Summary
Dutch to Spanish:   more detail...
  1. zich aandienen:


Dutch

Detailed Translations for zich aandienen from Dutch to Spanish

zich aandienen:

zich aandienen verb

  1. zich aandienen (in aantocht zijn; zich voordoen)

Translation Matrix for zich aandienen:

VerbRelated TranslationsOther Translations
anunciar in aantocht zijn; zich aandienen; zich voordoen aandienen; aangeven; aankondigen; aanschrijven; aantrekken; aanzeggen; adverteren; afkondigen; aflezen; afroepen; annonceren; bekend maken; bekendmaken; declareren; decreteren; iets aankondigen; informeren; inlichten; kennis geven; konde doen; nieuwsberichten omroepen; omroepen; ontbieden; op de hoogte brengen; openbaar maken; oplezen; oproepen; proclameren; propaganda maken; reclame maken; sommeren; tippen; uitvaardigen; van iets in kennis stellen; verwittigen; waarschuwen; werven
mencionar in aantocht zijn; zich aandienen; zich voordoen aandienen; benoemen; bestempelen; betitelen; erbij zeggen; gewag maken van; gewagen; iets aankondigen; informeren; inlichten; melding maken van; noemen; op de hoogte brengen; opnoemen; opsommen; tippen; van iets in kennis stellen; vermelden; verwittigen; waarschuwen
presentar in aantocht zijn; zich aandienen; zich voordoen aanbieden; aandienen; aangeven; aanreiken; adviseren; afgeven; blootleggen; etaleren; exposeren; geven; iets aankondigen; iets aanraden; indienen; influisteren; ingeven; laten zien; offreren; onthullen; ontmaskeren; overgeven; overhandigen; presenteren; raden; souffleren; suggereren; tentoonstellen; toesteken; tonen; uitloven; uitstallen; vertonen; voorleggen; weergeven

Related Translations for zich aandienen