte aanvoelen; feeling; gevoel; ontvankelijkheid; openheid; sensitiviteit; weekheid; zachtheid; zintuiglijke gevoeligheid
sensitividad aandoenlijkheid; fijngevoeligheid; gevoeligheid; teergevoeligheid sensitiviteit; zintuiglijke gevoeligheid
suavidad gevoeligheid; hartelijkheid; innigheid; liefkozing; tederheid; zachtheid bijstand; clementie; compassie; goedaardigheid; goedertierenheid; hulp; liefheid; maatschappelijke hulpverlening; mildheid; ondersteuning; steun; welwillendheid; zoetheid
susceptibilidad gevoeligheid; kwetsbaarheid geprikkeldheid; geraaktheid; kleinzerigheid; lichtgeraaktheid; prikkelbaarheid
ternura aandoenlijkheid; gevoeligheid; hartelijkheid; innigheid; liefkozing; tederheid; zachtheid clementie; compassie; genegenheid; goedaardigheid; goedertierenheid; innigheid; liefde; mildheid; welwillendheid; zachtaardigheid
vulnerabilidad gevoeligheid; kwetsbaarheid; vatbaarheid; zwakte beveiligingsprobleem

Related Words for "gevoeligheid":


Wiktionary Translations for gevoeligheid:

gevoeligheid
noun
 1. een aandoenlijkheid
 2. de nauwkeurigheid van instrumenten
 3. de spanning van een film

Cross Translation:
FromToVia
gevoeligheid sensibilidad sensitivity — the ability of an organism or organ to respond to external stimuli
gevoeligheid sensibilidad sensitivity — the degree of response of an instrument to a change in an input signal
gevoeligheid sensibilidad sensibilitéqualité par laquelle un sujet est sensible aux impressions physiques.

gevoeligheid form of gevoelig:


Translation Matrix for gevoelig:

NounRelated TranslationsOther Translations
quisquilloso haarklover; mierenneuker; muggenzifter; scherpslijper; vitter
sentido aanvoelen; betekenis; doel; feeling; gevoel; inhoud; instinct; intuïtie; nut; orgaan; zin; zintuig
ModifierRelated TranslationsOther Translations
conmovido emotioneel; gevoelig aangedaan; bewogen; gepassioneerd; geraakt; geroerd; getoucheerd; getroffen; gevoelvol; geëmotioneerd; onthutst; ontroerd; ontsteld; paf; perplex
emocionado emotioneel; gevoelig aangedaan; bewogen; gepassioneerd; geroerd; gevoelvol; geëmotioneerd; ontroerd
emocional emotioneel; gevoelig
irritable aangebrand; gevoelig; humeurig; korzelig; lichtgeraakt bits; kattig; kregel; pinnig; prikkelbaar; spinnig
lleno de sentimiento gevoelig; gevoelvol; sentimenteel bewogen; gepassioneerd; gevoelvol; geëmotioneerd
picajoso gevoelig; sensitief kwalijknemend
propenso gevoelig; teergevoelig; vatbaar bereid; genegen
quisquilloso gevoelig; sensitief bedilziek; kwalijknemend; vitterig
sensible gevoelig; sensitief; teergevoelig; vatbaar aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; breekbaar; broos; fijngevoelig; fijnzinnig; fragiel; gammel; hypergevoelig; krakkemikkig; kwetsbaar; overgevoelig; substantieel; teer; teerbesnaard; teergevoelig; teerhartig; wankel; weekhartig; zwak
sensiblero gevoelig; gevoelvol; sentimenteel
sentido gevoelig; gevoelvol; sentimenteel
sentimental gevoelig; gevoelvol; sentimenteel
susceptible aangebrand; gevoelig; humeurig; korzelig; lichtgeraakt; sensitief; teergevoelig; vatbaar hypergevoelig; kregel; ontvankelijk; openstaand; overgevoelig; prikkelbaar; vatbaar

Related Words for "gevoelig":

 • gevoeligheid, gevoeliger, gevoeligere, gevoeligst, gevoeligste, gevoelige

Wiktionary Translations for gevoelig:

gevoelig
adjective
 1. in sterke mate voelbaar, pijnlijk

Cross Translation:
FromToVia
gevoelig sagaz; perspicaz; agudo acute — sensitive
gevoelig sentimental feeling — emotionally sensitive
gevoelig tierno; dolorido tender — sensitive or painful
gevoelig fino; delicado; exquisito délicat — Qui est d’une très grande finesse, très délié.

Related Translations for gevoeligheid