Most Recent Dutch Words:

dagretour verrekenen implementatie verplicht verplichten ontslag ontslaan daarbovenop elektriciteitssnoer elektriciteitssnoeren terugtrekken handelaar ongeveer onafhankelijk onafhankelijkheid penarie hacker lesprogramma betrappen zanger vervagen vervaagd puberteit nou hakken hak dashboard datum na verzoeken aanspreken fles flessen streep strepen auteur prompt snappen snap voltrekken voltrokken erop voorstaan ziekteverzekering inlijven haan schuld gemeenschap tweedehands daarnaast België verdrijven statuten actualiteit turven turf dalen dalend archetype aanbod premie tuig landbouw medisch aankoop aankopen terrascafé eruit wisselgeld indringen schild tering handoff moeilijk lidwoord pomp pompen reserveren zwaar filter filteren kast avond verspreiden stouwer mijmeren stuwadoor rust rusten tippelen hypocrisie bloem job verwijten verwijt zes visum verklaren verklarend verkeerslicht verkeerslichten schimmel schimmelen wensen wens ketel helderziend bonbon aangenaam huisarts mondain omvatten behelzen lucht diensten luchten waas betekenen regenworm smoren verbieden salamander loon lonen ingebouwde hieronder vervlakken snipper snipperen voelen programma zaniken trots inhouden ingehouden vergissen tandenstoker scheiding ploeg ploegen knuffelbeer honingkoek zijn bedingen onzer ambulance heler vooropstellen eczeem kloffie terugbetalen maken klootzak berekening huldeblijk raken aanwijzen terecht gemeenschappelijk reekalf zoals aanstoten kwispelen zinnen zonnen zon zo'n uitdrukken eeuw weerhouden vorig dwars beroeren onzeker beginsel zestig fiscaal boerenzoon planning tegenhouden Planning zien zeventig Hemelvaartsdag bevestigen invullen kamp kampen aangezicht erkennen knoflook snel snellen zangeres binnenkomen haas en EN lied Latijn

Most Recent Swedish Words:

koppla dessa föda född särskilja bruk slö lapp läpp inrotad häktad frihetsberövande smygtittare framhäva varsågod cykel krama lass kurva rädda radda beteende sköld plugg jobb åklagare skitet tjej smörjkopp döma dom DOM mål mal MAL siktor egenskap tak återkomma återkommande Återkommande uppskatta fan kantra squash oklar datapost Dream tillbaka Tillbaka pilka term begrepp analys slutföra innefatta tjugo kvarts spå spår spåra månsken underlägsen underordnad oskyldig godtrogen befogenhet tjäna tillföra listig fjälla påverkning ändå ända anda generation märkbar eftermiddag icke säskilt godhet kul anlöpningshamn salut bekräftelse affirmation fanders välkommen kristendom puré extrovert resultat avbildning salvia representation värdera vardera sköta skott självförsörjning groddar suga ljuvligt öm tillämpa lingon klä klar kålar dator Dator recipient binda bända band björn nettovikt uthärdning brev tjänstebostad förkovra hut komma framföra framför ull belysa förklara display uteplats fördjupa utbildning vy ansökan rea älsklingar tullväsen interpret tydlig gudinna vidga existera insatser många mänga strävan be bedja bad gräva grav öde ode summa död farlig trollkarl ande vänster helig idiot moské startdatum raggare fejka nöta not nöt fy springa spring spåring spolstomme välsignelser supplementera sublimera urhjul minne vaccinationsintyg begripligt gäng förenkla kön kon därmed konto inkräkta duka heap inbädda inbäddad framträda avgöra avgörande ofrivilligt lungt lugnt