Summary


Dutch

Detailed Translations for reduceren from Dutch to French

reduceren:

reduceren verb (reduceer, reduceert, reduceerde, reduceerden, gereduceerd)

 1. reduceren (afprijzen; verminderen; verlagen)
 2. reduceren (verminderen; afnemen; beperken; )
  diminuer; réduire; baisser; décroître; amoindrir; défaillir; amenuiser
  • diminuer verb (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • réduire verb (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • baisser verb (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • décroître verb (décroîs, décroît, décroîssons, décroîssez, )
  • amoindrir verb (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
  • défaillir verb
  • amenuiser verb (amenuise, amenuises, amenuisons, amenuisez, )

Conjugations for reduceren:

o.t.t.
 1. reduceer
 2. reduceert
 3. reduceert
 4. reduceren
 5. reduceren
 6. reduceren
o.v.t.
 1. reduceerde
 2. reduceerde
 3. reduceerde
 4. reduceerden
 5. reduceerden
 6. reduceerden
v.t.t.
 1. heb gereduceerd
 2. hebt gereduceerd
 3. heeft gereduceerd
 4. hebben gereduceerd
 5. hebben gereduceerd
 6. hebben gereduceerd
v.v.t.
 1. had gereduceerd
 2. had gereduceerd
 3. had gereduceerd
 4. hadden gereduceerd
 5. hadden gereduceerd
 6. hadden gereduceerd
o.t.t.t.
 1. zal reduceren
 2. zult reduceren
 3. zal reduceren
 4. zullen reduceren
 5. zullen reduceren
 6. zullen reduceren
o.v.t.t.
 1. zou reduceren
 2. zou reduceren
 3. zou reduceren
 4. zouden reduceren
 5. zouden reduceren
 6. zouden reduceren
en verder
 1. is gereduceerd
 2. zijn gereduceerd
diversen
 1. reduceer!
 2. reduceert!
 3. gereduceerd
 4. reducerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

reduceren [znw.] noun

 1. reduceren (inkrimping; kleiner maken)
  la réduction; la diminution; l'économie; la réduction de dépenses

Translation Matrix for reduceren:

NounRelated TranslationsOther Translations
diminuer slijten; verslijten
diminution inkrimping; kleiner maken; reduceren achteruitgang; afname; afname voorraad; afnames; afwaarderingscorrectie; beknotting; daling; deflatie; inperking; korten; korting; krimpen; minder worden; minderen; ontering; prijsdaling; prijsverlaging; prijsvermindering; reductie; salarisvermindering; teruggang; terugloop; val; verkleining; verlaging; vermindering; verval; vervallingen
décroître wegsterven
réduction inkrimping; kleiner maken; reduceren achteruitgang; aftrek; aftrekking; baisse; beknotting; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; deductie; deflatie; herleidbaarheid; herleiding; inkorting; inkrimping; inname; inperking; korting; kostenbesparing; ontering; prijsdaling; prijsverlaging; reductie; salarisvermindering; simplificatie; vereenvoudiging; verkleining; verkorting; verkrappen; verlaging; vermindering; verval
réduction de dépenses inkrimping; kleiner maken; reduceren beknotting; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; inkrimping; kostenbesparing; kostenverlaging; verkorting
économie inkrimping; kleiner maken; reduceren beknotting; bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; economie; inkrimping; kostenbesparing; kostenverlaging; nationale economie; spaarzaamheid; staathuishoudkunde; staatshuishouding; verkorting; volkshuishouding; zuinig zijn; zuinigheid
VerbRelated TranslationsOther Translations
amenuiser afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen
amoindrir afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afnemen; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; inkrimpen; kleiner maken; kleiner worden; korten; krimpen; matigen; minder worden; minderen; minimaliseren; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verminderen; vervallen
baisser afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afnemen; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; dimmen; inkrimpen; kelderen; kleiner worden; korten; lager maken; matigen; minder worden; minderen; omlaagbrengen; slinken; tanen; teruggaan; verlagen; verminderen; vervallen; zakken
diminuer afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; bekorten; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; inkorten; inkrimpen; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; slinken; tanen; terugdeinzen; teruggaan; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verkorten; verminderen; vervallen; zakken
décroître afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; dalen; declineren; inkrimpen; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; minimaliseren; slinken; tanen; terugdeinzen; teruggaan; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verminderen; vervallen; zakken
défaillir afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen
reduire afprijzen; reduceren; verlagen; verminderen
réduire afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen achteruitgaan; afkorten; afnemen; bekorten; besparen; bezuinigen; dalen; declineren; door koken dikker worden; indikken; inkorten; inkrimpen; kleiner maken; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; matigen; met mate gebruiken; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; omrekenen; samenvouwen; slinken; tanen; teruggaan; verdikken; verkleinen; verkorten; verminderen; vervallen
- beperken

Synonyms for "reduceren":


Antonyms for "reduceren":


Related Definitions for "reduceren":

 1. ergens een grens aan stellen, het omlaagbrengen1
  • het aantal werknemers is gereduceerd1