Summary


Dutch

Detailed Translations for nader omschrijven from Dutch to French

nader omschrijven:

nader omschrijven verb

 1. nader omschrijven (preciseren)
  définir; préciser; désigner; déterminer; décrire; délimiter; détailler; expliciter; dénoter
  • définir verb (définis, définit, définissons, définissez, )
  • préciser verb (précise, précises, précisons, précisez, )
  • désigner verb (désigne, désignes, désignons, désignez, )
  • déterminer verb (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • décrire verb (décris, décrit, décrivons, décrivez, )
  • délimiter verb (délimite, délimites, délimitons, délimitez, )
  • détailler verb (détaille, détailles, détaillons, détaillez, )
  • expliciter verb (explicite, explicites, explicitons, explicitez, )
  • dénoter verb (dénote, dénotes, dénotons, dénotez, )

Translation Matrix for nader omschrijven:

VerbRelated TranslationsOther Translations
décrire nader omschrijven; preciseren afschilderen; bepalen; beschrijven; definiëren; doen lijken; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; omschrijven; schetsen; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen
définir nader omschrijven; preciseren bepalen; beschrijven; definiëren; determineren; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; omschrijven; typeren; uiteenzetten; uitstippelen; uitzetten; vaststellen; verhalen; vertellen; zeggen
délimiter nader omschrijven; preciseren afgrenzen; afsluiten; begrenzen; beknotten; beperken; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; indammen; indijken; inperken; ophouden; stoppen; van grenzen voorzien
dénoter nader omschrijven; preciseren
désigner nader omschrijven; preciseren aanduiden; aangeven; aanstellen; benoemen; iets aanwijzen; indiceren; installeren; wijzen
détailler nader omschrijven; preciseren detailleren; preciseren; specificeren; uitwerken
déterminer nader omschrijven; preciseren adviseren; afwegen; bepalen; bestemmen; constateren; definiëren; determineren; een ereteken geven; iets aanraden; ingeven; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; lokaliseren; omschrijven; onderscheiden; opsporen; overdenken; overwegen; plaats toekennen; plaatsen; raden; suggereren; traceren; typeren; vaststellen; vinden
expliciter nader omschrijven; preciseren
préciser nader omschrijven; preciseren afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; begrijpelijk maken; omlijnen; ophelderen; opklaren; toelichten; uitleggen; verklaren

Related Translations for nader omschrijven