Dutch

Detailed Translations for denkbeeld from Dutch to Spanish

denkbeeld:

denkbeeld [de ~] noun

 1. de denkbeeld (begrip; conceptie; notie)
  la noción; el concepto
 2. de denkbeeld (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  el juicio; la interpretación; la opinión; el pensamiento; el aspecto; el concepto; la concepción; la visión; el punto de vista; el modo de ver; la manera de pensar; la idea
 3. de denkbeeld (idee; gedachte; mentale voorstelling)
  la idea; el pensamiento; el concepto; la opinión; la ocurrencia; la noción; el parecer
 4. de denkbeeld (gedachte; idee)
  el pensamiento; el punto de vista; la idea; el concepto; la noción; la opinión
 5. de denkbeeld (visie; opvatting; zienswijze; )
  la opinión; el parecer; el punto de vista; la visión óptica

Translation Matrix for denkbeeld:

NounRelated TranslationsOther Translations
aspecto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aangezicht; aanzicht; aanzien; aspect; buitenkant; facet; gedaante; gelaat; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; kijk; oogpunt; opzicht; panorama; perspectief; prospect; standpunt; type; uiterlijk; uitzicht; vergezicht; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm; vue; zicht; zienswijs
concepción denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze verwekking; voortbrenging
concepto begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze gezindheid; mening; opinie; overtuiging; vaststaande mening
idea denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bedoeling; beduidenis; beduiding; begrip; benul; besef; betekenis; bewustzijn; doorzicht; fantasie; gezindheid; idee; intelligentie; inzicht; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; overval; pienterheid; schranderheid; slimheid; vaststaande mening; verbeelding
interpretación denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze beschouwing; duiding; interpretatie; inzicht; lezing; opheldering; toelichting; tolken; uitbeelding; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; verpersonificatie; versie; vertaling; vertolking; visie
juicio denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze articulatie; beoordeling; denkvermogen; geding; geestvermogen; gerechtszitting; gezindheid; het uitspreken; inleiding; intellect; introductie; meningsuiting; oordeel; oordeelvelling; overtuiging; procedure; proces; proloog; rechtsgeding; rechtszaak; rede; uitspraak; vaststaande mening; verstand; verstandelijk vermogen; vonnis; vonnisspreking; voorbericht; voorwoord
manera de pensar denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; manier van denken
modo de ver denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze beschouwing; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; inzicht; manier van kijken; mening; meningsuiting; oogpunt; oordeel; opinie; overtuiging; perspectief; standpunt; visie; zienswijs
noción begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling; notie begrip; benul; besef; bewustzijn; brein; doorzicht; gezindheid; hersens; intelligentie; inzicht; mening; mentale voorstelling; naam; notie; opinie; overtuiging; rede; sjoege; term; vaststaande mening; verstand
ocurrencia denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling canard; grap; grol; inspiratie; kwinkslag; scherts
opinión denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanhaling; adviesraad; articulatie; begrip; benul; beschouwing; bewustzijn; brein; citaat; doorzicht; dunk; ellips; gezindheid; het uitspreken; idee; inzicht; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; oordeelvelling; opinie; overtuiging; quote; raad; rede; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; verstand; visie; vonnis
parecer denkbeeld; gedachte; idee; kijk; mening; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze gezindheid; meningsuiting; oordeel; overtuiging; vaststaande mening
pensamiento denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze
punto de vista denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; beschouwing; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; invalshoek; inzicht; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijs
visión denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze benadering; benaderingswijze; beschouwing; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtsvermogen; invalshoek; inzicht; luchtspiegeling; openbare publicatie; optiek; publicatie; publikatie; schim; spook; spookverschijning; uitgave; uitgifte; verschijning; visie
visión óptica denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze
VerbRelated TranslationsOther Translations
parecer aanbieden; corresponderen; de schijn van iets hebben; dunken; er uitzien; eruit zien; laten zien; lijken; offreren; ogen; overeenkomen; overeenstemmen; presenteren; schijnen; stroken; toeschijnen; tonen; voorleggen

Related Words for "denkbeeld":

 • denkbeelden

Wiktionary Translations for denkbeeld:


Cross Translation:
FromToVia
denkbeeld idea idée — Façon de faire, plus ou moins originale, qu’un individu ou un groupe d’individus imagine dans le domaine de la connaissance, de l’action ou de la création artistique.