Swedish

Detailed Translations for godhet from Swedish to English

godhet:

godhet [-en] noun

 1. godhet (välvilja; generositet)
  the benevolence; the charity; the well-doing; the philanthropy
 2. godhet (välvillighet; generositet)
  the benevolence
 3. godhet (godhjärtighet; vänlighet)
  the gentleness; the kind-heartedness; the kindness
 4. godhet (välgörenhetsinrättning; välgörenhet; välvilja)
  the charitable institution; the charity; the beneficence

Translation Matrix for godhet:

NounRelated TranslationsOther Translations
beneficence godhet; välgörenhet; välgörenhetsinrättning; välvilja välgörenhet
benevolence generositet; godhet; välvilja; välvillighet barmhärtighet; bevägenhet; förbarmande; mildhet; varor; välgörenhet; välvilja; ynnest
charitable institution godhet; välgörenhet; välgörenhetsinrättning; välvilja
charity generositet; godhet; välgörenhet; välgörenhetsinrättning; välvilja filantropi; humanität; mänsklighet; välgörenhet
gentleness godhet; godhjärtighet; vänlighet ömhet
kind-heartedness godhet; godhjärtighet; vänlighet hjärtvänlig
kindness godhet; godhjärtighet; vänlighet anspråkslöshet; beskedlighet; bevägenhet; charm; foglighet; följsamhet; hörsamhet; mildhet; söthet; tjänstvillighet; undergivenhet; välvilja; vänlighet; ynnest; älskvärdhet; överseende
philanthropy generositet; godhet; välvilja välgörenhet
well-doing generositet; godhet; välvilja
OtherRelated TranslationsOther Translations
charity barmhärtighetsgåva
kind-heartedness godhjärtenhet
kindness huldhet
ModifierRelated TranslationsOther Translations
well-doing god; gott; välvilligt

Synonyms for "godhet":


Wiktionary Translations for godhet:

godhet
noun
 1. state or characteristic of being good
 2. the forces of good