Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
 1. redelijk:
 2. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for redelijk from Dutch to Spanish

redelijk:


Translation Matrix for redelijk:

NounRelated TranslationsOther Translations
bastante aardig wat
intelectual erudiet; intellectueel
justo eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
- betrekkelijk; tamelijk
AdverbRelated TranslationsOther Translations
- nogal
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
justo precies goed
- wel
ModifierRelated TranslationsOther Translations
adecuado billijk; geschikt; redelijk; schappelijk adequaat; correct; eerbiedwekkend; gepast; gepaste; geschikt; geschikte; geëigend; hebbelijk; indrukwekkend; juist; juiste; naar behoren; passend; passende; terdege; toepasbaar; wel degelijk
apropiado billijk; geschikt; redelijk; schappelijk adequaat; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; gepast; geschikt; geëigend; juist; krachtig; passend; toepasbaar; toepasselijk; treffend; zinrijk; zinvol
bastante behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; basta; beduidend; behoorlijk; behoorlijke; bevredigend; danig; duchtig; enigermate; enigszins; enorm; flink; fors; genoeg; genoegzaam; iets; ietwat; menig; nogal wat; redelijke; stoer; sufficiënt; tamelijk veel; tamelijke; toereikend; voldoende; vrij veel; vrij wat
cerebral rationeel; redelijk; verstandelijk intellectuele; verstandelijke
considerable behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; beslist; besluitvaardig; betrekkelijk; danig; duchtig; enorm; ferm; fiks; flink; fors; gedecideerd; kordaat; noemenswaardige; nogal wat; relatief; resoluut; stevig; substantieel; tamelijk veel; vastberaden; vrij veel; vrij wat
intelectual rationeel; redelijk; verstandelijk alcoholisch; geestrijk; intellectueel; intellectuele; rijk aan alcohol; verstandelijk; verstandelijke
justo billijk; geschikt; redelijk; schappelijk afgepast; billijk; contemplatief; correct; eerlijk; fair; ferm; fideel; fiks; flink; gegrond; geldig; gepast; gerechtvaardigd; gewettigd; goed; juist; keurig; kuis; net; net aan; netjes; openhartig; oprecht; precies; rechtmatig; rechtvaardig; rein; rondborstig; schoon; stevig; terecht; trouwhartig; valide; wetmatig; wettig
razonable billijk; geschikt; redelijk; schappelijk bedachtzaam; correct; doordacht; fatsoenlijk; nadenkend; netjes; ordentelijk; pienter; raadzaam; reëel; verstandig; weldenkend; wijs; wijselijk; zinnig

Related Words for "redelijk":


Synonyms for "redelijk":


Related Definitions for "redelijk":

 1. behoorlijk, maar niet uitzonderlijk1
  • ik ben redelijk gelukkig1
 2. behoorlijk goed1
  • ik heb een redelijk cijfer voor dat opstel1
 3. met verstand1
  • de mens is een redelijk wezen1

Wiktionary Translations for redelijk:

redelijk
adjective
 1. wat op nuchtere wijze te beredeneren is

Cross Translation:
FromToVia
redelijk decente decent — fair; good enough; okay
redelijk razonable fair — adequate, reasonable, decent
redelijk pertinente angemessen — den Verhältnissen entsprechend, passend
redelijk bastante ziemlich — sehr; in großem Maße
redelijk racional rationnel — didactique|fr Ce que l’on ne conçoit que par l’entendement.