Summary
Dutch to French:   more detail...
  1. timmerend in elkaar zetten:


Dutch

Detailed Translations for timmerend in elkaar zetten from Dutch to French

timmerend in elkaar zetten:

timmerend in elkaar zetten verb

  1. timmerend in elkaar zetten (in elkaar timmeren; ineentimmeren)
    construire
    • construire verb (construis, construit, construisons, construisez, )

Translation Matrix for timmerend in elkaar zetten:

VerbRelated TranslationsOther Translations
construire in elkaar timmeren; ineentimmeren; timmerend in elkaar zetten aanbouwen; aanbrengen; aanleggen; arrangeren; bijbouwen; bouwen; construeren; expanderen; iets op touw zetten; in het leven roepen; installeren; maken; monteren en aansluiten; opbouwen; openen; oprichten; optrekken; overeindzetten; plaatsen; regelen; scheppen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden

Related Translations for timmerend in elkaar zetten