Dutch

Detailed Translations for mening from Dutch to Spanish

mening:

mening [de ~ (v)] noun

 1. de mening (opinie; overtuiging)
  la opinión; el punto de vista; la convicción; la idea; la noción; el concepto; el modo de ver
 2. de mening (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  el juicio; la interpretación; la opinión; el pensamiento; el aspecto; el concepto; la concepción; la visión; el punto de vista; el modo de ver; la manera de pensar; la idea
 3. de mening (visie; opvatting; zienswijze; )
  la opinión; el parecer; el punto de vista; la visión óptica

Translation Matrix for mening:

NounRelated TranslationsOther Translations
aspecto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aangezicht; aanzicht; aanzien; aspect; buitenkant; facet; gedaante; gelaat; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; kijk; oogpunt; opzicht; panorama; perspectief; prospect; standpunt; type; uiterlijk; uitzicht; vergezicht; verschijning; vertoon; voorkomen; vorm; vue; zicht; zienswijs
concepción denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze verwekking; voortbrenging
concepto denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; visie; zienswijze begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; mentale voorstelling; notie; overtuiging; vaststaande mening
convicción mening; opinie; overtuiging confidentie; fiducie; geloof; gezindheid; overtuigdheid; overtuiging; vaststaande mening; vertrouwen
idea denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; visie; zienswijze bedoeling; beduidenis; beduiding; begrip; benul; besef; betekenis; bewustzijn; denkbeeld; doorzicht; fantasie; gedachte; gezindheid; idee; intelligentie; inzicht; mentale voorstelling; notie; overtuiging; overval; pienterheid; schranderheid; slimheid; vaststaande mening; verbeelding
interpretación denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze beschouwing; duiding; interpretatie; inzicht; lezing; opheldering; toelichting; tolken; uitbeelding; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklarende uitleg; verklaring; verpersonificatie; versie; vertaling; vertolking; visie
juicio denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze articulatie; beoordeling; denkvermogen; geding; geestvermogen; gerechtszitting; gezindheid; het uitspreken; inleiding; intellect; introductie; meningsuiting; oordeel; oordeelvelling; overtuiging; procedure; proces; proloog; rechtsgeding; rechtszaak; rede; uitspraak; vaststaande mening; verstand; verstandelijk vermogen; vonnis; vonnisspreking; voorbericht; voorwoord
manera de pensar denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; manier van denken
modo de ver denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; visie; zienswijze beschouwing; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; inzicht; manier van kijken; meningsuiting; oogpunt; oordeel; perspectief; standpunt; visie; zienswijs
noción mening; opinie; overtuiging begrip; benul; besef; bewustzijn; brein; conceptie; denkbeeld; doorzicht; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; inzicht; mentale voorstelling; naam; notie; overtuiging; rede; sjoege; term; vaststaande mening; verstand
opinión denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; visie; zienswijze aanhaling; adviesraad; articulatie; begrip; benul; beschouwing; bewustzijn; brein; citaat; denkbeeld; doorzicht; dunk; ellips; gedachte; gezindheid; het uitspreken; idee; inzicht; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; oordeelvelling; overtuiging; quote; raad; rede; uitlating; uitspraak; vaststaande mening; verstand; visie; vonnis
parecer denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; overtuiging; vaststaande mening
pensamiento denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling
punto de vista denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; beschouwing; denkbeeld; gedachte; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; invalshoek; inzicht; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; visie; zienswijs
visión denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze benadering; benaderingswijze; beschouwing; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtsvermogen; invalshoek; inzicht; luchtspiegeling; openbare publicatie; optiek; publicatie; publikatie; schim; spook; spookverschijning; uitgave; uitgifte; verschijning; visie
visión óptica denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze
- oordeel; opvatting; standpunt
VerbRelated TranslationsOther Translations
parecer aanbieden; corresponderen; de schijn van iets hebben; dunken; er uitzien; eruit zien; laten zien; lijken; offreren; ogen; overeenkomen; overeenstemmen; presenteren; schijnen; stroken; toeschijnen; tonen; voorleggen

Related Words for "mening":

 • meningen

Synonyms for "mening":


Related Definitions for "mening":

 1. wat je ervan vindt1
  • hij heeft geen mening over dat schilderij1

Wiktionary Translations for mening:

mening
noun
 1. oordeel, opinie

Cross Translation:
FromToVia
mening opinión Meinung — die persönliche Bewertung einer Sache oder Person, auch die Bewertung durch eine Gruppe
mening opinión Meinung — der selbst gebildete Standpunkt eines Menschen
mening posición PositionMeinung
mening opinión opinion — thought a person has formed about a topic
mening acuerdo; consejo avis — Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
mening hipótesis hypothèse — didactique|fr supposition que l’on fait sans se demander si elle est vraie ou faux, mais seulement pour en tirer des conséquences à vérifier.
mening opinión; acuerdo opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.

Related Translations for mening