Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. droefheid:
  2. droef:
  3. Wiktionary:


Dutch

Detailed Translations for droefheid from Dutch to French

droefheid:

droefheid [de ~ (v)] noun

  1. de droefheid
    le chagrin; la détresse; la peine; l'affliction; la tristesse; la désolation

Translation Matrix for droefheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
affliction droefheid chagrijn; droefenis; ergernis; kruis; kwel; leed; ongeluk; pijn; rouw; smart; treurigheid; verdriet
chagrin droefheid bedroefdheid; bekommernis; bezorgdheid; chagrijn; droefenis; ergernis; kommer; leed; ongerustheid; sjacherijn; smart; treurigheid; treurnis; verdriet; verontrusting; zorg
désolation droefheid droefenis; eenzaam gevoel; eenzaamheid; kruis; kwel; leed; ongeluk; pijn; rouw; smart; troosteloosheid; troosteloze toestand
détresse droefheid behoeftigheid; droefenis; ellende; hulpbehoevendheid; kruis; kwel; leed; malheur; moeilijkheden; nood; noodwendigheid; ongeluk; onheil; onspoed; pech; pijn; ramp; rampspoed; rouw; smart; tegenslag; tegenspoed; terugslagen; treurigheid
peine droefheid bekommernis; bezorgdheid; bezwaar; boete; celstraf; chagrijn; ergernis; gevangenisstraf; grief; hechtenis; het klagen; inspanning; klacht; kommer; last; leed; moeilijkheid; moeite; narigheid; ongerustheid; penarie; pijn; probleem; smart; soesa; straf; verdriet; verontrusting; zorg
tristesse droefheid bedroefdheid; bekommernis; bezorgdheid; chagrijn; droefenis; droefgeestigheid; ellende; ergernis; gedeprimeerdheid; grauwheid; kleurloosheid; kommer; kruis; kwel; leed; melancholie; misère; neerslachtigheid; ongeluk; ongerustheid; pijn; radeloosheid; rouw; smart; somberheid; treurigheid; treurnis; triestheid; troosteloosheid; troosteloze toestand; verdriet; verontrusting; vertwijfeling; wanhoop; weemoed; zieligheid; zorg; zwaarmoedigheid
ModifierRelated TranslationsOther Translations
chagrin droefgeestig; melancholisch

Related Words for "droefheid":


Wiktionary Translations for droefheid:

droefheid
Cross Translation:
FromToVia
droefheid dépit spite — vexation, chagrin, mortification

droefheid form of droef:


Translation Matrix for droef:

ModifierRelated TranslationsOther Translations
affligé bedroefd; droef; droevig; verdrietig bedrukt; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; diepbedroefd; excessief; extreem; gedrukt; grauw; heel erg; hogelijk; kommervol; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; pessimistisch; somber; ten zeerste; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; uitermate; uiterst; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos; zeer
morose bedroefd; droef; droevig; verdrietig akelig; bedrukt; beroerd; droefgeestig; ellendig; gedrukt; grauw; kommervol; melancholisch; melancholische; mismoedig; misselijk; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; narrig; neerslachtig; onbehaaglijk; ongezellig; onpasselijk; onwel; pessimistisch; somber; teneergeslagen; terneergeslagen; triest; troosteloos; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos; zwaarmoedig
sombre bedroefd; droef; droevig; verdrietig bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; donker; doods; droefgeestig; duister; excessief; extreem; grauw; grauwkleurig; grijs; heel erg; hogelijk; kommervol; melancholisch; melancholische; mistroostig; naar; naargeestig; onverlicht; rouwig; somber; ten zeerste; treurig; triest; troosteloos; uitermate; uiterst; verdrietig; vol met zorgen; vreugdeloos; zeer; zwaarmoedig; zwartgallig
triste bedroefd; droef; droevig; verdrietig bedrukt; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; droefgeestig; excessief; extreem; gedrukt; grauw; heel erg; hogelijk; kommervol; melancholisch; melancholische; mismoedig; mistroostig; moedeloos; naar; naargeestig; onbehaaglijk; ongezellig; pessimistisch; smartelijk; somber; ten zeerste; terneergeslagen; triest; troosteloos; uitermate; uiterst; verdrietig makend; vol met zorgen; vreugdeloos; zeer; zwaarmoedig

Related Words for "droef":


Wiktionary Translations for droef:

droef
Cross Translation:
FromToVia
droef triste; pessimiste downbeat — sad