Dutch

Detailed Translations for schade from Dutch to French

schade:

schade [de ~] noun

 1. de schade (afbreuk; verlies)
  le dégât; la perte; le dommage; l'endommagement; l'avarie; le tort; le détriment; le désavantage
 2. de schade (beschadiging)
  le dégât; le dommage; la détérioration; l'endommagement; la dégradation; la défaite; le détriment
 3. de schade (nadeel; verlies)
  le détriment; le dommage
 4. de schade
  le dommage

Translation Matrix for schade:

NounRelated TranslationsOther Translations
avarie afbreuk; schade; verlies averij; defect; euvel; fout; gebrek; het verliezen; machinedefect; mankement; verlies
dommage afbreuk; beschadiging; nadeel; schade; verlies beschadigen; beschadiging; defect; euvel; fout; gebrek; het verliezen; jammer; kwetsen; machinedefect; mankement; schade toebrengen; verlies
défaite beschadiging; schade het verliezen; nederlaag; overwonnen-worden; verlies
dégradation beschadiging; schade bederf; decadentie; degradatie; degraderen; terugzetting; verlaging; verlies van normen en waarden; verloedering; verrotting; verslechtering; verval; verwording
dégât afbreuk; beschadiging; schade; verlies het verliezen; verlies
désavantage afbreuk; schade; verlies
détriment afbreuk; beschadiging; nadeel; schade; verlies nederlaag; overwonnen-worden; verlies
détérioration beschadiging; schade bederf; beschadigen; degeneratie; degenerering; kwetsen; ontaarding; verergering; verlies van normen en waarden; verloedering; verrotting; verruwing; verslechtering; verval; verwording
endommagement afbreuk; beschadiging; schade; verlies beschadigen; beschadiging; kwetsen; schade toebrengen
perte afbreuk; schade; verlies het verliezen; nederlaag; overwonnen-worden; verderf; verlies
tort afbreuk; schade; verlies achterstelling; benadeling; nederlaag; onbillijkheid; ongelijk; ongerechtigheid; onrecht; onrechtvaardigheid; overwonnen-worden; verlies
ModifierRelated TranslationsOther Translations
dommage helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig; zonde

Related Words for "schade":


Related Definitions for "schade":

 1. aantasting waardoor het niet meer gaaf is1
  • de storm heeft veel schade veroorzaakt1
 2. nadeel van vervelende gebeurtenis1
  • bij dat ongeluk heb ik veel schade opgelopen1

Wiktionary Translations for schade:

schade
noun
 1. geheel van beschadigingen
schade
noun
 1. Perte matérielle; dégât (sens général)
 2. dommage, détérioration amener par un accident ou une cause violente.
 3. Privation de quelque chose de précieux, d’agréable, de commode, qu’on avait. (Sens général).
 4. tort ; dommage.

Cross Translation:
FromToVia
schade dégât; dommage damage — abstract measure of something not being intact; harm
schade dommage; dégât damage — cost or expense
schade détriment detriment — harm, hurt, damage
schade mal; dommage; tort harm — injury; hurt; damage; detriment; misfortune
schade dommage SchadenRechtswesen: ein durch ein Ereignis oder einen Umstand verursachte Beeinträchtigung eines Gutes oder eine Wertminderung des ursprünglichen Zustandes einer Sache

Related Translations for schade