Swedish

Detailed Translations for förklara from Swedish to English

förklara:

förklara verb (förklarar, förklarade, förklarat)

 1. förklara (berätta; återberätta; skildra; beskriva; rapportera)
  to say; to expound; to describe; to depict; to define; to report; to tell; recount; to cover; to explain
  • say verb (says, said, saying)
  • expound verb (expounds, expounded, expounding)
  • describe verb (describes, described, describing)
  • depict verb (depicts, depicted, depicting)
  • define verb (defines, defined, defining)
  • report verb (reports, reported, reporting)
  • tell verb (tells, told, telling)
  • recount verb
  • cover verb (covers, covered, covering)
  • explain verb (explains, explained, explaining)
 2. förklara
  to clarify
  – make clear and (more) comprehensible 1
  • clarify verb (clarifies, clarified, clarifying)
   • clarify the mystery surrounding her death1
 3. förklara
  to explain
  • explain verb (explains, explained, explaining)
 4. förklara (utarbeta)
  to elaborate; to work out; to draw up; to compute
  • elaborate verb (elaborates, elaborated, elaborating)
  • work out verb (works out, worked out, working out)
  • draw up verb (draws up, drew up, drawing up)
  • compute verb (computes, computed, computing)
 5. förklara (demonstera; visa)
  to assert; to contend; to demonstrate
  • assert verb (asserts, asserted, asserting)
  • contend verb (contends, contended, contending)
  • demonstrate verb (demonstrates, demonstrated, demonstrating)
 6. förklara (betyga; tillkännagiva)
  to declare; to express
  • declare verb (declares, declared, declaring)
  • express verb (expresss, expressed, expressing)
 7. förklara (göra sin åsikt hörd)
  to announce; to impart; to state; to communicate; to intimate; to inform; make one's opinion known
 8. förklara (parafrasera; översätta)
  to paraphrase
  • paraphrase verb (paraphrases, paraphrased, paraphrasing)
 9. förklara (klargöra; göra tydligt)
  to explain; to make explicit; to make clear
  • explain verb (explains, explained, explaining)
  • make explicit verb (makes explicit, made explicit, making explicit)
  • make clear verb (makes clear, made clear, making clear)
 10. förklara (klarna upp; upplysa; klarna; ljusna)
  to brighten; to clear up; to enlighten; to clarify
  • brighten verb (brightens, brightened, brightening)
  • clear up verb (clears up, cleared up, clearing up)
  • enlighten verb (enlightens, enlightened, enlightening)
  • clarify verb (clarifies, clarified, clarifying)

Conjugations for förklara:

presens
 1. förklarar
 2. förklarar
 3. förklarar
 4. förklarar
 5. förklarar
 6. förklarar
imperfekt
 1. förklarade
 2. förklarade
 3. förklarade
 4. förklarade
 5. förklarade
 6. förklarade
framtid 1
 1. kommer att förklara
 2. kommer att förklara
 3. kommer att förklara
 4. kommer att förklara
 5. kommer att förklara
 6. kommer att förklara
framtid 2
 1. skall förklara
 2. skall förklara
 3. skall förklara
 4. skall förklara
 5. skall förklara
 6. skall förklara
conditional
 1. skulle förklara
 2. skulle förklara
 3. skulle förklara
 4. skulle förklara
 5. skulle förklara
 6. skulle förklara
perfekt particip
 1. har förklarat
 2. har förklarat
 3. har förklarat
 4. har förklarat
 5. har förklarat
 6. har förklarat
imperfekt particip
 1. hade förklarat
 2. hade förklarat
 3. hade förklarat
 4. hade förklarat
 5. hade förklarat
 6. hade förklarat
blandad
 1. förklara!
 2. förklara!
 3. förklarad
 4. förklarande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förklara:

NounRelated TranslationsOther Translations
assert hävding; påståelse
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
draw up formulera; skissa; utarbeta
intimate förtrogen; vän
paraphrase förklaring; omskrivning; parafras; översättning
recount omräkning
report anklagelse; anmärkning; anteckning; budskap; förteckning; kommentera; kungörelser; lista; meddelande; meddelanden; notering; nyhet; nyheter; protokoll; rapport; reportage; skrift; tecken; tidender; tidning; tidskrift; tillkännagivanden; uppsats; uppteckning; väcka åtal mot
say medbestämmande
state beskaffenhet; kondition; land; nation; position; situation; skick; status; tillstånd
VerbRelated TranslationsOther Translations
announce förklara; göra sin åsikt hörd anmäla; annonsera; avisera; förkunna; informera; kungöra; meddela; proklamera; reportera; tillkännage
assert demonstera; förklara; visa
brighten förklara; klarna; klarna upp; ljusna; upplysa fröjda; glädja; liva upp; piffa upp; snofsa till
clarify förklara; klarna; klarna upp; ljusna; upplysa belysa; illustrera; kasta ljus över; klargöra
clear up förklara; klarna; klarna upp; ljusna; upplysa damma av; demontera; klarna upp; montera ner; plocka isär; ta bort; ta isär; tala ut
communicate förklara; göra sin åsikt hörd hålla ett tal; kommunicera; prata; tala
compute förklara; utarbeta beräkna; estimera; uppskatta
contend demonstera; förklara; visa
cover berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta bekläda; besegla; betäcka; bilda tak över; dölja; förse med tak; ; hölja; inkapsla; innesluta; isolera; kamouflera; klä; promenera; skydda; skyla; täcka; täcka över; välva; övertäcka
declare betyga; förklara; tillkännagiva avge; deklarera; förkunna; notera; proklamera; skriva ner; upge
define berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avgränsa; begränsa; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; fastlägga; karakterisera; markera; noggrant ange; precisera; sätta fingret på; utmärka; utstaka
demonstrate demonstera; förklara; visa belägga; bevisa; demonstrera; medge; tillstå; verifiera; visa vad du menar
depict berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avbilda; beskriva; definiera; framställa; karakterisera; måla av; porträttera; skildra; teckna; utmärka
describe berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta avbilda; beskriva; definiera; framställa; karakterisera; skildra; teckna; utmärka
draw up förklara; utarbeta avfatta; beräkna; dra upp; hissa upp; lyfta upp; utarbeta
elaborate förklara; utarbeta
enlighten förklara; klarna; klarna upp; ljusna; upplysa belysa; genomstråla; klargöra; upplysa
explain berätta; beskriva; förklara; göra tydligt; klargöra; rapportera; skildra; återberätta belysa; illustrera; instruera; kasta ljus över; klargöra
expound berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta belysa; förkunna; illustrera; kasta ljus över; klargöra; proklamera
express betyga; förklara; tillkännagiva formulera i ord; ge röst åt; ge uttryck åt; medge; tillstå; tolka; trycka ut; uttrycka; verbalisera; yttra
impart förklara; göra sin åsikt hörd
inform förklara; göra sin åsikt hörd anmäla; avisera; berätta; förkunna; göra känt; göra uppmärksam på; informera; instruera; kungöra; meddela; rapportera; reportera; tillkännage; upplysa
intimate förklara; göra sin åsikt hörd framlägga; framställa; föreslå; föreställa
make clear förklara; göra tydligt; klargöra
make explicit förklara; göra tydligt; klargöra
make one's opinion known förklara; göra sin åsikt hörd
paraphrase förklara; parafrasera; översätta
recount berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta kolla; räkna om; testa; undersöka
report berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; berätta sagor; fördöma; informera; meddela; rapportera; reportera
say berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta
state förklara; göra sin åsikt hörd förkunna; informera; meddela; proklamera; reportera
tell berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; återberätta berätta; ge vidare; göra känt; göra uppmärksam på; informera; konversera; pladdra; prata; rapportera; skvallra; sladdra; snacka; sufflera; säga; tala; tala om; tillkännage
work out förklara; utarbeta leda till; resultera i; sluta med; uppskatta; visa sig att
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
elaborate detaljerat; extensivt; genomarbetad; genomarbetat; i detalj utarbetad; i detalj utarbetat; i rikligt mått; kraftigt; långvarig; långvarigt; rikligt; rymlig; rymligt; stor; stort; voluminös; voluminöst; väl genomtänkt
intimate familjärt; förtrolig; förtroligt; innerligt; intim; intimt; konfidentiell; konfidentiellt; privat
OtherRelated TranslationsOther Translations
announce bekantgöra; eklatera; pålysa
clarify avklara
clear up utreda
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
declare förtulla
demonstrate bevisa
depict utmåla
draw up uppdra; utfärda
explain klarlägga
express expresståg; utlåta
inform delge; delgiva; inkoppla
intimate närstående; påskina
make clear förtydliga; klarlägga; tillrättalägga; tydliggöra; åskådliggöra
report föredragning; förljudande; förspörja; inberätta; inrapportera; referat
say förslagsvis; säg
state andraga; författning; statlig; stipulera
tell berättas; förtälja
work out uträkna

Synonyms for "förklara":


Wiktionary Translations for förklara:

förklara
verb
 1. excuse
 2. report
 3. make clear
 4. -
noun
 1. act or process of declaring

Cross Translation:
FromToVia
förklara pronounce; profess; state; declare verklaren — een officieel standpunt uitspreken
förklara clarify; explain verklaren — duidelijk maken
förklara explain erklären(transitiv) jemandem etwas lehrend beschreiben, erläutern, verlautbaren; auf eine Ursache zurückführen
förklara declare; announce; state erklären(transitiv) etwas (offiziell) verkünden
förklara explain erläutern — etwas lehrend umschreiben
förklara explicate explizieren — (transitiv) gehoben: jemandem etwas (beispielsweise eine These, Begriff oder Angelegenheit) erklären, näher erläutern
förklara declare; state; profess; pronounce; rule; adjudge déclarer — Faire connaître d’une façon manifeste.
förklara develop; reveal; grow développerdégager une chose de ce qui l’envelopper.
förklara explain; clarify; account for; elucidate; explicate; give an accounting for expliquerrendre clair.
förklara illustrious; illustrate illustrerrendre illustre.
förklara interpret; play the part; play the role; perform interpréter — désuet|fr traduire d’une langue en une autre.

Related Translations for förklara