Dutch

Detailed Translations for uitgifte from Dutch to Spanish

uitgifte:

uitgifte [de ~ (v)] noun

  1. de uitgifte (verstrekking; uitreiking; uitgaaf; afgifte; uitdeling)
    la entrega; la distribución
  2. de uitgifte (publicatie; openbare publicatie; uitgave; publikatie)
    la comunicación; la publicación; la edición; la promulgación; la proclamación; el tipo; la publicidad; la aparición; la declaración; la visión; la notificación; la revelación
  3. de uitgifte
    la emisión

Translation Matrix for uitgifte:

NounRelated TranslationsOther Translations
aparición openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aantal gekomen personen; aanzien; afkondiging; bekendmaking; exterieur; figuur; gedaante; geest; geestverschijning; gestalte; openbaarmaking; openbare publicatie; opkomst; postuur; proclamatie; publicatie; schim; spook; spookverschijning; verschijnen; verschijning; verschijningsvorm; visioen; vorm
comunicación openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aaneenkoppeling; aaneensluiting; aangifte; aankondiging; aansluiting; band; bekendmaking; bereikbaarheid; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; communicatie; connectie; contact; convocatie; declaratie; gewag; het uitspreken; informatie; kennisgeving; koppeling; liaison; link; mededeling; melding; opgave; opheldering; relaas; relatie; ruchtbaarheid; samenhang; statement; tijding; toelichting; uiting; uitlegging; uitspraak; verband; verbinding; verklaring; vermelding; verwittiging
declaración openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aangeven; aangifte; aangifteformulier; aankondigen; aanmelding; afkondiging; bekendmaken; bekendmaking; bepalen; beschikken; declaratie; ellips; het uitspreken; inschrijving; melden; melding; meningsuiting; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; uiting; uitlating; uitspraak; verklaring; verordenen; verwoording; voorschrijven
distribución afgifte; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking afgeven; afgifte; afleveren; aflevering; arrangement; bestelling; bezorging; distributie; distributiekantoor; geleverde; indeling; leverantie; leveren; levering; opstelling; ordening; overhandiging; rangschikking; schikking; uitstrooiing; verspreiding
edición openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aflevering; band; besteding; bewerking; boekdeel; deel; druk; editie; geluidsniveau; oplage; uitgave; volume
emisión uitgifte afgifte; bezorging; emissie; geleverde; leverantie; levering; uitstoot
entrega afgifte; uitdeling; uitgaaf; uitgifte; uitreiking; verstrekking aanbieding; afgeven; afgifte; afleveren; aflevering; afstaan; bestelling; bezorging; geleverde; inlegblad; inlegvel; inlevering; leverantie; levering; opgave van de strijd; oplevering; overdracht; overgeven; overhandiging; overlevering; traditie; tussenblad; uitlevering; zending
notificación openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aangifte; aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; claim; convocatie; declaratie; decreet; gewag; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; opheldering; proclamatie; publicatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uiteenzetting; uitleg; uitlegging; uitspraak; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; vermelding; verwittiging
proclamación openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte aankondiging; afkondiging; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verkondiging; verwittiging
promulgación openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte afkondiging; bekendmaking; decreet; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; uitvaardiging
publicación openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte afkondiging; artikel; bekendmaking; bericht; besteding; boodschap; convocatie; gewag; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opgave; proclamatie; publicatie; relaas; ruchtbaarheid; stuk; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
publicidad openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte openbaarheid; propaganda; publiciteit; reclame; reclameadvertentie; ruchtbaarheid
revelación openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte afkondiging; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; onthulling; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; verwittiging
tipo openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte creatuur; drukletter; eenling; enkeling; fatje; figuur; gast; gedaante; genre; gestalte; goser; gozer; heertje; iemand; individu; kerel; knakker; knul; man; mens; mensenkind; personage; persoon; postuur; schepsel; slag; snuiter; soort; type; vent; vogel; vorm; wezen; zetletter
visión openbare publicatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte benadering; benaderingswijze; beschouwing; denkbeeld; droomgezicht; fata morgana; gedaante; geest; geestverschijning; gezichtsbedrog; gezichtsbeeld; gezichtspunt; gezichtsvermogen; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; luchtspiegeling; mening; oordeel; opinie; optiek; opvatting; schim; spook; spookverschijning; standpunt; verschijning; visie; zienswijze
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
entrega handoff; levering; vereist resultaat

Related Words for "uitgifte":

  • uitgiftes