Dutch

Detailed Translations for poverheid from Dutch to French

poverheid:

poverheid [de ~ (v)] noun

  1. de poverheid (karigheid; schraalheid; schamelheid; armzaligheid)
    la mesquinerie; la pénurie; la pauvreté; la misère; la modestie; l'humilité; la parcimonie; l'infortune; la frugalité

Translation Matrix for poverheid:

NounRelated TranslationsOther Translations
frugalité armzaligheid; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid bescheidenheid; eenvoud; gebrek; ielheid; krapte; magerheid; pretentieloosheid; schaarsheid; schaarste; simpelheid; soberheid; tekort
humilité armzaligheid; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid bescheidenheid; deemoed; dienst; gedienstige handeling; gedienstigheid; nederigheid; onderdanigheid; onderworpenheid; ootmoed; voorkomendheid
infortune armzaligheid; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid armelijkheid; behoeftigheid; ellende; gebrek; haveloosheid; krapte; malheur; minvermogendheid; moeilijkheden; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; schaarsheid; schaarste; sjofelheid; tegenslag; tegenspoed; tekort; terugslagen
mesquinerie armzaligheid; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid engdenkendheid; engheid; kleinigheid; snuisterij
misère armzaligheid; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid armoede; behoeftigheid; ellende; gebrek; gebrekkige toestand; gemis; hulpbehoevendheid; ielheid; kommer; krapte; kwel; magerheid; malheur; misère; moeilijkheden; nood; noodwendigheid; ongeluk; onheil; onspoed; pech; problemen; ramp; rampspoed; schaarsheid; schaarste; sores; tegenslag; tegenslagen; tegenspoed; tekort; terugslagen; treurigheid; zorgen
modestie armzaligheid; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid bescheidenheid; degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; dienst; eenvoud; eerbaarheid; gedienstige handeling; gedienstigheid; gematigdheid; ingetogenheid; kuisheid; matigheid; onbevlektheid; onbezoedeldheid; onschuldigheid; pretentieloosheid; reinheid; simpelheid; soberheid; stemmigheid; voorkomendheid; zedigheid
parcimonie armzaligheid; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid spaarzaamheid; zuinigheid
pauvreté armzaligheid; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid armelijkheid; armoede; armoedigheid; behoeftigheid; eenvoud; ellende; gebrek; haveloosheid; hulpbehoevendheid; ielheid; krapte; magerheid; magerte; minvermogendheid; nood; noodwendigheid; schaarsheid; schaarste; schraalheid; simpelheid; sjofelheid; soberheid; stumperigheid; tekort
pénurie armzaligheid; karigheid; poverheid; schamelheid; schraalheid deficit; eenvoud; gebrek; gemis; krapte; manco; schaarsheid; schaarste; simpelheid; soberheid; tekort

Related Words for "poverheid":


poverheid form of pover:


Translation Matrix for pover:

NounRelated TranslationsOther Translations
misérable deugniet; ellendeling; etter; etterbak; fielt; flierefluiter; geitenbreier; guit; klier; kreng; lammeling; lamzak; lanterfant; lanterfanter; lapzwans; leegloper; lijntrekker; mispunt; naarling; nietsnut; pauper; rakker; rotzak; schoft; schurk; slampamper; slapkous; smeerlap; smiecht; snaak; stinkerd; stuk ongeluk
passé verleden
ModifierRelated TranslationsOther Translations
chiche berooid; karig; mager; pover; schraal droog; gierig; inhalig; karig; krap; krenterig; niet overvloedig; schraal; schraperig; schriel; vrekkig
défavorisé armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal kansarm; misdeeld
dépourvu armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal deplorabel; ellendig; meelijwekkend; misdeeld; miserabel; verstoken; zinledig
en être pour ses frais bekaaid; er bekaaid afkomen; pover; schamel
fluet armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal dun; fijn; geen vet op de botten hebbende; iel; lang en dun; mager; piekerig; schraal; schriel; slank en smal; spinachtig; sprietig
frêle armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal bleekjes; breekbaar; broos; delicaat; dun; fijn; fijngebouwd; fijngevoelig; fragiel; frèle; iel; kwetsbaar; mager; pips; rank; slank; slap; slapjes; spichtig; sprieterig; teder; teer; tenger; wee; ziekelijk; zwak
humble armoedig; flodderig; haveloos; pover; schamel; sjofel; sjofeltjes; verlopen bescheiden; deemoedig; eenvoudig; gering; knechts; nederig; niet hoogmoedig; niet voornaam; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend; onderdanig; onderworpen; ootmoedig; serviel; slaafs; van eenvoudige komaf
indigent arm; armetierig; berooid; pover arm; armelijk; armoedig; behoeftig; berooid; doodarm; kommerlijk; minvermogend; noodlijdend; onvermogend; straatarm
maigre armoedig; armzalig; berooid; karig; luizig; mager; pover; schamel; schooierig; schraal armelijk; armoedig; benig; droog; dun; fijn; fijngebouwd; geen vet op de botten hebbende; halfvet; iel; ingevallen; laagcalorisch; lang en dun; lichtgebouwd; luttel; mager; piekerig; rank; schraal; schriel; slank; spinachtig; sprietig; tenger; vetarm; vetloos; weinig
minable armoedig; armzalig; flodderig; haveloos; luizig; pover; schamel; schooierig; sjofel; sjofeltjes; verlopen achterbaks; armzalig; bar; bedonderd; belazerd; deerniswekkend; diep ongelukkig; doortrapt; droog; ellendig; erbarmelijk; erg; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; in het geniep; leep; listig; rampzalig; schraal; schriel; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
mince armzalig; berooid; karig; mager; pover; schamel; schraal droog; dun; fijn; fijngebouwd; geen vet op de botten hebbende; iel; lang en dun; lichtgebouwd; mager; piekerig; rank; schraal; schriel; slank; slank en smal; spichtig; spinachtig; sprieterig; sprietig; tenger
misérable armoedig; armzalig; flodderig; haveloos; karig; luizig; mager; pover; schamel; schooierig; schraal; sjofel; sjofeltjes; verlopen akelig; armelijk; armetierig; armoedig; armzalig; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; droog; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; funest; futloos; hokkerig; kwijnend; lamlendig; lamzalig; lusteloos; mat; meelijwekkend; miserabel; naar; noodlottig; ongelukkig; rampzalig; schraal; schriel; slap
miteux armoedig; flodderig; haveloos; pover; schamel; sjofel; sjofeltjes; verlopen achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
parcimonieux berooid; karig; mager; pover; schraal gierig; inhalig; krenterig; schraperig; vrekkig
passé armoedig; flodderig; haveloos; pover; schamel; sjofel; sjofeltjes; verlopen af; afgedaan; afgelopen; bedorven; beëindigd; doorgegeven; ex; gereed; geweest; gewezen; geëindigd; jongstleden; klaar; kwijt; o.v.t.; onvoltooid verleden tijd; over; rot; rottig; slecht; toenmalig; uit; verder gegeven; verdwaald; vergaan; verleden; verleden tijd; verlopen; verloren; vermist; verrot; verstreken; vervallen; voltooid; voorbij; voorgevallen; voorheen; voormalig; voormalige; vorig; vorige; vroeger; vroegere; weg; zoek
pauvre arm; armetierig; armoedig; armzalig; bekaaid; berooid; er bekaaid afkomen; flodderig; haveloos; karig; luizig; mager; pover; schamel; schooierig; schraal; sjofel; sjofeltjes; verlopen arm; armelijk; armoedig; behoeftig; deerlijk; deplorabel; dor; droog; ellendig; hokkerig; inferieur; kommerlijk; meelijwekkend; minderwaardig; minvermogend; miserabel; noodlijdend; onbemiddeld; ondermaats; ondeugdelijk; ongegoed; onvermogend; schraal; schriel; slecht; tweederangs; zwak
pauvrement bekaaid; berooid; er bekaaid afkomen; karig; mager; pover; schamel; schraal armelijk; armoedig; deplorabel; ellendig; meelijwekkend; miserabel
piteusement bekaaid; er bekaaid afkomen; pover; schamel
piteux bekaaid; er bekaaid afkomen; pover; schamel
pitoyable armzalig; karig; mager; pover; schamel; schraal armzalig; bar; bedonderd; beklagenswaardig; belazerd; deerlijk; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; droog; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; jammerlijk; meelijwekkend; miserabel; ontzettend; rampzalig; schraal; schriel; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; stakkerig; verschrikkelijk; vreselijk; zielig
piètre bekaaid; er bekaaid afkomen; pover; schamel
piètrement bekaaid; er bekaaid afkomen; pover; schamel
pouilleux armoedig; armzalig; luizig; pover; schooierig
périmé armoedig; flodderig; haveloos; pover; schamel; sjofel; sjofeltjes; verlopen nietig; ongeldig; onmodern; ouderwets; ouderwetse; verjaard; verouderd
rare berooid; karig; mager; pover; schraal dun; ijl; incidenteel; luttel; ongemeen; ongewoon; raar; schaars; sporadisch; uitzonderlijk; uniek; van geringe dichtheid; weinig; zelden; zeldzaam
sobre berooid; karig; mager; pover; schraal eenvoudig; gemakkelijk; ingetogen; licht; makkelijk; matig; natuurlijk; niet beschonken; niet moeilijk; nuchter; ongecompliceerd; ongekunsteld; simpel; sober; stemmig; stemmingsvol
sobrement berooid; karig; mager; pover; schraal bot; dunnetjes; eenvoudig; ingetogen; kortaf; magertjes; matig; schraal; schraaltjes; sober; sobertjes; stemmig; zonder omhaal

Related Words for "pover":


Wiktionary Translations for pover:

pover
adjective
  1. teleurstellend klein of gering