Dutch

Detailed Translations for tonen from Dutch to Spanish

tonen:

Conjugations for tonen:

o.t.t.
 1. toon
 2. toont
 3. toont
 4. tonen
 5. tonen
 6. tonen
o.v.t.
 1. toonde
 2. toonde
 3. toonde
 4. toonden
 5. toonden
 6. toonden
v.t.t.
 1. heb getoond
 2. hebt getoond
 3. heeft getoond
 4. hebben getoond
 5. hebben getoond
 6. hebben getoond
v.v.t.
 1. had getoond
 2. had getoond
 3. had getoond
 4. hadden getoond
 5. hadden getoond
 6. hadden getoond
o.t.t.t.
 1. zal tonen
 2. zult tonen
 3. zal tonen
 4. zullen tonen
 5. zullen tonen
 6. zullen tonen
o.v.t.t.
 1. zou tonen
 2. zou tonen
 3. zou tonen
 4. zouden tonen
 5. zouden tonen
 6. zouden tonen
en verder
 1. ben getoond
 2. bent getoond
 3. is getoond
 4. zijn getoond
 5. zijn getoond
 6. zijn getoond
diversen
 1. toon!
 2. toont!
 3. getoond
 4. tonend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

tonen [het ~] noun

 1. het tonen (voordoen)
  la representación; la exhibición

Translation Matrix for tonen:

NounRelated TranslationsOther Translations
aparecer verschijnen
enseñar aanleren
exhibición tonen; voordoen demonstratie; etalering; expositie; happening; laten zien; performance; show; tentoonstelling; uiterlijk vertoon; uitstalling; voorstelling
parecer denkbeeld; gedachte; gezindheid; idee; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; vaststaande mening; visie; zienswijze
proyectar projecteren
representación tonen; voordoen afbeelden; afbeelding; agentschap; agentuur; beeld; fantasie; opbouwen; portret; prent; scene; tafereel; uiterlijk vertoon; verbeelding; vertegenwoordiging
representar afbeelden; afschilderen
VerbRelated TranslationsOther Translations
aparecer aanbieden; laten zien; offreren; presenteren; tonen; voorleggen aan het licht komen; boven water komen; conveniëren; deugen; er uitzien; geschikt zijn; ogen; opdagen; opdiepen; opdoemen; opduiken; opkomen; passen; passend zijn; tevoorschijn komen; tevoorschijnkomen; uit ei kruipen; uitkomen; van de bodem ophalen; verrijzen; verschijnen; voor de dag komen; voordoen; weer verschijnen
demostrar aanbieden; exposeren; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen; voorleggen aanschouwelijk maken; aantonen; bewijzen; demonstreren; laten zien; staven; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; veraanschouwelijken; voordedaghalen
enseñar aanbieden; exposeren; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen; voorleggen bijbrengen; inlichten; laten zien; leren; lesgeven; onderrichten; onderwijzen; ontspinnen; opleiden; oprijzen; rijzen; scholen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; voordedaghalen; voorlichten
exhibir aanbieden; etaleren; exposeren; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; uitstallen; vertonen; voor ogen brengen; voorleggen afsteken; blootleggen; eruit springen; geuren; in het oog lopen; onthullen; ontmaskeren; opvallen; pralen; pronken; te kijk lopen met; tentoonspreiden; uitspringen; uitstallen; uitsteken
exponer etaleren; exposeren; laten zien; presenteren; tentoonstellen; tonen; uitstallen; vertonen; voor ogen brengen afsteken; belichten; beschikbaar maken; beschrijven; blootleggen; eruit springen; geuren; in het oog lopen; insturen; inzenden; mededelen; met licht beschijnen; onthullen; ontmaskeren; ontvouwen; openbreken; openleggen; opvallen; posten; pralen; pronken; te kijk lopen met; tentoonspreiden; uiteenzetten; uitleggen; uitspringen; uitstallen; uitsteken; verduidelijken; verhalen; vertellen; zeggen
expresar laten zien; presenteren; tonen; vertonen beschrijven; betonen; betuigen; formuleren; fraseren; inkleden; overzetten; spuien; translateren; uitbeelden; uitdrukken; uitdrukking geven aan; uiten; uiting geven aan; verbaliseren; verbeelden; verpersonificeren; vertalen; vertolken; verwoorden; weergeven
hacer la presentación de aanbieden; exposeren; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen; voorleggen
hacer postura laten zien; presenteren; tonen; vertonen uitloven
lucir exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen
manifestar aanbieden; exposeren; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen; voorleggen betonen; betuigen; duiden; manifesteren; ontvouwen; tot uitdrukking brengen; uiteenzetten; uitleggen; verduidelijken
mostrar aanbieden; exposeren; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen; voorleggen betonen; betuigen; laten zien; oprijzen; rijzen; tentoonspreiden; tevoorschijn brengen; tevoorschijnhalen; tevoorschijntoveren; uitstallen; voordedaghalen; waarmaken; wijzen naar
ofertar aanbieden; laten zien; offreren; presenteren; tonen; voorleggen aanbieden; aanreiken; geven; indienen; offreren; presenteren; uitloven
ofrecer aanbieden; laten zien; offreren; presenteren; tonen; voorleggen aanbieden; aangeven; aanreiken; afgeven; beloven; bieden; geven; indienen; offeren; opgeven; opofferen; overgeven; overhandigen; prijsgeven; toesteken; toezeggen; uitloven
ostentar exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen afsteken; eruit springen; geuren; in het oog lopen; opvallen; pralen; pronken; te kijk lopen met; tentoonspreiden; uitspringen; uitstallen; uitsteken
parecer aanbieden; laten zien; offreren; presenteren; tonen; voorleggen corresponderen; de schijn van iets hebben; dunken; er uitzien; eruit zien; lijken; ogen; overeenkomen; overeenstemmen; schijnen; stroken; toeschijnen
poner aanbieden; exposeren; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen; voorleggen aandoen; aandraaien; aangrijpen; aanwenden; afspelen; arrangeren; benutten; bijzetten; deponeren; doen in; gebruik maken van; gebruiken; iets neerleggen; iets op touw zetten; inbrengen; indoen; inleggen; inschakelen; instoppen; invoegen; leggen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; plaats toekennen; plaatsen; regelen; stationeren; toepassen; tussenleggen; wegleggen; zetten
presentar aanbieden; etaleren; exposeren; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; uitstallen; vertonen; voorleggen aanbieden; aandienen; aangeven; aanreiken; adviseren; afgeven; blootleggen; geven; iets aankondigen; iets aanraden; in aantocht zijn; indienen; influisteren; ingeven; onthullen; ontmaskeren; overgeven; overhandigen; raden; souffleren; suggereren; tentoonstellen; toesteken; uitloven; weergeven; zich aandienen; zich voordoen
proyectar aanbieden; laten zien; offreren; presenteren; tonen; voorleggen afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; concipiëren; omlijnen; projecteren
representar aanbieden; exposeren; laten zien; offreren; presenteren; tentoonstellen; tonen; vertonen; voorleggen adviseren; iets aanraden; ingeven; raden; representeren; suggereren; vertegenwoordigen; weergeven
revelar exposeren; tentoonstellen; tonen; vertonen aanbrengen; aangeven; afkondigen; afwisselen; bekendmaken; bloot leggen; herzien; ontpoppen; ontsluieren; ontwikkelen; proclameren; reveleren; tot ontwikkeling brengen; uitbrengen; veranderen; verklappen; verklikken; verlinken; verraden; verwisselen; wijzigen
someter a aanbieden; laten zien; offreren; presenteren; tonen; voorleggen bloot stellen aan

Related Words for "tonen":


Antonyms for "tonen":


Related Definitions for "tonen":

 1. het laten zien1
  • hij toonde mij zijn nieuwe computer1

Wiktionary Translations for tonen:

tonen
verb
 1. laten zien

Cross Translation:
FromToVia
tonen exhibir exhibit — display or show (something) for others to see
tonen exponer exhibit — demonstrate
tonen modelar; mostrar model — display
tonen mostrar show — display
tonen presentar vorlegen — etwas jemand anderem zur Prüfung geben
tonen mostrar; apuntar; demostrar; presentar zeigendi(transitiv): jemanden etwas sehen lassen
tonen designar; adscribir désigner — Traduction à trier
tonen indicar; enseñar; mostrar; señalar indiquermontrer, désigner une personne ou une chose.
tonen mostrar; indicar; señalar; enseñar montrerfaire voir ; exposer aux regards.

tonen form of ton:

ton [de ~] noun

 1. de ton (vat; barrel; fust; )
  el barreño; el cubo; el barril; el cubo para bañarse; la tonel; la tonelada; la bañera; el balde; la pila

Translation Matrix for ton:

NounRelated TranslationsOther Translations
balde bak; barrel; emmer; fust; kuip; pot; teil; ton; vat schepemmers
barreño bak; barrel; emmer; fust; kuip; pot; teil; ton; vat
barril bak; barrel; emmer; fust; kuip; pot; teil; ton; vat biervat; kuip; tobbe; waskuip
bañera bak; barrel; emmer; fust; kuip; pot; teil; ton; vat badkuip
cubo bak; barrel; emmer; fust; kuip; pot; teil; ton; vat OLAP-kubus; aker; bucket; kubus; naaf; schepemmer; schepper; schepvat
cubo para bañarse bak; barrel; emmer; fust; kuip; pot; teil; ton; vat
pila bak; barrel; emmer; fust; kuip; pot; teil; ton; vat aanrecht; accu; accumulator; batterij; berg; gootsteen; grote hoeveelheid; hoop; hoopje; massa; overvloed; pijler; spoelbak; stack; stapel; stapeltje
tonel bak; barrel; emmer; fust; kuip; pot; teil; ton; vat kuip; tobbe; waskuip
tonelada bak; barrel; emmer; fust; kuip; pot; teil; ton; vat cargo; lading; vracht

Related Words for "ton":


Related Definitions for "ton":

 1. duizend kilo1
  • de auto weegt meer dan een ton1
 2. honderdduizend gulden1
  • dat huis kost meer dan een ton1
 3. vat dat in het midden wijder is dan aan de onder- en bovenkant1
  • het water van het dak loopt in de regenton1

Wiktionary Translations for ton:


Cross Translation:
FromToVia
ton barril; tonel barrel — round vessel made from staves bound with a hoop
ton cuba; tonel cask — a large barrel for the storage of liquid
ton tonelada ton — unit of weight
ton barril; tonel tonneau — Grand récipient de bois, de forme à peu près cylindrique, mais renfler dans son milieu, à fonds plats, qui est fait de planches ou douves arquer, maintenues par des cercles de fer, et qui sert à contenir des liquides ou certaines autres [[marchandi

Related Translations for tonen