Swedish

Detailed Translations for urkund from Swedish to English

urkund:

urkund [-en] noun

  1. urkund (privilegiebrev; kontrakt; koncession; frihetsbrev)
    the charter
  2. urkund (originaltext)
    the original text
  3. urkund (certifikat; diplom; brev)
    the diploma; the certificate; the certificate of qualification; the license; the brevet; the declaration; the charter; the licence

Translation Matrix for urkund:

NounRelated TranslationsOther Translations
brevet brev; certifikat; diplom; urkund certifikat; diplom; fullmakt; licens
certificate brev; certifikat; diplom; urkund certifikat; digitalt certifikat; diplom; fullmakt; intyg; licens; referens; säkerhetscertifikat; äkthetsbevis
certificate of qualification brev; certifikat; diplom; urkund diplom
charter brev; certifikat; diplom; frihetsbrev; koncession; kontrakt; privilegiebrev; urkund charter; handbok; äkthetsbevis
declaration brev; certifikat; diplom; urkund definition; deklaration; förklaring; kommentar; kunggörelse; kungörande; offentliggörande; proklamation; proklamering; publicering; publikation; skatteformulär; tillkännagivande; upprop; utelämning; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
deed agerande; akt; dåd; handling; äkthetsbevis
diploma brev; certifikat; diplom; urkund diplom; examensbevis
document bevismaterial; dokument; dokumentera; manuskript; meddelande; officiell dokument; skrift; skrivet stycke; text; äkthetsbevis
licence brev; certifikat; diplom; urkund auktorisation; bemyndigande; certifikat; diplom; fri lejd; fullmakt; körkort; lejdbrev; licens; licensrätt; lisens; lov; passerbrev; tillstånd
license brev; certifikat; diplom; urkund auktorisation; bemyndigande; certifikat; diplom; fri lejd; fullmakt; körkort; lejdbrev; licens; licensrätt; lisens; lov; passerbrev; tillstånd
original text originaltext; urkund original text; ursprungs texten
record anteckning; förteckning; grammofonskiva; kommentera; lista; lp; lp skiva; långspelande grammofonskiva; notering; post; protokoll; rekord; reportage; skiva; uppteckning
VerbRelated TranslationsOther Translations
charter anlita; bevilja charter till; chartra; hyra
document arkivera; dokumentera; förvara; ordna; spara
record anteckna; avfatta skriftligt; avhålla sig; avstå; bokföra; hålla tillbaka; införa; lista; notera; protokollföra; skriva ner; uppta; uppteckna
OtherRelated TranslationsOther Translations
certificate cert
charter befrakta; oktroj
declaration angivning; uppgivande
deed urkund
document urkund aktstycke
licence tillståndsbevis
license tillståndsbevis
original text grundtext; källskrift
record urkund banda; grammofonplatta; inspela; intala; redovisa; rekordartad

Wiktionary Translations for urkund:


Cross Translation:
FromToVia
urkund record; deed; certificate Urkunde — Schriftstück, das etwas beglaubigt oder bestätigt;
urkund act acte — Décision de l’autorité publique