Summary
Swedish to English:   more detail...
 1. leverans:
 2. Wiktionary:


Swedish

Detailed Translations for leverans from Swedish to English

leverans:

leverans [-en] noun

 1. leverans (utdelning; sändning; utkörning; framkörning)
  the delivery; the consignment; the dispatch; the sending; the supply; the remittance; the sending in
 2. leverans
  the delivery
 3. leverans
  the delivery; the yielding
 4. leverans
  the supplying
 5. leverans
  the delivering; the turning out
 6. leverans
  the delivery
  – A product sent to a customer. 1
 7. leverans (avlämnande; utlämnande; överlämnande)
  the delivery; the supply; the supplies

Translation Matrix for leverans:

NounRelated TranslationsOther Translations
consignment framkörning; leverans; sändning; utdelning; utkörning
delivering leverans
delivery avlämnande; framkörning; leverans; sändning; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande barnfödelse; beställning; framförande; fördragning; föredrag; order; presentation; upplaga; utgåva; överlämnande; överlämning
dispatch framkörning; leverans; sändning; utdelning; utkörning avsändning; expediering; spedition; uträttande
remittance framkörning; leverans; sändning; utdelning; utkörning eftersändning; försändning; oavgjort spel; peng transaktion; penningförsändelse; remissa; remittering; transportförvaring
sending framkörning; leverans; sändning; utdelning; utkörning eftersändning; försändning; skickad
sending in framkörning; leverans; sändning; utdelning; utkörning
supplies avlämnande; leverans; utlämnande; överlämnande anslag; förråd; lager; tillgång
supply avlämnande; framkörning; leverans; sändning; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande anslag; förråd; försörjning; lager; mått; tillgång
supplying leverans informations tillgånger
turning out leverans
yielding leverans ge sig över
VerbRelated TranslationsOther Translations
dispatch förbruka; konsumera; skicka ut
supply anskaffa; avsända; förse; förse med; ge; införskaffa; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; tillhandhålla; överlämna
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
yielding böjligt; eftergivlig; eftergivligt; flexibelt; foglig; fogligt; följsam; följsamt; mjukt; smidig; smidigt
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
dispatch skicka
OtherRelated TranslationsOther Translations
consignment försändelse; varuparti
delivery avlämning; födsel; inlämnande; inlämning; nedkomst; utbärning
dispatch depesch; expediera; förpassa; spediera
supply furnera; leverera; tillhandahållande
supplying förmedling

Synonyms for "leverans":


Wiktionary Translations for leverans:

leverans
noun
 1. act of conveying something

Cross Translation:
FromToVia
leverans delivery; extradition Auslieferung — das Ausliefern (eines Menschen, von Waren)
leverans delivery Lieferung — das Transportieren (meist von etwas, das gekauft wurde) an einen bestimmten Ort
leverans delivery Ablieferung — Übergabe eines Gegenstandes an einen Empfänger
leverans offer aanbod — een aanbieding
leverans delivery livraison — commerce|nocat=1 Action de livrer de la marchandise qu’on a vendue

Related Translations for leverans