Dutch

Detailed Translations for grof from Dutch to French

grof:


Translation Matrix for grof:

NounRelated TranslationsOther Translations
bas kniekous; kous
basse bas; bromstem; contrabas
cochon big; fielt; jong varken; mispunt; naarling; rotzak; schoelje; schoft; smeerlap; smeerpijp; smeerpoets; smiecht; smiek; stinkerd; varken; viespoes; viezerik; vuilbek; zwijn
méchant eikel; hond; klootzak; lul; schobbejak; schoelje; schoft; smeerlap; stouterd
vilain jongen; rakker
ModifierRelated TranslationsOther Translations
banal banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; ordinair; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vulgair; vunzig alledaagse; courant; futiel; gangbaar; gebruikelijk; gering; gewoon; hol; inhoudsloos; leeg; luttel; miniem; minimaal; minste; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; triviaal; weinig; weinigzeggend
bas banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig achterbaks; bedriegelijk; diep; doortrapt; gedempt; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; halfluid; laag; laag liggend; laag-bij-de-grond; laaghangend; laaghartig; leep; listig; nagemaakt; niet hoog; onecht; onedel; onwaar; ploertig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals
basse banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghangend; laaghartig; nagemaakt; onecht; onedel; onwaar; ploertig; vals
bassement banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig achterbaks; bedriegelijk; doortrapt; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; nagemaakt; onecht; onedel; onwaar; ploertig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals
cochon banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig bedoezeld; groezelig; morsig; ranzig; slonzig; slordig; smerig; smoezelig; vies; viezig; voddig; vuil; vunzig; zwijnachtig
commun grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair algemeen; alledaags; bij elkaar; bijeen; communaal; courant; een groep toebehorend; eenvoudig; gangbaar; gebruikelijk; gedeeld; gemeen; gemeenschappelijk; gewoon; gezamenlijk; meegevoeld; meer personen betreffend; met z'n beiden; met zijn allen; niets bijzonders; normaal; ordinair; samen; tezamen
crapuleusement banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig
crapuleux banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig
d'une façon vulgaire grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair
dégueulasse banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig goor; met vuil bemorst; misselijk; morsig; naar; onpasselijk; onverkwikkelijk; onwel; ranzig; slonzig; slordig; smerig; stuitend; vies; viezig; voddig; vuil; vunzig; walgelijk; weerzinwekkend
grossier banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; ordinair; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vulgair; vunzig aanmatigend; aanstootgevend; aanstotelijk; amoreel; boers; bokkig; bot; dorps; hufterig; immoreel; indiscreet; lomp; obsceen; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; onbetamelijk; onelegant; onfatsoenlijk; ongegeneerd; ongehoord; ongelikt; ongemanierd; ongepast; onhebbelijk; onhoffelijk; onkies; onopgevoed; onvertogen; onvriendelijk; onwelvoegelijk; onzedelijk; onzedig; plat; plomp; respectloos; schofterig; schuin; verkeerd; vies; vlegelachtig; volks; vunzig; zedeloos
grossière banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig boers; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; onelegant; ongemanierd; onhoffelijk; plomp
grossièrement banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig aanmatigend; boers; circa; hufterig; lomp; omstreeks; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; onelegant; ongegeneerd; ongemanierd; ongeveer; onhebbelijk; onhoffelijk; onvriendelijk; pakweg; plomp; plusminus; respectloos; ruwweg
ignoble banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig banaal; bedriegelijk; boefachtig; boosaardig; donker; dubieus; duister; eerloos; gefingeerd; gemeen; glibberig; gluiperig; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; min; nagemaakt; obscuur; onecht; onedel; onguur; onwaar; ploertig; schurkachtig; slecht; vals; verdacht; vuig
ignoblement banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig bedriegelijk; boefachtig; boosaardig; gefingeerd; gemeen; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; nagemaakt; onecht; onedel; onwaar; schurkachtig; vals
infect banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig gemeen; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; walmend
infâme banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig banaal; beledigend; boefachtig; boosaardig; eerloos; gemeen; gluiperig; godgeklaagd; hemeltergend; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; onedel; schurkachtig; ten hemel schreiend; vals; vuig; zeer ergerlijk
malpropre banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig amoreel; bevlekt; goor; haveloos; immoreel; kliederig; knoeierig; met vuil bemorst; misselijk; morsig; naar; obsceen; onkies; onkuis; onpasselijk; onrein; onverkwikkelijk; onwel; onzedelijk; onzedig; onzindelijk; ranzig; schuin; slodderig; slonzig; slordig; smerig; stuitend; vies; viezig; vlekkig; voddig; vuil; vunzig; walgelijk; weerzinwekkend; zedeloos
méchant banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig achterbaks; bar slecht; bedriegelijk; donker; doortrapt; dubieus; duister; duivelachtig; duivels; erg boosaardig; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; giftig; glibberig; gluiperig; honds; kwaadaardig; kwaadwillig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; met slechte intentie; min; nagemaakt; obscuur; onecht; onedel; onguur; onwaar; pesterig; serpentachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals; venijnig; verdacht
méprisable banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig arm; banaal; bedriegelijk; gefingeerd; gemeen; inferieur; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; minderwaardig; nagemaakt; ondermaats; ondeugdelijk; onecht; onedel; onwaar; slecht; tweederangs; vals; verachtelijk; vuig; zwak
ordinaire grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair alledaags; alledaagse; bedriegelijk; bescheiden; doodgewoon; eenvoudig; gangbaar; gebruikelijk; gefingeerd; gemakkelijk; gemeen; gewoon; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; licht; makkelijk; nagemaakt; natuurlijk; nederig; niet moeilijk; niet voornaam; niets bijzonders; normaal; onecht; onedel; ongecompliceerd; ongekunsteld; onwaar; ordinair; simpel; vals; van eenvoudige komaf
ossu grof; grofgebouwd; lomp; ruw beenachtig; benig; botachtig; knokig; op een been lijkend; op een bot lijkend; scharminkelig; schonkig
populacier grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair
populaire grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair begeerd; bemind; dierbaar; geliefd; getapt; gevierd; gewild; geziene; gezocht; in de mode; lief; plat; populair; toegenegen; veelgevraagd; volks; welkome
qui a de gros os grof; grofgebouwd; lomp; ruw
qui a une grosse ossature grof; grofgebouwd; lomp; ruw grofgebouwd
sale banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig bevlekt; boosaardig; haveloos; met vuil bemorst; morsig; obsceen; ongewassen; ranzig; schuin; slodderig; slonzig; slordig; smerig; vies; viezig; vlekkerig; vlekkig; voddig; vuil; vunzig; zedeloos
trivial banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; ordinair; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vulgair; vunzig futiel; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; schofterig; triviaal; weinigzeggend
vil banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig achterbaks; banaal; bedriegelijk; donker; doortrapt; dubieus; duister; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; kwalijk; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; min; nagemaakt; obscuur; onecht; onedel; onguur; onwaar; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals; verdacht; vuig
vilain banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig achterbaks; afstotend; bar slecht; bliksems; doortrapt; duivelachtig; duivels; erg boosaardig; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; kwaadaardig; leep; lelijk; listig; onaantrekkelijk; onooglijk; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; verdraaid; verduiveld; verlopen
vulgaire banaal; grof; laag-bij-de-grond; lomp; ordinair; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vulgair; vunzig bedriegelijk; bot; gefingeerd; lomp; nagemaakt; onbehouwen; onbeschaafd; onecht; ongelikt; onopgevoed; onwaar; plat; schofterig; vals; volks
vulgairement grof; ordinair; plat; platvloers; vulgair bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; plat; vals; volks

Related Words for "grof":


Antonyms for "grof":


Related Definitions for "grof":

 1. enorm, buitengewoon1
  • een grove fout1
 2. groot en zwaar1
  • hij is grof gebouwd1
 3. ruw en onbeschaafd1
  • dat was een grove opmerking van Jan1

Wiktionary Translations for grof:

grof
adjective
 1. Qui n’est pas fin, qui n’est pas délicat.
 2. Translations
 3. désuet|fr Qui concerne le peuple, le quidam, le personnage quelconque.

Cross Translation:
FromToVia
grof grossier; brutale; brutal; grossière; éhonté; éhontée brazen — Impudent, immodest, or shameless
grof brut; brute coarse — of inferior quality
grof grossier; crasse; grossière crass — coarse; crude; not refined or sensible
grof vulgaire crude — lacking tact or taste
grof sale dirty — dishonourable, violating standards or rules
grof fraîche; frais fresh — rude or inappropriate
grof grossier; vulgaire; grivois; paillard ribald — coarse, lewd, vulgar
grof impoli; malpoli rude — bad-mannered
grof rude; violent rugged — violent, rude
grof bourru; rude grobbezogen auf Materialien: unfein, unbehauen, unbearbeitet, unrein von Stoffen, Oberflächen und Material, ungenau, unscharf
grof bourru; rude grobbezogen auf Personen: ungelenk, ungeschickt, unerzogen, ungebildet, bäurisch, gewalttätig
grof cru krude — ohne Feingefühl, Fingerspitzengefühl
grof inculte roh — (umgangssprachlich) ungehobelt, grob

Related Translations for grof