Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. bedroefdheid:
  2. bedroefd:
  3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for bedroefdheid from Dutch to French

bedroefdheid:

bedroefdheid [de ~ (v)] noun

  1. de bedroefdheid
    le chagrin; la tristesse

Translation Matrix for bedroefdheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
chagrin bedroefdheid bekommernis; bezorgdheid; chagrijn; droefenis; droefheid; ergernis; kommer; leed; ongerustheid; sjacherijn; smart; treurigheid; treurnis; verdriet; verontrusting; zorg
tristesse bedroefdheid bekommernis; bezorgdheid; chagrijn; droefenis; droefgeestigheid; droefheid; ellende; ergernis; gedeprimeerdheid; grauwheid; kleurloosheid; kommer; kruis; kwel; leed; melancholie; misère; neerslachtigheid; ongeluk; ongerustheid; pijn; radeloosheid; rouw; smart; somberheid; treurigheid; treurnis; triestheid; troosteloosheid; troosteloze toestand; verdriet; verontrusting; vertwijfeling; wanhoop; weemoed; zieligheid; zorg; zwaarmoedigheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
chagrin droefgeestig; melancholisch

Related Words for "bedroefdheid":bedroefd:

bedroefd adj

  1. bedroefd (droevig; verdrietig; droef)

Translation Matrix for bedroefd:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
affligé bedroefd; droef; droevig; verdrietig bedrukt; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; diepbedroefd; excessief; extreem; gedrukt; grauw; heel erg; hogelijk; kommervol; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; pessimistisch; somber; ten zeerste; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; uitermate; uiterst; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos; zeer
morose bedroefd; droef; droevig; verdrietig akelig; bedrukt; beroerd; droefgeestig; ellendig; gedrukt; grauw; kommervol; melancholisch; melancholische; mismoedig; misselijk; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; narrig; neerslachtig; onbehaaglijk; ongezellig; onpasselijk; onwel; pessimistisch; somber; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos; zwaarmoedig
sombre bedroefd; droef; droevig; verdrietig bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; donker; doods; droefgeestig; duister; excessief; extreem; grauw; grauwkleurig; grijs; heel erg; hogelijk; kommervol; melancholisch; melancholische; mistroostig; naar; naargeestig; onverlicht; rouwig; somber; ten zeerste; treurig; triest; troosteloos; uitermate; uiterst; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos; zeer; zwaarmoedig; zwartgallig
triste bedroefd; droef; droevig; verdrietig bedrukt; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; droefgeestig; excessief; extreem; gedrukt; grauw; heel erg; hogelijk; kommervol; melancholisch; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; onbehaaglijk; ongezellig; pessimistisch; smartelijk; somber; ten zeerste; terneergeslagen; triest; troosteloos; uitermate; uiterst; verdrietig makend; vol met zorgen; vreugdeloos; zeer; zwaarmoedig

Related Words for "bedroefd":


Wiktionary Translations for bedroefd:

bedroefd
adjective
  1. (2) Affligé